ผลิตภัณฑ์
ที่คุณรัก
ก็รักโลก เหมือนคุณ

คาร์บอนฟุตพริ้นต์ลดลง 34% ด้วยชิป M1
ใช้ทังสเตนรีไซเคิล 100% ใน Taptic Engine
100% final assembly sites verified certified zero waste
ไม่ใช้พลาสติกหุ้มภายนอก
ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100%
No mercury, no PVC, no beryllium, no BRFs*

มีแผนการดีๆ

เรามีความเป็นกลางทางคาร์บอนมาตั้งแต่ปี 2020 และภายในปี 2030 ทุกผลิตภัณฑ์ของเรา
ก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน

ออกแบบมาเพื่อทำให้โลกใบนี้ดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมา

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็คือการต่อสู้เพื่อ
ความเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจ

ใช้
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในการสร้างผลิตภัณฑ์ Apple

ผลิตภัณฑ์ของเราใช้พลังงานน้อยลง นี่แหละที่ทรงพลัง

2 เท่า คือปริมาณที่เพิ่มขึ้นของทังสเตน แร่โลหะหายาก และโคบอลต์รีไซเคิลที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราในปี 2021
75% คือปริมาณที่ลดลงของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในบรรจุภัณฑ์เมื่อเทียบกับปี 2015

ลดเ พื่อสิ่งแวดล้อม

iPhone power adapter

เรามุ่งมั่น
บ่มเพาะไอเดียใหม่ๆ เพื่อการขจัดคาร์บอน

10 กิกะวัตต์

คือปริมาณพลังงานสะอาดที่ใช้ในซัพพลายเชนการผลิตของเรา

70% คือปริมาณพลังงานโดยเฉลี่ยที่ผลิตภัณฑ์ใช้ลดลงตั้งแต่ปี 20082

สร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยพลังงานสะอาด

ดีสำหรับคุณ
ดีสำหรับโลก

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple Trade In
Group image of MacBook Air, iPad Pro, iPhone 14 Pro, and Apple Watch Series 8

บทพิสูจน์ล้วนอยู่ใน

ตัวผลิตภัณฑ์

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุปกรณ์ Apple ของคุณกับรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา

เข้าใกล้
ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

100% ยิ่งขึ้นทุกที

บริษัทของเราดำเนินงานโดยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนอยู่แล้ว และเรากำลังเดินหน้าเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามล่าสุดของเราในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ที่เหลือ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนความเสมอภาค

ดูรายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2022 (PDF)

รายงานและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เรามีเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่ใช้เฉพาะทรัพยากรหมุนเวียนหรือวัสดุรีไซเคิลเท่านั้น เราจึงจัดลำดับความสำคัญ จัดหาทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ และนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่

กระบวนการทางเคมีที่ฉลาดยิ่งกว่า

Apple มีโปรแกรมอันเข้มงวดเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เข้มงวดของ Apple, การประเมินทางพิษวิทยาที่ละเอียด และกระบวนการประเมินสารเคมีที่ต้องพึงระวัง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญของเราในขณะนี้ ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือทั้งหมดต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 และด้านล่างนี้คือรายงานความก้าวหน้าของเราอย่างละเอียด

ผู้คนและสิ่งแวดล้อม
ในซัพพลายเชนของเรา

เราและซัพพลายเออร์ต่างปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงสุดในด้านการปกป้องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการจัดหาวัสดุอย่างรับผิดชอบ

ไปที่เว็บไซต์ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Apple กับสิ่งแวดล้อม

อ่านคำถามที่พบบ่อย

อีกมากมายจาก Apple ในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม