Правила за поверителност

Правилата за поверителност на Apple бяха обновени на 31 декември 2019 г.

Вашата поверителност е важна за Apple, затова разработихме Правила за поверителност, които обхващат начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни.

В допълнение към тези Правила за поверителност, ние предоставяме данни и поверителни сведения, вградени в нашите продукти, свързани чрез нашата икона за Данни и Поверителност към определени възможности, които изискват използване на личните Ви данни.

Преди да разрешите съответните възможности, можете да прегледате сведенията, свързани с тези възможности, в Настройки и/или онлайн на apple.com/legal/privacy. Моля, отделете време, за да се запознаете с нашите практики за поверителност и се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

Събиране и използване на лични данни

Личните сведения представляват данни, които могат да бъдат използвани за установяване на самоличността или за свързване с определено лице.

Може да бъдете помолени да предоставите личните си данни по всяко време, когато се свързвате с Apple или с дружество клон на Apple. Apple и нейните клонове могат да споделят тези лични данни помежду си и да ги използват съгласно настоящите Правила за поверителност. Те могат също така да ги обединяват с други сведения, за да предоставят и подобряват нашите продукти, услуги, съдържание и реклама. Не сте задължени да споделяте личните данни, които изискваме, но ако изберете да не го направите, в много случаи няма да можем да Ви предоставим нашите продукти или услуги или да отговорим на въпросите, които е възможно да възникнат от Ваша страна.

Тук са изброени няколко примера за видовете лични данни, които Apple може да събира, както и за начините, по които може да ги използваме:

Какви лични данни събираме

 • Когато създавате Apple ID, кандидатствате за търговски кредит, купувате продукт, изтегляте софтуерно обновяване, регистрирате се за клас в магазин на Apple, свързвате се с нашите услуги, свързвате се с нас, включително чрез социални медии, или участвате в онлайн проучване, ние можем да събираме разнообразни сведения, включително Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на е-поща, предпочитания за контакт, уникални опознаватели на устройства, IP адрес, данни за местоположение, данни за кредитна карта и сведения за профила, когато свързването е чрез социалните медии.
 • Когато с помощта на продукти на Apple споделяте свое съдържание със семейството и приятелите си, изпращате сертификати и продукти за подарък или каните някого да участва в услуги или форуми на Apple, Apple може да събира сведенията, които предоставяте за тези хора, като например име, пощенски адрес, адрес на е-поща и телефонен номер. Apple ще използва тези данни с цел изпълнение на заявките Ви, предоставяне на съответния продукт или услуга или предотвратяване на възможни измами.
 • Възможно е в някои области на правосъдието да поискаме издадена от правителството идентификация при определени обстоятелства, включително при настройването на акаунт за безжична мрежа и пускането на Вашето устройство, с цел разширяване на търговски кредит, при управление на резервации или съгласно законовите изисквания.

Как използваме личните Ви данни

Ние можем да обработваме Вашите лични сведения: за целите, описани в тези Правила за поверителност, с Ваше съгласие, за спазване на правно задължение на Apple, за изпълнението на договор, по който сте страна, с цел да защитим Ваши жизненоважни интереси или когато сме преценили, че е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Apple или трета страна, на които може да се наложи да оповестяват сведения. Ако имате въпроси относно това правно основание, можете да се свържете с служителя за защита на данните.

 • Личните данни, които събираме, ни позволяват да Ви държим в течение относно най-новите продукти, софтуерни обновявания и предстоящи събития на Apple. Ако не желаете да присъствате в нашия пощенски списък, можете да се отпишете по всяко време, като обновите Вашите предпочитания.
 • Използваме лични данни и с цел създаване, разработване, управление, доставяне и подобряване на нашите продукти, услуги, съдържание и реклама, както и за предотвратяване на загуби и борба с измамите. Възможно е също да използваме Вашите лични данни за целите на сигурността на акаунта и мрежата, включително с цел защита на нашите услуги в името на ползата за всички потребители и предварителен преглед или сканиране на качено съдържание с цел откриване на възможно незаконно съдържание, включително материали за сексуална експлоатация на деца. Когато използваме Вашите данни за целите на борбата с измамите, това произтича от провеждането на онлайн транзакция с нас. Ние ограничаваме нашето използване на данни за целите на борбата с измамите до степента, която е строго необходима и в рамките на нашите оценени законни интереси, за да защитим нашите клиенти и нашите услуги. За определени онлайн транзакции е възможно също да търсим потвърждение на предоставените от Вас данни от обществено достъпни източници.
 • Може да използваме Вашите лични данни, включително датата Ви на раждане, с цел проверка на самоличността Ви, подпомагане на идентификацията на потребителите и определяне на подходящите услуги. Може например да използваме датата на раждане, за да определим възрастта на притежателите на акаунти Apple ID.
 • Възможно е от време на време да използваме личните Ви данни, за да изпращаме важни съобщения, като например известия относно покупките Ви и промени в нашите правила, условия и политика. Тъй като тези сведения са важни за взаимодействието Ви с Apple, не можете да се откажете да получавате такива известия.
 • Възможно е и да използваме личните Ви данни за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Apple.
 • Ако участвате в лотария, конкурс или подобна промоция, е възможно да използваме предоставените от Вас данни, за да управляваме тези програми.
 • Ако подадете заявление за работа в Apple или ние получим Вашите данни във връзка с възможна длъжност в Apple, ние можем да използваме Вашите сведения, за да оценим Вашата кандидатура и да се свържем с Вас. Ако сте кандидат, ще получите повече сведения за това как Apple обработва личните данни на кандидата при подаване на заявление.

