Who is Who / Кто есть Кто / Хто є Хто
Who is Who — это статусное издание европейского образца, которое ставит перед собой задачу объективного и всестороннего освещения событий, явлений и лиц, которые создают и влияют на ход формирования Украины как независимого и суверенного государства.
Сотрудниками и специальными корреспондентами издания являются кандидаты или действительные члены «Независимого союза европейских журналистов». Именно партнерство с данной украинско-бельгийской общественной организацией определяет для нас как стандарты, так и требования к публикуемым материалам на нашем ресурсе.
Также важно отметить, что ключевой фигурой «Независимого союза европейских журналистов» является бельгийский ученый и правозащитник Вилли Фотре. Кроме того что господин Форте является директором и основателем бельгийской организации «Human Rights Without Frontiers» (HRWF), на протяжении более 20 лет он отстаивает право на свободу слова, совести и вероисповедания на уровне ООН и ОБСЕ.
Who is Who - це статусне видання європейського зразка, яке ставить перед собою завдання об'єктивного і всебічного висвітлення подій, явищ і осіб, які створюють і впливають на хід формування України як незалежної і суверенної держави.
Співробітниками і спеціальними кореспондентами видання є кандидати або дійсні члени «Незалежної спілки європейських журналістів». Саме партнерство з цією українсько-бельгійською громадською організацією визначає для нас як стандарти, так і вимоги до опублікованих матеріалів на нашому ресурсі.
Також важливо відзначити, що ключовою фігурою «Незалежної спілки європейських журналістів» є бельгійський вчений і правозахисник Віллі Фотре. Крім того що пан Форте є директором і засновником бельгійської організації «Human Rights Without Frontiers» (HRWF), на протязі більше 20 років він відстоює право на свободу слова, совісті і віросповідання на рівні ООН та ОБСЄ.