ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

วิธีการสร้างสรรค์ของเรานั้น
สำคัญพอๆ กับสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้น โดยเราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาไปพร้อมๆ
กับ
ปกป้องโลกใบนี้

ในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด สุขภาพและความปลอดภัยก็ยังคงสำคัญ
เป็นอันดับต้นๆ

Apple ลงมือดำเนินการทันทีตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID-19 นั่นเป็นเพราะเราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนในซัพพลายเชนเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และซัพพลายเออร์ของเราอย่างใกล้ชิด ทั้งการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน อย่างการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หลักปฏิบัติในการทำความสะอาดอย่างละเอียด ไปจนถึงการตรวจคัดกรองสุขภาพ ไม่เพียงเท่านั้นเรายังคิดไปถึงการจัดวางแผนผังและกระบวนการต่างๆ ภายในโรงงานขึ้นใหม่หมดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เรายังคงให้การสนับสนุนซัพพลายเออร์ของเราทั่วโลก และร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงบทเรียนที่ได้จากพันธมิตรทั่วทั้งอุตสาหกรรม

2 ล้าน+คือจำนวนคนในซัพพลายเชนของ Apple ที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเราในปี 2020
170+คือจำนวนบริษัทสมาชิกในกลุ่ม Responsible Business Alliance ที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้เครื่องมือสำหรับรับมือกับ COVID

ผู้คน 21.5 ล้านคนได้รับการอบรมเรื่องสิทธิ์ของตัวเอง

ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและได้รับความเคารพในสิทธิ์ของตน เราจึงกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราต้องจัดการอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิทธิ์ของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ นอกจากนั้น Apple ยังติดต่อพูดคุยกับพนักงานซัพพลายเออร์หลายพันคนโดยตรงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในที่ทำงาน เพราะยิ่งเรารับฟังและเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ พวกเราทุกคนก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น

2.5 แสน+คือจำนวนพนักงานซัพพลายเออร์ที่ได้รับการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในที่ทำงานในปี 2020
24 องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนจาก Apple ในปี 2020

โอกาสในการเรียนรู้นำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ

เราเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะสำหรับงานในวันนี้หรือในอนาคต ตั้งแต่การรับรองทางเทคนิคและการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ จนถึงวิทยาการหุ่นยนต์และการเขียนโค้ด

4.6 ล้าน+ คือจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ และเสริมศักยภาพ
ตั้งแต่ปี 2008

การอนุรักษ์ระดับโลก ในระดับท้องถิ่น

Apple มีความเป็นกลางทางคาร์บอน และภายในปี 2030 ทุกผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน โดยเราได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและกำจัดขยะ ซึ่งแผนงานของเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การอนุรักษ์ แต่ยังรวมไปถึงการสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธุรกิจและพันธมิตรในชุมชนอีกด้วย

110+ คือจำนวนซัพพลายเออร์ของ Apple ที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์ของเราด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%
1.65 ล้านเมตริกตัน คือจำนวนขยะที่ได้รับการเปลี่ยนวิธีการจัดการและไม่ต้องส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบตั้งแต่ปี 2015

แม้จะเป็นมาตรฐานที่สูง
แต่เราก็จะทำให้สูงขึ้นไปอีก

Apple เฝ้าตรวจสอบสถานประกอบการนับร้อยแห่งในกว่า 50 ประเทศอย่างละเอียด และเรายังร่วมมือกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้แต่ละแห่งสามารถปฏิบัติได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดด้านสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังร่วมงานกับองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแบ่งปันเครื่องมือและสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับบริษัทและอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเปิดเผยอีกด้วย นั่นเป็นเพราะวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ก็คือการก้าวไปด้วยกัน

1,121 คือจำนวนครั้งในการประเมินซัพพลายเออร์ใน 53 ประเทศในปี 2020
83% ของสถานที่ประกอบการ
ของซัพพลายเออร์มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง หรือ
เพิ่มขึ้น 36 คะแนนใน 5 ปี

ภาพผู้คนขณะไม่ใส่หน้ากากได้ถ่ายไว้ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราในรายงานฉบับเต็ม

ดูรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2021 (PDF)

แหล่งข้อมูล

มาตรฐานของ Apple

 • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

  ดู (PDF)

 • ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์และมาตรฐานความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

  ดู (PDF)

 • ข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุม

  ดู (PDF)

ซัพพลายเออร์ของ Apple

 • รายชื่อซัพพลายเออร์

  ดู (PDF)

 • เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างไร

  ดู (PDF)

รายงานและเอกสาร

 • รายงานแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

  ดู (PDF)

 • รายชื่อโรงหลอมแร่และโรงงานสกัดแร่

  ดู (PDF)

 • ความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาสประจำปี 2020

  ดู (PDF)

อีกมากมายจาก Apple เกี่ยวกับความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์