Източници на Ваши лични данни, които не се събират от Вас

Възможно е да сме получили лични данни за Вас от други лица, ако тези лица са споделили свое съдържание с Вас при използване на продукти на Apple, изпратили са сертификати за подаръци и продукти или са Ви поканили за участие в услуги или форуми на Apple. Възможно е също така да потърсим потвърждение на предоставените от Вас данни от трета страна при създаване на Apple ID за целите на сигурността и предотвратяването на измами.

Ако сте възможен кандидат за работа в Apple, ние може да сме получили Вашите лични данни от трети страни, като например фирми за подбор на личен състав или външни уебсайтове. Ще използваме личните данни, които получаваме, за да се свържем с Вас относно вероятна възможност или при оценката на кандидатурата ви. Ако не сте ни предоставили личните си данни пряко, ние ще Ви осведомим за източника, когато за първи път се свържем с Вас относно Вашата кандидатура. За целите на изследвания и разработки е възможно да използваме набори от данни, които съдържат изображения, гласове или други данни, които биха могли да бъдат свързани с разпознаваема личност. Когато придобиваме такива набори от данни, правим това в съответствие с приложимото право в юрисдикцията, в която се намира наборът от данни. Когато използваме подобни набори от данни за изследвания и разработки, ние не се опитваме да разпознаваме отново лицата, които е възможно да се появят в тях.

Събиране и използване на нелични данни

Събираме и данни във формат, който сам по себе си не може да доведе до разпознаване на конкретно лице. Възможно е да събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме нелични данни с всякаква цел. По-долу са изброени няколко примера за неличните данни, които събираме, както и за начините, по които можем да ги използваме:

 • Може да събираме данни за професия, език, пощенски код, код на област, уникален опознавател на устройство, URL адрес, местоположение и часова зона, където се използва даден продукт на Apple, за да можем да разберем по-добре поведението на клиентите си и да усъвършенстваме продуктите, услугите и рекламата си.
 • Възможно е да събираме данни за дейностите на клиенти в нашия уеб сайт, услугите на iCloud, нашите магазини iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store за Apple TV и магазините iBooks и други наши продукти и услуги. Тези данни се събират и използват, за да ни помогнат да предоставяме по-полезни сведения на клиентите си, както и за да разберем кои части от нашия уеб сайт, продукти и услуги са най-интересни за тях. За целите на настоящите Правила за поверителност събраните данни се считат за нелични данни.
 • Може да събираме и съхраняваме подробни данни за начина, по който използвате нашите услуги, включително заявките за търсене. Тези сведения може да се използват за подобряване на уместността на резултатите, предоставяни от нашите услуги. Освен в ограничени случаи с цел осигуряване на качеството на нашите услуги през интернет, подобни данни няма да бъде свързвани с Вашия IP адрес.
 • С Ваше изрично съгласие може да събираме данни за начина, по който използвате Вашето устройство и приложения, с цел да помогнем на разработчиците да подобрят приложенията си.
Ако обединим нелични данни с лични, обединените данни ще бъдат считани за лични, докато ги използваме обединени.

