Privaatsuspoliitika

Apple’i privaatsuspoliitikat uuendati 31. detsembril 2019.

Teie privaatsus on Apple’i jaoks tähtis. Seega oleme koostanud privaatsuspoliitika, mis käsitleb teie andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Peale privaatsuspoliitika esitame andmeid ja privaatsusteavet meie andmete ja privaatsusikooniga seotud toodete sees teatud funktsioonide puhul, mis paluvad teilt luba teie isikuandmete kasutamiseks.

Selle teabega saate enne nende funktsioonide lubamist tutvuda asjaomaste funktsioonidega seotud seadetes ja/või veebis aadressil apple.com/legal/privacy. Pühendage veidi aega meie privaatsuspõhimõtetega tutvumisele ja võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Kui suhtlete Apple’i või Apple’i sidusettevõttega, võidakse teilt mis tahes ajal isikuandmeid küsida. Apple ja tema sidusettevõtted võivad neid isikuandmeid teineteisega jagada ja kasutada neid selle privaatsuspoliitika järgi. Nad võivad neid ühendada ka muu teabega oma toodete, teenuste ja sisu pakkumiseks ning täiustamiseks, samuti reklaamiks. Te pole kohustatud meile oma isikuandmeid avaldama, aga kui otsustate seda mitte teha, ei ole meil paljudel juhtudel võimalik pakkuda teile oma tooteid ega teenuseid või vastata päringutele.

Siin on mõned näited, mis tüüpi isikuandmeid Apple võib koguda ja kuidas neid kasutatakse:

Kogutavad isikuandmed

 • Kui loote Apple ID, taotlete ärikrediiti, ostate toote, laadite alla tarkvarauuenduse, registreerite end Apple’i jaemüügipoes koolitusele, loote ühenduse meie teenustega, võtate meiega ühendust, sh sotsiaalmeedias või vastate veebiküsitlusele, siis võime koguda mitmesuguseid andmeid, sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis, seadme identifikaatorid, IP-aadress, asukohateave, krediitkaardi andmed ja kui kontakt toimub läbi sotsiaalmeedia, ka profiiliteave.
 • Kui jagate Apple'i toodete abil oma sisu pereliikmete ja sõpradega, saadate kinkekaarte ning tooteid või kutsute teisi Apple'i teenuste või foorumitega liituma, võib Apple koguda andmeid, mida esitate nende inimeste kohta, näiteks nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Apple kasutab neid andmeid teie taotluse täitmiseks, vastava toote või teenuse pakkumiseks või pettusevastastel eesmärkidel.
 • Mõnedes riikides võime piiratud asjaoludel küsida isikukoodi traadita konto seadistamisel ja seadme aktiveerimisel, et ärikrediiti anda, broneeringuid hallata või seadust järgida.

