Смирнов

@sssmirnov

У нас не было выбора. В конце концов, ведь мы профессионалы

Москва
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ
ಜನನ ದಿನಾಂಕ 1975

ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @sssmirnov ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @sssmirnov ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  17 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  «Может, что с головой у меня, я не знаю, я же не врач»

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  22 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  Акцию поддержало издательство «Новое литературное обозрение»: «Семерых наших сограждан, выбранных по случайному принципу, подвергают пыткам и заставляют себя оговорить, а суду этого достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор»

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  2 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  немного новостей про проект. за прошедшие дни закончили текстовую часть работы – записали монологи эмигрантов в Лондоне и Дортмунде и почти их свели. ещё много работы, но осталось два дня съёмок и весь материал будет готов и уже 320 тысяч рублей собрали!

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  День Андрея Баршая на Медиазоне. У него сегодня несколько судов. И начинается по существу:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  3 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Адвокат одного из обвиняемых в вымогательстве нацгвардейцев «по-человечески» просил нашего корреспондента не фотографировать его и угрожал «засунуть в жопу» камеру. Какие подсудимые, такие и адвокаты

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Книжные магазины закрылись в знак протеста против приговора по делу Сети:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  В Кыргызстане за такое возбуждают дела, в России поощряют:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  5 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Вектор Движения №215 Возвращение Добрых Шипов! Добиваемся от ЦОДД установки комплекса видеофиксации нарушения ПДД. Несколько рейдов, даже с привлечением федеральных СМИ, не помогли. Продолжим нашу борьбу с негодяями, и с безразличием властей.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  3 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Бойцы петербургской Нацгвардии угрожали подростку пыткой током и серьезным сроком по делу о наркотиках, требуя от него денег. За полгода с момента ареста против них возбудили еще десять похожих дел

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  6 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  О каких конкретно уголовных делах идет речь, сенатор не уточнил. Может быть, потому что никаких дел нет?

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. 6 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Интересно, а зачем глава комитета Совфеда врет? Вот какая мотивация:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. 7 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Погода конечно для февраля

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  17 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  признайтесь, захотелось включить на ночь

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  22 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  опубликуйте уже полный прейскурант Начиная с какой суммы ежемесечного доната будет полное сопровождение в СИЗО, сколько заплатить чтобы стать политзаключенным, сколько за сообщения о пытках, почем митинги возле суда?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. 22 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Психологи выступили по делу Сети

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಫೆಬ್ರವರಿ 16

  Одному из осужденных согласились вызвать скорую помощь только после того, как он подписал документ, что «ударился в туалете»:

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಫೆಬ್ರವರಿ 16

  офигеть, конечно: Подбежав к нему, я выхватил оружие, отошел на три метра и держал его под прицелом — мужчина был еще жив. Через минуту подошла Росгвардия, я положил оружие и отошел от места.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಫೆಬ್ರವರಿ 16

  ХОТИТЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ? ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಫೆಬ್ರವರಿ 15

  хотите узнать еще какие то не особо известные факты о деле «сети» или получить общее понимание, че вообще произошло — посмотрите стрим со и , они в этом разбираются 5/5

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಫೆಬ್ರವರಿ 15

  фейсы не особо расстерялись («офицеры фсб всегда добиваются своих целей») и сначала пытались натянуть сову на глобус, то есть, выдать антифашистов и анархистов (ЛЕВЫЕ) за сторонников мальцева (ПРАВЫЙ). потом они на это забили и решили типа пусть будут местные террористы 4/5

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·