"Бисквитки" и други технологии

Възможно е уеб сайтовете, онлайн услугите, интерактивните приложения, съобщенията по е-поща и рекламите на Apple да използват "бисквитки" и други технологии, като например пикселни тагове и уеб маяци. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да научим кои части на нашите уеб сайтове са посещавани от тях и да улесним и измерим силата на въздействие на рекламите и търсенията в интернет. Данните, събрана от "бисквитки" и други технологии, считаме за нелични данни. Обаче тъй като според някои местни закони IP адресите или други подобни опознаватели се считат за лични данни, ние също приемаме тези опознаватели като лични данни. По подобен начин, когато нелични данни са обединени с лични данни, за целите на настоящите Правила за поверителност ние считаме обединените данни за лични.

Рекламите, които се предоставят от рекламната платформа на Apple, могат да се появяват в Apple News и App Store. Ако не искате да получавате реклами, насочени към Вашите интереси, от рекламната платформа на Apple, може да изберете да включите Проследяване на ограничаването на реклами, което ще спре получаването на такива реклами за Вашия Apple ID, независимо от това какво устройство използвате. Ако разрешите Limit Ad Tracking (ограничаване на рекламното проследяване) на мобилното си устройство, приложенията на трети страни не могат да използват рекламния идентификатор, не-личен идентификатор на устройство, за да Ви показват целеви реклами. Възможно е все пак да виждате реклами в приложенията App Store или News (Новини) въз основа на Вашите заявки за търсене или канала, който четете. В приложенията на трети страни е възможно да виждате реклами въз основа на други данни.

Apple също използва бисквитки и други технологии, за да запомни лични данни, когато използвате нашия уебсайт, онлайн услуги и приложения. Целта ни в такива случаи е да направим работата Ви с Apple по-удобна и по-лична. Например, като знаем малкото Ви име, можем да Ви поздравим следващия път, когато влезете в Apple Online Store. Като знаем страната и езика, на който говорите – а ако сте преподавател, и учебното Ви заведение – можем да Ви предоставим по-пригодени към нуждите Ви и по-полезни услуги при пазаруване. Като знаем, че човек, ползващ компютъра или устройството Ви, е купил определен продукт или е използвал определена услуга, можем да направим рекламите и съобщенията си по е-поща по-съответстващи на интересите Ви. А като разполагаме с данните Ви за контакт, хардуерните опознаватели и данните за компютъра или устройството Ви, можем да пригодим към Вашите нужди операционната Ви система, да настроим услугата Ви iCloud и да Ви предоставим по-добро клиентско обслужване.

Ако използвате мрежовия четец Safari и искате да забраните "бисквитките", влезте в предпочитанията на Safari и от там в раздела за поверителност, за да управлявате Вашите предпочитания. Във Вашето мобилно устройство Apple отидете в Настройки, след това изберете Safari, превъртете надолу към раздела за поверителност и безопасност и докоснете “Block Cookies” (Спиране на "бисквитките"), за да управлявате Вашите предпочитания. Ако използвате друг мрежов четец, попитайте доставчика си, за да разберете как да забраните "бисквитките". Моля, имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени възможности на уеб сайта на Apple, след като забраните "бисквитките".

Както повечето интернет услуги и ние автоматично събираме определени данни и ги съхраняваме в регистрационни файлове. Тези данни включват IP адресите, вида и езика на мрежовия четец, доставчика на интернет услуги (ISP), препращащите и изходните уеб сайтове и приложения, операционната система, клеймото с дата/час, както и clickstream данни (данни за потока на щракванията с мишката). Използваме тези данни, за да разберем и анализираме насоките на развитие, да управляваме сайта, да научим повече за поведението на потребителите в сайта, да подобрим продукта и услугите си, както и да съберем демографски сведения за потребителската си основа като цяло. Apple може да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.

В някои наши съобщения по е-поща използваме "препращащи URL адреси", имащи връзка към съдържание на уеб сайта на Apple. Когато клиентите щракнат върху някой от тези URL адреси, те минават през отделен уеб сървър, преди да стигнат до съответната страница на нашия уеб сайт. Ние проследяваме тези данни, за да установим интереса към определени теми и да измерим въздействието на комуникацията с клиентите си. Ако предпочитате да не бъдете проследявани по този начин, не трябва да щраквате върху текстовите или графични връзки в съобщенията по е-поща. Пикселните тагове ни дават възможност да изпращаме съобщения по е-поща във формати, които клиентите могат да четат и които ни осведомяват дали съобщенията са били отворени. Можем да използваме тези сведения, за да намалим или преустановим изпращаните до клиентите съобщения.