Isikuandmete kasutamine

Võime teie isikuandmeid töödelda selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel teie nõusolekul, et järgida Apple’i seadusjärgseid kohustusi või kui peame seda vajalikuks Apple’i või kolmanda poole, kellele võib andmete avaldamine vajalik olla, seaduslike huvide nimel. Kui teil on selle õigusliku aluse kohta küsimusi, võite pöörduda Euroopa andmekaitseametniku poole.
 • Kogutud isikuandmete kaudu saame teid teavitada Apple’i tooteuudistest, tarkvarauuendustest ja tulevastest sündmustest. Kui te ei soovi olla meie postiloendis, saate enda andmed sellest igal ajal eemaldada, uuendades oma eelistusi.
 • Peale selle kasutame isikuandmeid toodete, teenuste, sisu ja reklaamide loomiseks, arendamiseks, rakendamiseks, edastamiseks ja täiustamiseks ning kadude ennetamiseks ja pettuse ärahoidmiseks. Me võime kasutada ka teie isiklikke andmeid konto ja võrgu turvalisuse tagamiseks, sealhulgas selleks, et kaitsta meie teenuseid kõigi meie kasutajate huvides, ning üleslaaditud sisu eelsõelumiseks või skannimiseks, et leida potentsiaalselt ebaseadusliku sisu, sealhulgas laste seksuaalse ärakasutamise materjale. Kui kasutame teie teavet pettuste ärahoidmiseks, tuleneb see meiega sõlmitud veebitehingust. Kasutame andmeid pettuste ärahoidmiseks üksnes vajalikus ulatuses ja oma hinnanguliste seaduslike huvide piires, et oma kliente ning teenuseid kaitsta. Teatud veebitehingute puhul võime kontrollida teie esitatud andmeid ka avaliku juurdepääsuga allikatest.
 • Võime teie isikuandmeid (sh sünnikuupäev) kasutada isikusamasuse kontrollimiseks, kasutajate tuvastamise hõlbustamiseks ja sobivate teenuste määramiseks. Näiteks võime sünnikuupäeva kasutada Apple ID konto omanike vanuse kindlaks tegemiseks.
 • Aeg-ajalt võime isikuandmeid kasutada tähtsate teavituste saatmiseks (nt ostudega seotud teave ning meie tingimuste ja poliitikate muudatused). Kuna need teavitused on Apple’iga suhtlemiseks olulised, ei saa te nende saamisest loobuda.
 • Kasutame isikuandmeid ka asutusesisestel eesmärkidel, nt auditeerimine, andmeanalüüs ning Apple’i toodete, teenuste ja klientidele saadetava teabe täiustamisega seotud uuringud.
 • Kui osalete loteriil, konkursil või muus taolises kampaanias, võime esitatud andmeid kasutada nende programmide korraldamisel.
 • Kui kandideerite Apple’isse tööle või me saame teie andmed seoses võimaliku tööga Apple’is, võime kasutada saadud isikuandmeid teie kandidatuuri hindamiseks ja teiega ühenduse võtmiseks. Kui kandideerite Apple’isse tööle, saate rohkem teavet selle kohta, kuidas Apple kandidaatide isikuandmeid käsitleb taotluse esitamise käigus.

Teilt mittekogutavate isikuandmete allikas

Võime saada teie isikuandmeid muudelt isikutelt, kui nad on jaganud oma sisu teiega Apple’i tooteid kasutades, saatnud kinkekaarte ja tooteid või kutsunud teid osalema Apple’i teenustes või foorumites. Turvalisuse tagamiseks ja pettuste ärahoidmiseks võime teie esitatud teavet kontrollida ka Apple ID loomisel kolmanda poolega.

Kui osutute võimalikuks kandidaadiks töökohale Apple’is, on tõenäoline, et saime teie isikuandmed kolmandatelt pooltelt, nagu värbajad või avalikud veebilehed. Kasutame saadud isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et potentsiaalsest võimalusest teavitada või teie kandidatuuri hindamiseks. Kui te ei edastanud otse meile oma isikuandmeid, siis me teavitame teid kandidatuuri osas esmaallika kaudu. Uurimise ja arenduse eesmärgil võime kasutada andmestikke, mis sisaldavad muu hulgas pilte, hääli või muid andmeid, mida on võimalik seostada tuvastatava isikuga. Hangime neid andmestikke kooskõlas andmestiku majutamise riigi kohalduva seadusega. Andmestike kasutamisel uurimis- ja arendustöös ei püüa me neis esinevaid üksikisikuid uuesti tuvastada.

Mitteisiklike andmete kogumine ja kasutamine

Kogume ka andmeid sellisel kujul, mida iseenesest ei ole võimalik otseselt ühegi konkreetse isikuga siduda. Mitteisiklikke andmeid võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mis tahes eesmärgil. Järgmistes lõikudes on näited kogutavatest mitteisiklikest andmetest ja võimalikest kasutusviisidest:

 • Võime koguda andmeid, nagu amet, keel, sihtnumber, suunakood, seadme unikaalne tunnus, viitaja URL, asukoht ja ajavöönd, kus Apple'i toodet kasutatakse, et mõistaksime paremini tarbijakäitumist ja saaksime täiustada oma tooteid, teenuseid ja reklaame.
 • Võime koguda andmeid, mis on seotud klientide tegevustega meie veebisaidil, iCloudi teenustes, meie iTunes Store’is, App Store’is, Mac App Store’is, App Store for Apple TV-s ja iBooks Store’is ning meie muudelt toodetelt ja teenustelt. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ning saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas mitteisiklike andmetena.
 • Võime koguda ja salvestada andmeid selle kohta, kuidas meie teenuseid, sh otsingupäringuid, kasutate. Seda teavet võidakse kasutada meie teenuste pakutavate tulemuste asjakohasuse parandamiseks. See teave ei ole seotud teie IP-aadressiga, välja arvatud mõnel üksikul juhul Interneti teel pakutavate teenuste kvaliteedi tagamiseks.
 • Teie sõnaselge nõusolekuga võime koguda andmeid seadme ja rakenduste kasutuse kohta, et aidata arendajatel rakendusi täiustada.
Kui ühendame mitteisiklikud andmed isikuandmetega, siis peetakse ühendatud andmeid isikuandmeteks nii kaua, kuni need on ühendatud.

Küpsised ja muud tehnoloogiad

Apple'i veebisaidid, veebiteenused, interaktiivsed rakendused, e-kirjad ja reklaamid võivad kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, nagu pikslisildid ja veebimajakad. Nende tehnoloogiate abil mõistame paremini kasutajakäitumist, need annavad teada, mis veebisaitide osasid inimesed külastasid, ning hõlbustavad ja mõõdavad reklaamide ja veebiotsingute tõhusust. Küpsiste ja muude tehnoloogiate kogutud andmeid käsitleme mitteisiklike andmetena. Kui kohalik seadus peab IP-aadressi või sarnaseid tunnuseid siiski isikuandmeteks, käsitleme meiegi neid isikuandmetena. Kui mitteisiklikud andmed on ühendatud isikuandmetega, käsitleme ühendatud andmeid selle privaatsuspoliitika mõttes isikuandmetena.

Reklaamid, mida edastab Apple’i reklaamiplatvorm, võivad ilmuda rakenduses Apple News ja App Store’is. Kui te ei soovi saada Apple’i reklaamiplatvormilt huvipõhiseid reklaame, saate lubada teenuse Limit Ad Tracking (Piira reklaamide jälgimist), mis takistab teie Apple ID-le selliste reklaamide saatmist, olenemata kasutatavast seadmest. Kui lubate oma mobiiliseadmes teenuse Limit Ad Tracking, ei saa kolmanda poole rakendused kasutada valikut Advertising Identifier (Reklaamituvastaja), ehk mitteisiklikku seadme tunnust sihitud reklaamide pakkumiseks. Võite endiselt App Store’is või rakenduses Apple News näha reklaame, mis põhinevad kontekstil, nagu teie otsingupäring või loetav kanal. Kolmanda osapoole rakendustes võite näha reklaame, mis põhinevad muudel andmetel.

Apple kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiad isikuandmete meelespidamiseks, kui kasutate meie veebisaiti, veebiteenuseid ning rakendusi. Meie eesmärk sellises olukorras on muuta teie suhtlus Apple’iga mugavamaks ja isiklikumaks. Näiteks kui teame teie eesnime, saame teid tervitada järgmisel korral, kui külastate Apple Online Store’i (Apple’i veebipood). Kui teame teie asukohariiki ja kasutatavat keelt (ning kooli, kui olete haridustöötaja), saame pakkuda kohandatud ja kasulikumat ostukeskkonda. Kui teame, et teie arvuti või seadme kasutaja on ostnud teatud toote või kasutanud sarnast teenust, aitab see meil muuta oma reklaami ja e-posti teel saadetava teabe teie huvidele vastavaks. Kui teame teie kontaktandmeid, riistvara identifikaatoreid ja muud arvuti või seadme teavet, saame isikupärastada teie operatsioonisüsteemi, seadistada iCloudi teenust ning pakkuda paremat klienditeenindust.

Kui soovite küpsised keelata ja kasutate Safari veebibrauserit, avage Safari eelistused ning seejärel privaatsuse vahekaart, kus saate hallata oma eelistusi. Apple’i mobiiliseadmes valige Settings (Sätted), seejärel Safari, kerige alla jaotisse Privacy & Security (Privaatsus ja turvalisus) ja puudutage valikut „Block Cookies” (Blokeeri küpsised). Muude brauserite korral küsige teenusepakkujalt, kuidas küpsised keelata. Võtke arvesse, et kui küpsised on keelatud, ei saa Apple’i veebisaidi teatud funktsioone kasutada.

