ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @vad_smernov ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @vad_smernov ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

  Мальчика слева зовут Алеша Шапошников. Он потомственный депутат Мосгордумы- с 2004 до 2014 гг депутатом был его папа, а с 2014 г папу сменил сын Алеша, возглавив МГД. Алеша- член Единой России, любит Путина и дядю Сережу. В 2019 г Алеша Шапошников заработал 2 миллиарда рублей.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

  . За год вы «заработали» 2 млрд рублей согласно вашей свежей декларации. 2 миллиарда рублей. Скажите, откуда у вас такие средства, за что и от кого вы их получили?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

  У Соловьева в Телеге творится настоящий шабаш и плски на костях: злорадствуют над беспорядками в США, разжигая ненависть к Штатам. Если Госдеп не рубанет этому проституирующему гандону визы в США и Европу, значит они поддерживают кремлевскую шавку.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 29

  это вообще законно?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 27

  Аутентичность.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

  Офигеть! Журналисту Илье Азару дали арест в 15 суток за одиночный пикет в поддержку «Омбудсмена полиции» Воронцова и Виктора Немытова. Даже без доставления в суд.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 27

  Воронежскую активистку Надежду Белову задержали из-за коммента в соцсети про взрыв в архангельском УФСБ. «За комменты,которых я не помню 31 марта 2020 года первое задержание нашей семьи,допросы,обыск,полное воровство нашей техники»Сейчас сажают за комменты,даже в мирном Воронеже.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 25
  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 24

  "Вспышка заболеваний коронавирусом в Дагестане связана с дезинформацией в соцсетях, заявила Маргарита Симоньян в эфире НТВ со ссылкой на журналистское расследование." Если ребенок когда-нибудь попросит объяснить вас значение слова "мразь" - просто покажите ему фотку Симоньян.

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 24

  Когда новости — это профессия

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 24

  ДИТ при проверке пропуска получает разрешение на отправку рекламы на следующие 10 лет Господи, какие фантастические мелочные жулики. Просто вот до мозга костей жулики. Глава ДИТ, Эдуард Лысенко, должен уйти в отставку и стать фигурантом уголовных дел.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 20

  Мне угрожают уголовным делом и штрафом до 5 миллионов рублей. Кто, как и почему, все подробности в новом выпуске вестника оптимизма на моем канале. Давайте максимально распространим это видео:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 18
  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 18

  Передайте Алине Маратовне, чтобы ни в коем случае не заводила Твиттер, ибо через 5 минут после регистрации она познает ад.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 19

  Извините, но это вообще днище. Медуза, вы чего? Как можно написать огромный текст в духе «Россия прошла пик», полностью основываясь на данных региональной статистики, про которые достоверно известно, что они нарисованы чуть более, чем полностью?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 19
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 17

  Адвокат Луньков беседует с "Амбудсменом полиции" Воронцовым. Мусор становится человеком только когда снимает погоны

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 18

  из серии 3 хапка была лишней

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 14

  Вопрос к . Я последнее время редко пользовался общественным транспортом и за 1,5 месяца самоизоляции, у меня просто сгорели 60 поездок, которые я оплачивал до карантина. Я понимаю, что вы маски в метро в 20 раз дороже продаёте, но нет ли желания вернуть мои поездки?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 12
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·