ટ્વીટ્સ

તમે @mediazzzona અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @mediazzzona અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. В региональном Минздраве не говорят о причинах увольнения

  પૂર્વવત્ કરો
 2. Двоих задержанных отпустили в Петербурге без протоколов

  પૂર્વવત્ કરો
 3. Шествие закончилось. По версии полицейских, на марш пришли 10,5 тысяч человек. «Белый счетчик» сообщал о 22,3 тысячах участников, еще 200 человек остались за рамками

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 4. Участники акции памяти Бориса Немцова Фото: Александр Горохов / «Медиазона»

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 5. Корреспондент «Медиазоны» сообщает, что в Петербурге задержали пикетчика Фото: Давид Френкель / «Медиазона»

  પૂર્વવત્ કરો
 6. «Белый счетчик» сообщает, что на акцию пришли 22,3 человек, московское управление МВД насчитало всего 8 тысяч участников

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 7. В Москве началась согласованная акция памяти Бориса Немцова. По данным «Белого счетчика», за полчаса до начала акции к рамкам подошли 8,2 тысячи человек

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 8. Марш в Петербурге закончился, одного из участников задержали уже возле метро Фото: Давид Френкель / «Медиазона»

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 9. Полицейский рассказал, что Голунов пошел «быстрым шагом», что показалось силовику «подозрительным»

  પૂર્વવત્ કરો
 10. На марше задержали еще двоих человек

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 11. За что задержали участников согласованного марша, неизвестно

  પૂર્વવત્ કરો
 12. Сегодня во многих городах пройдут акции памяти Бориса Немцова. Рассказываем, как бывшие присяжные по делу убийцы политика описывали свои впечатления от затянувшегося процесса, в конце которого из 22 членов коллегии остались 13 человек

  પૂર્વવત્ કરો
 13. По версии следствия, полицейские продавали наркотики местному жителю

  પૂર્વવત્ કરો
 14. На суде капитан утверждал, что взять наркотик его заставил владелец судна

  પૂર્વવત્ કરો
 15. Полицейский знал, что горячая вода из сломанной трубы льется прямо в камеру, но продержал там калининградца около получаса

  પૂર્વવત્ કરો
 16. Письмо директорам оправили с пометкой «Срочно!»

  પૂર્વવત્ કરો
 17. Сотрудница полиции дала показания против своих коллег. По словам свидетельницы, когда задержанный вырвал трубу с кипятком, силовики шутили, что он «взял трубу в заложники»

  પૂર્વવત્ કરો
 18. Ого! Прокуратура отправила на пересмотр дело полицейских, отобравших у активиста плакат во время пикета

  પૂર્વવત્ કરો
 19. Один из участников протестов против новой границы с Чечней получил почти два года колонии-поселения. С учетом времени, проведённого под арестом, он должен освободиться в конце марта

  પૂર્વવત્ કરો
 20. એ પુનટ્વીટ કરી

  Право забыть : удалил из поисковой выдачи статьи-трансляции из суда по делу о расправе над оппозиционным политиком. Информация была удалена со ссылкой на "закон о забвении". 👉

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·