Nagu enamiku Interneti-teenuste puhul, kogume ka meie automaatselt teatud andmeid ja salvestame need logifailidesse. Need andmed sisaldavad IP-aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, Interneti-teenusepakkujat (ISP), viitavaid ning väljuvaid veebisaite ja rakendusi, opsüsteemi, kuupäeva- ning kellaajatemplit ja teekonnaandmeid. Kasutame neid andmeid trendide mõistmiseks ja analüüsimiseks, saidi haldamiseks, saidi kasutajakäitumise uurimiseks, toote ja teenuste täiustamiseks ja üldiselt kasutajate demograafilise teabe kogumiseks. Apple võib kasutada neid andmeid oma turundus- ja reklaamiteenustes.

Mõnes e-kirjas kasutame läbiklõpsamis-URL-i, mis on lingitud Apple’i veebisaidi sisuga. Kui kliendid klõpsavad mõnda sellist URL-i, läbitakse enne meie veebisaidi sihtlehele jõudmist eraldi veebiserver. Kasutame neid läbiklõpsamisandmeid, et määrata, kui huvipakkuv mõni teema on ja et mõõta klientidele saadetava teabe tõhusust. Kui soovite, et teid niimoodi ei jälgitaks, siis ärge klõpsake e-kirjades olevaid teksti- ega graafilisi linke. Pikslisiltide kaudu saame klientidele saata loetavas vormingus e-kirju ja need annavad meile teada, kas e-kiri on avatud. Võime seda teavet kasutada klientidele saadetavate sõnumite vähendamiseks või lõpetamiseks.

Kolmandatele osapooltele avaldamine

Aeg ajalt võib Apple oma toodete parendamiseks ja teenuste osutamiseks, sh teie tellitud toote kohale toimetamiseks või Apple’i tõhusamaks turundamiseks tarbijatele, edastada teatud isikuandmeid kolmandatele pooltele. Kui me seda teeme, siis nõuame, et kolmandad pooled käsitlevad edastatud isikuandmeid kooskõlas asjakohaste seadustega. Apple ei müü isikuandmeid ning isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele mitte kunagi nende turunduseesmärkidel. Näiteks kui ostate ja aktiveerite oma iPhone’i, siis volitate Apple’it ja oma võrguoperaatorit vahetama teenuse pakkumiseks teavet, mille esitate aktiveerimisprotsessi käigus, kaasa arvatud teie seadme teave. Kui teie teenuse kasutamisõigus kinnitatakse, siis kehtivad teie kontole Apple’i ja võrguoperaatori vastavad privaatsuspoliitikad.

Teenusepakkujad

Apple jagab isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad teenuseid, nt andmetöötlus, krediidi väljastamine, klienditellimuste täitmine, toodete kohaletoimetamine, kliendiandmete haldus ja täiustamine, klienditeeninduse pakkumine, meie toodetest ning teenustest huvitatuse hindamine ja kliendiuuringute või rahulolu uuringute korraldamine. Need ettevõtted on kohustatud teie andmeid kaitsma ja võivad asuda igal pool, kus Apple tegutseb.

Muud

Apple võib seaduse järgi, menetluse või kohtuvaidluse käigus ja/või teie elukohariigis või väljaspool asuva avaliku või riigiasutuse nõudmisel avaldada teie isikuandmeid. Võime teie andmeid avaldada ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on riikliku julgeoleku, korrakaitse või muude avaliku tähtsusega küsimuste tõttu vajalik ja asjakohane. Samuti võime avaldada teie isikuandmeid, kuid ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus, kui leiame, et avalikustamine on põhjendatult vajalik meie kasutustingimuste jõustamiseks või meie tegevuse ja kasutajate kaitsmiseks. See võib hõlmata andmete edastamist avalikkusele või valitsusasutustele. Peale selle võime ümberkorralduse, ühinemise või müügi korral edastada kõiki kogutud isikuandmeid vastavale kolmandale osapoolele.

Isikuandmete kaitse

Apple suhtub teie isikuandmete turvalisusesse väga tõsiselt. Apple’i veebiteenused, nt Apple Online Store (Apple’i veebipood) ja iTunes Store (iTunesi pood), kaitsevad teie isikuandmeid edastuse ajal, kasutades krüptimist, nagu Transport Layer Security (TLS; Transpordikihi turve). Kui Apple salvestab teie isikuandmeid, kasutame piiratud juurdepääsuga arvutisüsteeme asutustes, kus kasutatakse füüsilise turvalisuse meetmeid. iCloudi andmeid, v.a. iCloud Mail, talletatakse krüptitud kujul, s.h. kui kasutame selleks kolmanda poole salvestusruumi.

Kui kasutate Apple'i tooteid, teenuseid või rakendusi või postitate Apple'i foorumisse, jututuppa või suhtlusvõrgustikuteenusesse, on teie jagatavad isikuandmed ja sisu teistele kasutajatele nähtavad ja nad võivad neid lugeda, koguda või kasutada. Teie vastutate neis olukordades jagatavate või esitatavate isikuandmete eest. Näiteks kui lisate foorumipostitusele oma nime ja e-posti aadressi, on see teave avalik. Olge nende funktsioonide kasutamisel ettevaatlik.

Kui teie või keegi teine, kes kasutab funktsiooni Family Sharing, logib sisse kolmandale osapoolele kuuluvasse seadmesse, võidakse sellesse seadmesse alla laadida teave, mida oma perega jaganud olete (sh kalender, asukoht, fotod ja iTunesi ostud), ja see teave avalikustada. Lisainfo saamiseks külastage funktsiooni Family Sharing.

Automaatse otsustamise, sh profiili loomise võimalus

Apple ei tee mingeid otsuseid, mis hõlmavad teid oluliselt mõjutavate algoritmide või profiilide kasutamist.

Isikuandmete õigsus ja säilitamine

Apple aitab teil hõlpsasti oma isikuandmed hoida täpsed, terviklikud ja ajakohased. Säilitame teie isikuandmeid selles privaatsuspoliitikas ja meie teenusekohastes privaatsuse kokkuvõtetes esitatud eesmärkide täitmiseks vajaliku ajavahemiku jooksul. Nende ajavahemike hindamisel uurime hoolikalt oma vajadust isikuandmete kogumise järele. Kui kogumine on vajalik, säilitame andmeid lühima võimaliku aja jooksul, et nende kogumise eesmärk täita, v.a kui seaduse järgi on nõutav pikem säilitusaeg.

Privaatsusõigused

Saate hoolitseda selle eest, et teie kontaktandmed ja eelistused oleks täpsed, terviklikud ning ajakohased, logides sisse oma Apple ID konto lehele. Muude meie valduses olevate isikuandmete puhul tagame teile juurdepääsu (sh koopia) mis tahes eesmärgil, sh selleks, et saaksite taotleda meilt ebatäpsete andmete parandamist või andmete kustutamist, kui Apple ei pea seaduse täitmiseks või põhjendatud ärieesmärkidel neid säilitama.

Võime keelduda töötlemast taotlusi, mis on frivoolsed/kiuslikud, ohustavad teiste privaatsust, on väga ebapraktilised või millele juurdepääsu seadus muidu ei nõua. Võime kustutamise või juurdepääsu taotlused tagasi lükata, kui usume, et see õõnestab meie seaduslikku õigust kasutada andmeid pettuste ärahoidmiseks ja turvalisuse tagamiseks, nagu on eespool kirjeldatud. Veebitööriistad juurdepääsu, desaktiveerimise/piiramise, parandamise või kustutamise taotluste esitamiseks on saadaval piirkondlikult, kui logida sisse veebisaidil privacy.apple.com. Teenuse Shazam kontoga kasutajad saavad sisse logida veebisaidil www.shazam.com/privacy. Veebitööriistade kaudu taotluse esitamise korral tuvastame teie isiku ja teie taotluse õiguspärasuse.

California

California tarbijaprivaatsusseadus (California Consumer Privacy Act) sätestab, et California tarbijatel on õigus saada Apple’ilt teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Oma õigusi saate teostada volitatud esindaja kaudu, kui esitate asjakohased üksikasjad, mis võimaldavad logida sisse veebisaidile privacy.apple.com. Kui te ei pääse Apple’i veebitööriistadele juurde, saate teie või teie esindaja taotluse esitada veebisaidil apple.com/legal/privacy/contact või telefoni teel, numbril [Phone Number].

Kui otsustate oma privaatsusõigusi teostada, ei tohi Apple teid kohelda diskrimineerival viisil ega osutada teile halvema kvaliteediga teenust.

Nevada

Teil on õigus keelata oma isikuandmete müümist. Apple ei müü teie isikuandmeid.

Oma õiguste teostamise kohta leiate lisateavet isikuandmete ülevaate ja haldamisvõimaluste lehelt. Kui veebitööriist ei ole teie piirkonnas juurdepääsutaotluste esitamiseks praegu saadaval, võite taotluse esitada otse veebilehel apple.com/legal/privacy/contact.