Разкриване пред трети лица

Понякога Apple може да предостави на трети лица определени лични данни, за да предоставим или подобрим нашите продукти и услуги, включително да доставим продукти по Ваше искане или да помогнем на Apple да продава на потребителите. Когато правим това, ние изискваме от тези трети страни да ги обработват съобразно със съответните закони. Apple не продава лични данни и личните данни никога няма да бъдат споделени с трети страни за техните маркетингови цели. Например, когато купувате и пускате своя iPhone, Вие упълномощавате Apple и Вашия оператор да обменят данните, които предоставяте в хода на пускането за извършване на услугата, включително данните за Вашето устройство. Ако бъдете одобрени за услугата, Вашият акаунт ще се подчинява на условията на Apple и на съответните Правила за поверителност на мобилния оператор.

Доставчици на услуги

Apple споделя лични данни с фирми, които предоставят услуги като обработване на данни, предоставяне на кредити, изпълняване на клиентски поръчки, доставка на продукти, управление и усъвършенстване на клиентски данни, предоставяне на клиентски услуги, оценяване на интереса към нашите продукти и услуги, както и провеждането на клиентски проучвания или проучвания за удовлетвореност. Тези фирми са задължени да пазят данните Ви и е възможно да се намират там, където Apple извършва дейността си.

Други

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебно дело, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени власти в или извън Вашата държава на местожителство – Apple да разкрие личните Ви данни. Възможно е и да разкрием данните за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно. Можем също така да разкрием данни за вас, но само когато има законно основание за това, ако установим, че оповестяването е разумно необходимо, за да наложим нашите условия или да защитим нашите операции или потребители.  Това може да включва предоставяне на данни на обществени или държавни власти. Освен това, в случай на преобразуване, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всяка част или всички събрани лични данни на съответната трета страна.

Защита на личните данни

Apple се отнася изключително сериозно към защитата на личните Ви данни. Онлайн услугите на Apple, като Apple Online Store и iTunes Store, защитават личните Ви данни по време на прехвърляне с помощта на криптиране, като например чрез защита на транспортния слой (TLS). Когато личните Ви данни се съхраняват от Apple, ние използваме компютърни системи с ограничен достъп, които се помещават в сгради, защитени чрез физически мерки за сигурност. С изключение на iCloud Mail, iCloud данните се съхраняват в шифрован вид, в това число когато използваме съхранение от трета страна.

Когато използвате някои продукти, услуги или приложения на Apple или когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги за социални мрежи на Apple, личните Ви данни и съдържанието, които споделяте, са видими за другите потребители и могат да се четат, събират или използват от тях. Вие носите отговорност за личните данни, които изберете да споделите или предоставите в тези случаи. Например, ако посочите името и адреса си за е-поща в публикация във форум, тези сведения са общественодостъпни. Моля, бъдете внимателни, когато използвате тези възможности.

Ако Вие или някой друг използвате регистрационни файлове на Family Sharing на устройство, притежавано от трето лице, данните, споделена със семейството Ви, включително календар, местоположение, снимки и покупки в iTunes, може да бъдат изтеглени на устройството на третото лице, разкривайки по този начин всички споделени сведения. Посетете Family Sharing за повече сведения.

Наличието на автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране

Apple не взема никакви решения, включващи използването на алгоритми или профилиране, които значително да Ви повлияят.

Цялост и задържане на личната информация

Apple Ви улеснява да запазите личната си информация точна, пълна и актуална. Ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в тези Правила за поверителност и обобщенията за поверителност, специфични за нашите услуги. Когато определяме тези периоди, ние внимателно проучваме нашата нужда от събиране на лични данни като цяло и, ако установим съответна нужда, ще ги пазим само в продължение на най-краткия възможен период за осъществяване на целта на събирането, освен ако по закон не се изисква по-дълъг период на пазене.

Вашите права за поверителност

Можете да ни помогнете да се уверим, че данните за връзка с Вас и предпочитанията Ви са точни, пълни и обновени, като влезете във Вашата страница на Apple ID профила. Ще Ви предоставим достъп и до друга лична информация, която притежаваме, както и копия от нея, за различни цели, включително можете да заявите корекция на данните, в случай че те са неточни, или да пискате изтриването им, ако компанията Apple не е задължена да ги запази по закон или за легитимни бизнес цели.

Имаме право да откажем да обработим заявки, които са несериозни/злонамерени или застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон не се изисква достъп. Възможно е също така да откажем изтриване на данни или искания за достъп, ако смятаме, че това подронва нашето законно използване на данните с цел борба с измамите и в името на сигурността, както е описано по-горе. Онлайн инструменти за упражняване на заявки за достъп, изключване/ограничаване, коригиране или изтриване са достъпни на регионална основа, като влезете в privacy.apple.com. За потребители с акаунти в Shazam влезте в www.shazam.com/privacy. Когато направите заявка с помощта на тези онлайн инструменти, ние ще проверим вашата самоличност и редовността на вашата заявка.

Калифорния

Законът за поверителност на потребителите в Калифорния предоставя на потребителите в Калифорния правото да получават от Apple сведения за личните данни за Вас, които събираме, използваме и разкриваме. Можете да упражните вашето чрез упълномощен представител, като предоставите съответните подробности, за да разрешите влизането в privacy.apple.com. Ако не можете да получите достъп до онлайн инструментите на Apple, Вие или вашият представител можете да направите заявка до apple.com/legal/privacy/contact или да се обадите на 1-800-275-2273.

Ако изберете да упражните правата си за поверителност, имате право да не получавате различно отношение или по-ниско качество на обслужване от Apple.

Невада

Имате право да се откажете от продажбата на личните си данни. Apple не продава вашите лични данни.

Вижте нашата страница относно разбиране и управление на вашите лични данни за повече сведения относно упражняването на вашите права. Ако понастоящем няма онлайн инструмент за заявки за достъп във Вашия регион, заявка може да се подаде направо на apple.com/legal/privacy/contact.

Деца и образование

Разбираме колко е важно да се вземат допълнителни мерки за защита на поверителността и безопасността на децата, използващи продукти и услуги на Apple. На деца под 13 години или под съответната най-малка възраст според приложимото законодателство не се разрешава да създават собствени Apple ID, освен ако техен родител не предостави проверимо съгласие или като част от хода на създаване на детски акаунт във Family Sharing, или ако те са получили управляем акаунт Apple ID (където е приложимо) чрез тяхното училище. Родителят трябва например да прегледа Разкриване на Apple ID и Family Sharing и да предостави Съгласие за събирането, използването и разкриването на данни за Вашето дете от страна на Apple, както и да приеме Правилата и условията на iTunes Store, преди да се даде ход на създаване на акаунт Apple ID за неговото дете. Освен това училищата, които участват в Apple School Manager и са прегледали, и са изразили съгласие за разкриването на управляеми Apple ID за ученици, могат да създават управляеми Apple ID за ученици. Разкриването на управляемите Apple ID за ученици описва начина, по който Apple обработва данните за ученика и допълненията към Правилата за поверителност на Apple. Научете повече за Family Sharing, управляемите Apple ID и ограниченията за детските акаунти. Ако научим, че сме събрали лични данни за дете на възраст под 13 години или под съответната най-малка възраст в зависимост от законодателството извън горните обстоятелства, ще предприемем стъпки, за да изтрием данните възможно най-скоро. Ако в даден момент родител поиска да осъществи достъп до, да поправи или да изтрие данни, свързани с неговия акаунт във Family Sharing или с Apple ID на неговото дете, той може да се свърже с нас чрез един от посочените в долната част на тази страница начини.

Услуги, базирани на местоположение

За да предоставим основани на местоположението услуги за продуктите на Apple, Apple и нашите партньори и лицензополучатели, като доставчици на данни за карти, могат да събират, използват и споделят точни данни за местоположението, включително географското местоположение на компютъра или устройството на Apple в текущо време. Когато са налични, услугите, основани на местоположение, може да използват GPS, Bluetooth и Вашия IP адрес заедно със събраните от потребителите данни (crowdsourcing) за местоположения на Wi-Fi точки за достъп и местоположенията на антените на мобилните оператори, както и други технологии за определяне на приблизителното местоположение на Вашето устройство. Освен ако не предоставите съгласието си, тези данни за местоположение се събират анонимно във форма, която не Ви разпознава лично, и се използват от Apple, партньорите и лицензополучателите ни, за да предоставяме и усъвършенстваме основаните на местоположение продукти и услуги. Устройството Ви може например да споделя географското си местоположение с доставчици на приложения, когато се запишете за техните услуги, използващи местоположение.

Някои основани на местоположението услуги, предлагани от Apple, като например свойството „Find My“ (Намери моя), изискват Ваши лични данни, за да работят.

Сайтове и услуги на трети страни

Уеб сайтовете, продуктите, приложенията и услугите на Apple могат да съдържат линкове към уеб сайтове, продукти и услуги на трети страни. Възможно е нашите продукти и услуги да използват или предлагат продукти или услуги на трети страни – например приложение за iPhone, създадено от трета страна.

Събраните от трети страни данни, които може да включват сведения като местоположение или данни за контакт, се подчинява на техните практики за поверителност. Съветваме Ви да научите повече за практиките за поверителност на тези трети страни.

Ако закупите абонамент за приложение на трета страна или в News (Новини), ние създаваме Subscriber ID (ИД на абонат), който е уникален за Вас, разработчика или издателя, и който използваме за предоставяне на отчети на разработчика или издателя, които включват данни за закупения от Вас абонамент и Вашата държава на местожителство. Ако анулирате всичките си абонаменти към определен разработчик или издател, Subscriber ID ще се нулира след 180 дни, ако не подновите абонамента си. Тези данни се предоставя на разработчиците, за да могат те да разберат действието на своите абонаменти.

Международни прехвърляния

Всички предоставени от Вас данни може да бъдат прехвърляни или използвани от лица в целия свят, както е описано в настоящите Правила за поверителност. Личната информация, свързана с услугите на Apple, относно лица, които пребивават в държава-членка на Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария, се контролира от Apple Distribution International Limited в Ирландия и се обработва от нейно име от Apple Inc. Apple използва одобрени примерни договорни клаузи при международното прехвърляне на лични данни, събрани в Европейското икономическо пространство и Швейцария. Apple, като световна компания, има редица юридически лица в други юрисдикции, които носят отговорност за събираните от тях лични данни и обработката им от Apple Inc. от тяхно име. Например, данните за точките на продажби в нашите обекти за продажби на дребно извън САЩ се управляват от нашите отделни обекти за продажби на дребно във всяка държава. Свързаните с Apple, Online Store и iTunes лични данни може също да се контролират от юридически лица извън САЩ, както е отразено в условията на всяка услуга. Изображенията и свързаните с тях данни, събрани от Apple по целия свят за подобряване на Apple Maps и в подкрепа на свойството ни Look Around, се прехвърлят към Apple Inc в Калифорния.

Apple се придържа към Системата с регламенти за международна поверителност (CBPR) на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC). CBPR на APEC предоставя рамка за организациите, посредством която се гарантира защитата на лични данни, прехвърляни между участващите в APEC икономики. Ако имате неясноти и притеснения за използването на поверителността или на данните относно нашите сертификати за APEC CBPR и/или PRP, моля, посетете нашия доставчик от трета страна за разрешаване на спорове.

Ангажиментът на цялата ни фирма към поверителността на Вашите данни

За да сме сигурни, че личната Ви информация е защитена, обучаваме служителите на Apple по отношение на поверителността и защитата и стриктно прилагаме мерките за защита на поверителността във фирмата.

Въпроси за поверителността

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно Правилата за поверителност на Apple или искате да се свържете с нашия служители по защита на данните, или искате да подадете оплакване за възможно нарушаване на местните закони за поверителност, моля, свържете се с нас. Можете винаги да се свържете с нас по телефон на съответния номер за поддръжка на Apple за Вашата държава или регион.

При получаване на запитване за поверителност или въпрос относно личните данни, получени в отговор на заявка за достъп/изтегляне, ние разполагаме със специално предназначен за целта екип, който разпределя контакта Ви, за да бъде отговорено на Вашия въпрос. Ако въпросът Ви се окаже от по-съществен характер, може да поискаме повече сведения от Вас. Всички такива важни контакти получават отговор в рамките на седем (7) дни, когато е възможно - предоставяне на отговор по повдигнатия въпрос, изискване на допълнителни сведения, когато е необходимо, или се посочва, че отговорът ще изисква допълнително време. Можете по всяко време да отнесете жалбата си до съответния регулатор във вашата юрисдикция, ако не сте доволни от отговор, получен от нас. Ако поискате това от нас, ще направим всичко възможно да Ви предоставим сведения за съответните начини за подаване на оплаквания, приложими за Вашите обстоятелства.

В случаите, когато жалбата Ви показва, че може да се постигне подобрение при обработването на въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, ще предприемем стъпки за подобно обновяване при следващата разумна възможност. В случай, че по въпрос за неприкосновеността на личния живот се е стигнало до отрицателно въздействие върху Вас или друго лице, ние ще предприемем мерки, за да го разрешим с Вас или с това друго лице.

Възможно е Apple периодично да обновява своите Правила за поверителност. При съществена промяна на настоящите правила на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и обновените Правила за поверителност. Ние също ще се свържем с Вас чрез Вашите данни за контакт във файл, например чрез е-поща, уведомление или друг подходящ начин. 

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, САЩ, 95014

TRUSTe