Photos
Videos
Перед звонком в техподдержку
2
Уииии! Вот, как и обещали, оглашаем имя победителя! 😍😍😍 Сегодня счастливым обладателем роутера стала Ирина Бекетова!!! Ирина может забрать свой подарочек ☺️ А кому не повезло в этот раз - не отчаивайтесь, мы планируем неоднократно проводить для Вас розыгрыши! 😌 Вы за? Пишите в комментариях, нам важно знать ваше мнение 💙💙💙
4
3
Акции!
2
Posts

Менеджер паролів NordPass склав щорічний список найненадійніших секретних комбінацій користувачів інтернету​🔒

​ ​ Цього року лідером антирейтингу став «123456», який в цьому році використали понад 2,5 млн разів.​
На другому місці опинилася «ускладнена версія» першого варіанту - «123456789», використаний майже мільйон разів.​😱
...
​ ​ На третьому рядку розташувався новачок рейтингу - «picture1». У топ-10 також знайшлося місце «password», «12345678», «111111», «123123», «12345», «1234567890» і «senha».​🤭

​ ​ Варто зауважити, що за винятком «picture1» всі паролі з першої десятки підбираються кіберзлочинцями менш, ніж за 10 секунд.😬

See More
NordPass password manager has compiled an annual list of the most hateful secret internet user combinations 🔒 ​ This year, the leader of the anti-rating became ′′ 123456 ", which was used more than 2,5 million times this year. In second place, the ′′ complicated version ′′ of the first version - ′′ 123456789 ", used almost a million times. 😱 ​ On the third line was a newcomer of the rating - ′′ picture1 ". The top 10 also found the place ′′ password ", ′′ 12345678 ", ′′ 111111 ", ′′ 123123 ", ′′ 12345 ", ′′ 1234567890 ′′ and ′′ senha ". 🤭 ​ It is worth noting that except ′′ picture1′′ all passwords from the top ten are picked up by cyber criminals in less than 10 seconds. 😬
Translated
Image may contain: text

Ви часто питаєте, яку швидкість вибрати для будинку. Розберемося трохи? 🤗

Виконуєте побутові онлайн-дії? Переглядаєте електронну пошту, соціальні мережі або відео в хорошій якості? Один пристрій, підключений до мережі на швидкості 10 Мб / сек буде чудово виконувати свої функції. 👌

Більше одного пристрою і цікавить швидке скачування, відео у високій якості, онлайн - ігри або відеодзвінки без затримок. Швидкість 5️0️мб / сек підійде для інтернет-користувача з середніми ...запитами.​

Велика сім'я або кілька користувачів з рядом пристроїв? Швидкість в 1️0️0️ мб / сек дозволить декільком користувачам одночасно працювати в інтернеті без затримок з'єднання, стрімити музику і відео, дивитися інтерактивне телебачення, грати в онлайн-ігри.​

Ну і для необмежених онлайн - можливостей компанія Lurenet пропонує тариф UNLIM 1000 зі швидкістю до 10️00️мб.​
​ ​ Така швидкість інтернету підійде тим, хто хоче за короткий час завантажувати великі обсяги даних, наприклад, фільми в форматі BluRay (40-50 ГБ). У поєднанні з потужним комп'ютером вона особливо підходить для робіт, пов'язаних з відеомонтажем, а також для різних інноваційних форматів відео (2К, 4К, 8К) і технологій майбутнього.​

Сподіваємося ми трохи допомогли Вам визначитися з вибором)​

І на замітку
Не плутайте байти і біти. Швидкість доступу в інтернет заміряють в бітах в секунду - це зовсім не звичні нам байти. В 1 байті - 8 біт. Тобто файл об'ємом 30 Мбайт при швидкості 30 Мбіт / с буде завантажуватись не 1 секунду, а 8!​
Швидкість залежить не тільки від провайдера. Якщо ви завантажуєте файл з якогось ресурсу, він сам може обмежувати швидкість. І ніякі дорожчі тарифи в цьому випадку не допоможуть впоратися з завданням швидше.

See More
You often ask what speed to choose for a home. Let's figure it out a little? 🤗 ​ ➡Vikonu yetete online household actions? Looking through email, social media or videos in good quality? One device connected to the network at a speed of 10 MB / sec will perform its functions perfectly. 👌 ​ ➡ More than one device and interested in fast downloading, high quality videos, online games or video calls without delay. Speed 5 ️ 0 0 ️ mmb / sec suitable for internet user with average queries. ​ ➡ Large family or several users with a number of devices? Speed in 1 ️ 1 0 ️ 0 0 ️ m mb / sec will allow several users to work on the internet simultaneously without connection delays, stream music and video, watch interactive television, play online games. ​ ➡ Well, and for unlimited online opportunities, Lurenet offers UNLIM 1000 tariff at a speed of up to 10 ️ 00 00 ️ mmb. This internet speed will suit those who want to download large quantities in short time, such as BluRay movies (40-50 GB). Combined with a powerful computer, it is especially suitable for video editing-related works, as well as for various innovative video formats (2 K, 4 K, 8 K) and future technologies. ​ We hope we helped you a little with the choice) ​ And to remember ☝☝☝ ✔ Don't confuse baits and beats. The speed of internet access is measured in bits per second - it's not usual for us. In 1 byte-8 bit. That is, the 30 MB file at a speed of 30 Mbps will be downloaded not for 1 second, but for 8! ✔ Speed does not depend only on the provider. If you download a file from some resource, it itself can limit speed. And no more expensive tariffs in this case will help you cope with the task faster.
Translated
No photo description available.