Lapsed ja haridus

Teame, kui oluline on Apple’i tooteid ning teenuseid kasutavate laste privaatsuse ja ohutuse tagamiseks lisaettevaatusabinõusid kasutada. Alla 13 aasta vanused lapsed (või vastava piirkonna samaväärse miinimumvanusega lapsed) ei tohi luua endale Apple ID-sid, välja arvatud juhul, kui nende vanem on andnud kontrollitava nõusoleku või kui see on osa lapse konto loomise protsessist funktsioonis Family Sharing või kui nad on saanud hallatud Apple ID konto kooli kaudu (kui see on saadaval). Näiteks peavad vanemad enne lapsele Apple ID konto loomise alustamist läbi lugema Apple ID ja funktsiooni Family Sharing avalikustamise artikli ja andma nõusoleku, et Apple kogub, kasutab ja avaldab nende lapse andmeid, ning nõustuma iTunes Store’i tingimustega. Koolid, kes osalevad teenuses Apple School Manager (Apple’i koolihaldur) ning kes on tutvunud ja nõustunud õpilaste jaoks hallatud Apple ID-de avaldamisega, võivad luua hallatud Apple ID-sid õpilastele. Õpilaste jaoks hallatud Apple ID-de avaldamine kirjeldab, kuidas Apple käsitleb õpilaste andmeid ja täiendab Apple’i privaatsuspoliitikat. Lugege lisateavet funktsiooni Family Sharing, hallatud Apple ID-de ja laste kontode piirangute kohta. Kui saame teada, et oleme väljaspool eelnimetatud asjaolusid kogunud alla 13-aastase või vastava piirkonna samaväärse miinimumvanusega lapse isikuandmeid, kustutame need andmed võimalikult kiiresti. Kui vanemal on vaja funktsiooni Family Sharing konto või lapse Apple ID-ga seotud andmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada, saavad nad meiega selle lehe alaservas pakutud valikute kaudu ühendust võtta.

Asukohapõhised teenused

Apple, tema partnerid ja litsentsisaajad võivad Apple’i toodetes asukohapõhiste teenuste pakkumiseks koguda, kasutada ja jagada täpset asukohateavet (sh teie Apple’i arvuti või seadme geograafiline asukoht reaalajas). Kui see on olemas, võivad asukohapõhised teenused seadme ligikaudse asukoha määramiseks kasutada GPS-i, Bluetoothi ja IP-aadressi, jagatud Wi-Fi pääsupunkti ja tugijaama asukohti ning teisi tehnoloogiaid. Välja arvatud juhul, kui olete nõusoleku andnud, kogutakse neid asukohaandmeid anonüümselt ja kujul, mis ei tuvasta teie isikut, ning Apple, tema partnerid ja litsentsisaajad kasutavad neid asukohapõhiste toodete ning teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks. Näiteks võime seadme geograafilist asukohta jagada rakenduse pakkujaga, kui valite tema asukohateenuste kasutamise.

Apple’i mõne asukohapõhise teenuse (nt funktsioon Find My (Otsi mu iPhone üles)) töötamiseks vajatakse teie isikuandmeid.

Kolmandate osapoolte saidid ja teenused

Apple’i veebisaidid, tooted, rakendused ja teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte veebisaitide, toodete ning teenuste linke. Meie tooted ja teenused võivad ka kasutada või pakkuda kolmandate osapoolte tooteid või teenuseid (nt kolmanda osapoole iPhone’i rakendus).

Kolmandate osapoolte kogutud andmetele (nt asukoha- või kontaktandmed) kehtivad nende privaatsuspõhimõtted. Soovitame teil tutvuda kolmandate osapoolte privaatsuspõhimõtetega.

Kui ostate tellimuse kolmanda osapoole rakenduses või rakenduses Apple News, loome tellija ID, mis on seotud ainult teie ja arendaja või avaldajaga, mida kasutame aruannete esitamiseks arendajale või avaldajale ja mis sisaldab teavet teie tellimuse ning teie elukohariigi kohta. Kui tühistate kõik oma tellimused teatud arendaja või avaldaja juures, lähtestub tellija ID 180 päeva pärast, välja arvatud juhul, kui esitate tellimuse uuesti. See teave esitatakse arendajatele, et nad teaksid oma tellimuste sisu.

