ટ્વીટ્સ

તમે @ruspolitika અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @ruspolitika અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. પિન કરાયેલી ટ્વીટ
  22 માર્ચ

  Бойкот опросу по путинским поправкам в конституцию! Не участвуй в преступных действиях кремлёвских оккупантов.

  પૂર્વવત્ કરો
 2. એ પુનટ્વીટ કરી

  ВОЗ: За сутки в мире коронавирусом заразились более 62 тысяч человек, свыше 3 тысяч умерли

  પૂર્વવત્ કરો
 3. એ પુનટ્વીટ કરી

  Кремль отказался верить, что половина россиян не хотят обнуления сроков Путина

  પૂર્વવત્ કરો
 4. એ પુનટ્વીટ કરી

  В Мурманской области ограничат въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы коронавируса

  પૂર્વવત્ કરો
 5. એ પુનટ્વીટ કરી

  Как закалялась шваль. КГБ, измайловская братва и путинизм

  પૂર્વવત્ કરો
 6. એ પુનટ્વીટ કરી
  7 કલાક પહેલાં

  PS: Не совсем так. Активы Роснефти проданы компании, на 100% принадлежащей российскому государству. То есть, уход от санкций - да. Слив Мадуро - пока нет.

  પૂર્વવત્ કરો
 7. એ પુનટ્વીટ કરી

  Организация Объединенных Наций передает со своих складов медицинским учреждениям Нью-Йорка 250 000 защитных масок для сотрудников больниц и госпиталей, которые самоотверженно и неустанно борются с распространением коронавируса

  પૂર્વવત્ કરો
 8. એ પુનટ્વીટ કરી

  Особенно похоронные принадлежности пригодятся.

  પૂર્વવત્ કરો
 9. એ પુનટ્વીટ કરી

  Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев: компания после продажи активов в Венесуэле надеется на снятие американских санкций с дочерних компаний. Не понимаю. Если на санкции, как говорит Путин, плевать, зачем надеяться на их снятие?

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 10. એ પુનટ્વીટ કરી

  Государственный департамент США официально приглашает медиков из России получить визу в США, приехать и помочь с пандемией COVID-19, особенно тех, которые имеют опыт работы с коронавирусом. Обещают гринкарту и достойную оплату- 200 долларов в час.

  પૂર્વવત્ કરો
 11. એ પુનટ્વીટ કરી
  4 કલાક પહેલાં

  Миллиардер Игорь Сосин рассказал из больницы в Коммунарке о положительном анализе на коронавирус

  પૂર્વવત્ કરો
 12. પૂર્વવત્ કરો
 13. એ પુનટ્વીટ કરી

  Вместо карантина Путин всех благославил на каникулы. В итоге: толпы народа на шашлыках, в магазинах и т.д. Если бог хочет наказать человека он отнимает у него разум. А если хочет погубить, то ставит над ним Путина.

  પૂર્વવત્ કરો
 14. એ પુનટ્વીટ કરી
  17 કલાક પહેલાં

  Да что там США и Европа! Сами саудиты отказываются от саудовской нефти! Уже видели принцев стоящих на коленях в очереди. "Подавайте", - говорят, "нам нефть URALS да $500!"

  પૂર્વવત્ કરો
 15. એ પુનટ્વીટ કરી
  8 કલાક પહેલાં

  Шикарно Сечин бизнес ведёт. Раз за разом платим за его гениальности миллиардные суммы и девальвацией рубля.

  પૂર્વવત્ કરો
 16. એ પુનટ્વીટ કરી

  Только одна частная компания в России может продавать тесты на коронавирус. Они дороже других — зато у компании хорошие связи — эта компания принадлежит семье Ротенберга

  પૂર્વવત્ કરો
 17. એ પુનટ્વીટ કરી

  В России закрывают города, вводя режим ЧС. Закрыли Череповец, Кировск и Апатиты. Абсолютно случайно Череповец - вотчина олигарха-миллиардера Мордашова. Тоже абсолютно случайно Кировск и Апатиты - вотчина олигарха-миллиардера Гурьева. Удельные князья. Феодализм.

  પૂર્વવત્ કરો
 18. એ પુનટ્વીટ કરી

  Альянс врачей Екатеринбург: по информации, полученной от врачей 14 горбольницы, в городе увеличилась летальность от пневмонии (около 70 человек), которую ставят как основную причину смерти умерших пациентов с коронавирусом. Средств индивидуальной защиты у медиков нет! Почему?!

  પૂર્વવત્ કરો
 19. એ પુનટ્વીટ કરી

  США опередили Италию и Китай по числу людей, зараженных новым коронавирусом COVID-19. Эпицентр заболевания сейчас находится в Нью-Йорке, на данный момент больше всего подтвердившихся случаев в районе Квинс. Его жительница Лидия Плишка рассказала, как изменилась ее жизнь

  પૂર્વવત્ કરો
 20. С мозгами есаула умная мысля приходит опосля...

  પૂર્વવત્ કરો
 21. એ પુનટ્વીટ કરી
  5 કલાક પહેલાં

  Семья из трех человек вернулась в Омскую область из ОАЭ с коронавирусом

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·