Фирма партньор на Apple

За целите на този документ филиалът на Apple е изцяло притежавано предприятие, което е предмет на Декларацията за поверителност на Apple.

В зависимост от Вашата държава по произход, „Apple“ означава:

Apple Inc.,с разположение в One Apple Park Way, Купертино, Калифорния, за потребители в Северна, Централна и Южна Америка (с изключение на Канада), както и за територии и притежания на САЩ; френски и британски притежания в Северна Америка, Южна Америка и Карибите;

Apple Canada Inc., с разположение в120 Bremner Blvd., Suite 1600, Торонто ON M5J 0A8, Канада за потребители в Канада или нейни територии и притежания;

iTunes K.K., с разположение в Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Токио 106-6140, Токио за потребителите в Япония.

Apple Pty Limited, с разположение на Level 3, 20 Martin Place, Сидни NSW 2000, Австралия, за потребители в Австралия, Нова Зеландия, включително островни владения, територии и свързани юрисдикции; и

Apple Distribution International Limited, с разположение в Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Корк, Ирландия, за всички останали потребители.

Информацията за продажба на дребно в магазините на Apple извън САЩ може да бъде контролирана от търговците на дребно на Apple във всяка държава. Личната информация, свързана с Apple Online Store, може да бъде контролирана и от юридически лица на Apple извън САЩ, както е отразено в условията на всеки магазин.