Thông tin & nguồn lực về COVID-19Thông tin & nguồn lực về COVID-19: Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp bạn vượt qua thời kỳ virus corona bùng phát. Tìm hiểu thêm
Facebook for Business
Giải pháp

Kỳ thi lấy Chứng nhận
Facebook Blueprint

Xây dựng sự khác biệt trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số. Trở thành chuyên gia được Facebook Blueprint chứng nhận.

Nhờ bài thi lấy chứng nhận trên Facebook Blueprint, bạn có thể trở nên nổi bật trong lĩnh vực của mình. Facebook trao chứng nhận cho những cá nhân có trình độ thông thạo cao trong nhiều khía cạnh của lĩnh vực marketing kỹ thuật số về các sản phẩm của Facebook.

Chọn một bài thi và chuẩn bị cải thiện sơ yếu lý lịch, mức độ tín nhiệm và nghề nghiệp của bạn.

VIDEO

Chứng nhận Blueprint là gì?

Chứng nhận Blueprint công nhận khả năng sử dụng thành thạo nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook.


CƠ BẢN · 100-101

Trợ lý marketing kỹ thuật số được Facebook chứng nhận

Đánh giá năng lực cơ bản về tạo, quản lý và báo cáo quảng cáo trên Facebook, Instagram và Messenger.


CHUYÊN GIA · 200-101

Chuyên gia về khoa học marketing được Facebook chứng nhận

Đánh giá năng lực sử dụng dữ liệu, thông tin chi tiết và giải pháp đo lường để đưa ra các đề xuất marketing sáng suốt.

Huy hiệu chứng nhận nội dung
CHUYÊN GIA · 300-101

Chuyên gia chiến lược nội dung được Facebook chứng nhận

Công nhận trình độ hiểu biết cao, toàn diện và khả năng ứng dụng chiến lược các kiến thức cơ bản về di động trên ứng dụng và dịch vụ của Facebook.


CHUYÊN NGHIỆP · 400-101

Chuyên gia lập kế hoạch truyền thông được Facebook chứng nhận

Đánh giá năng lực thiết kế chiến lược truyền thông trên Facebook phù hợp với mục tiêu kinh doanh và kế hoạch marketing.


CHUYÊN NGHIỆP · 410-101

Chuyên gia mua vị trí quảng cáo được Facebook chứng nhận

Đánh giá năng lực quản lý chiến dịch nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh cần thiết để mua quảng cáo trên Facebook, Instagram và Messenger.


CHUYÊN NGHIỆP · 500-101

Nhà phát triển marketing được Facebook chứng nhận

Đo lường quá trình triển khai kỹ thuật cho các giải pháp marketing (Facebook pixel, sự kiện tiêu chuẩn, chuyển đổi tùy chỉnh).


CHUYÊN NGHIỆP · 510-101

Nhà phát triển marketing nâng cao được Facebook chứng nhận

Đo lường quá trình triển khai kỹ thuật của các giải pháp nâng cao (SDK/Sự kiện trong ứng dụng, quảng cáo động, chuyển đổi offline).


CHUYÊN NGHIỆP · 520-101

Nhà phát triển API quảng cáo được Facebook chứng nhận

Đo lường năng lực kỹ thuật trong quá trình cấu hình và khắc phục sự cố cho các tiện ích tích hợp API Marketing.

Trang này có hữu ích không?