Rahvusvaheline edastamine

Kõiki teie esitatud andmeid võivad kogu maailma üksused edastada või neile juurde pääseda selles privaatsuspoliitikas sätestatu järgi. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, Ühendkuningriigis ja Šveitsis elavate inimeste Apple’i teenustega seotud isikuandmete vastutav töötleja on Apple Distribution International Limited Iirimaal ning Apple Inc. töötleb neid isikuandmeid selle ettevõtte nimel. Apple järgib Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis kogutud isikuandmete rahvusvahelisel edastamisel heakskiidetud tüüptingimusi. Apple on ülemaailmse ettevõttena seotud mitme juriidilise isikuga erinevates jurisdiktsioonides, mis vastutavad selliste kogutud isikuandmete eest, mida töötleb nende nimel Apple Inc. Näiteks kontrollivad meie jaemüügiüksuste müügikohtade teavet väljaspool USA-d meie iga riigi individuaalsed jaemüügiüksused. Apple’i, Online Store’i (veebipoe) ja iTunesiga seotud isikuandmeid võivad kontrollida ka juriidilised isikud väljaspool USA-d, nagu on sätestatud iga teenuse tingimustes. Kujutised ja seotud andmed, mida Apple kogub Apple Mapsi täiustamiseks üle kogu maailma ning mis toetavad vaatamisfunktsiooni Look Around, edastatakse Californias tegutsevale ettevõttele Apple Inc.

Apple järgib Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö (APEC) piiriüleste privaatsusreeglite süsteemi. APEC-i piiriüleste privaatsusreeglite süsteemiga on organisatsioonide jaoks paika pandud raamistik, et tagada APEC-i majandusriikide vahel edastatavate isikuandmete kaitse. Kui teil on seoses sertifikaadiga APEC CBPR ja/või PRP mõni lahendamata privaatsus- või andmekasutusprobleem, pöörduge kolmandast osapoolest vaidluste lahendaja poole.

Meie ettevõte on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele

Veendumaks, et teie isikuandmed oleksid kaitstud, selgitame Apple’i töötajatele oma privaatsus- ja turbejuhiseid ning rakendame ettevõttes rangeid privaatsuskaitsemeetmeid.

Privaatsusküsimused

Kui teil on küsimusi või probleeme seoses Apple’i privaatsuspoliitika või andmete töötlemisega, kui soovite võtta ühendust meie Euroopa andmekaitseametnikuga või esitada kaebust kohaliku privaatsuseeskirja võimaliku rikkumise kohta, võtke meiega ühendust. Saate meiega alati ühendust oma riigi või piirkonna Apple’i toe telefoninumbril.

Kui saame seoses juurdepääsu/allalaadimise palvega privaatsust või isikuandmeid puudutava küsimuse, on meil spetsiaalne meeskond, kes profileerib teie kontakti, et teie küsimusele vastata. Kui teie küsimus on rohkem sisulist laadi, võime teilt lisateavet küsida. Kui vähegi võimalik, reageerime kõikidele sisulistele kontaktivõttudele seitsme (7) päeva jooksul – pakkudes vastuse tõstatatud küsimusele, küsides vajaduse korral lisateavet või teavitades, et vastamiseks on vaja lisaaega. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil alati õigus edastada kaebus oma jurisdiktsiooni pädevale ametiasutusele. Kui esitate küsimuse meile, üritame anda teavet asjakohaste kaebuse esitamise võimaluste kohta, mis võivad teie juhtumi puhul sobivad olla.

Kui teie kaebuses viidatakse sellele, et saaksime privaatsusküsimuste käsitlemist parandada, astume samme, et pakutud uuendus järgmisel sobival võimalusel teha. Juhul kui privaatsusprobleem on teile või mõnele teisele isikule põhjustanud negatiivseid tagajärgi, võtame kasutusele meetmed, et lahendada need koostöös teie või selle teise isikuga.

Apple võib aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Kui muudame poliitikat oluliselt, avaldame oma veebisaidil vastava teate ja uuendatud privaatsuspoliitika. Teavitame olulistest muutustest teid ka otse, kasutades kanalit, mille olete oma eelistuseks märkinud, nt e-kirja, teatise või mõnel muul samaväärsel teel. 

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe