கீச்சுகள்

@dinargubaidull -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @dinargubaidull -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. பின்செய்த ட்விட்

  С будущим Президентом России!

  மற்றும்
  மீளமை
 2. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Думаю, что обидная реплика дурака Рогозина стала для американцев дополнительным стимулом для работы над своим кораблем. Для Маска точно стала, раз он ее помнит с 2014 года.

  மீளமை
 3. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута

  மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 30

  Рейтинг доверия Навального среди 18-24-летних — 12%, рейтинг Путина среди них же — 10%. (Левада)

  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Ещё одного обнулили. Экая традиция пошла!

  மீளமை
 6. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 29

  В Екатеринбурге поддержать Илью Азара одиночным пикетом можно без протокола. Проверил на себе

  மீளமை
 7. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 28

  010474

  மீளமை
 8. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 28

  Задержаны по указу Собянина

  மீளமை
 9. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Если согласен, что «доктор» Мясников - омерзительный пропагандон и позор российской медицины, то ретвит. Или лайк🤷‍♂️🤣

  மீளமை
 10. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  -க்கான பதிலில்

  Мне очень нравится звучание русского языка

  மீளமை
 11. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  -க்கான பதிலில்

  Какие же вы бляди

  மீளமை
 12. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Классно, что другие люди присоединяются к нашему "модному приговору". Надеюсь как можно больше жителей Москвы узнает о стоимости Раковских нарядов

  மீளமை
 13. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  За нашу петицию «5 шагов для России» уже можно проголосовать на РОИ: Наконец-то!

  மீளமை
 14. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 13

  Путин твердит, что работает, как раб на галерах, а оппозиция только критикует. На это вранье я хочу ответить отчетом о своей работе во главе муниципалитета. Это важное для меня видео. Посмотрите и сравните с бездельниками из "Единой России»: Нужен ретвит.

  மீளமை
 15. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  С Днём Победы! 🎇 Великий день.

  மீளமை
 16. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Наш сторонник написал «уходите в отставку» в комментариях к посту Марии Захаровой в инстаграме. В ответ она начала писать ему в личку, просить номер телефона для разговора, записывать голосовые и видеосообщения! Прикрепляем эти сообщения ниже 👇👇👇

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 17. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 18. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Владимир Соловьев обласкал вниманием , сказав, что мы и «все, которые там торчат, – сборище недобитков» Ретвит, если ты торчишь на  в сборище недобитков!

  மீளமை
 19. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Запускаю трейд! Один ретвит = один факт из жизни доктора инфекционного отделения.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 20. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  -க்கான பதிலில்

  Дебилам главное не мешать

  மீளமை
 21. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Мой первый тред. Поддержите ретвитами пожалуйста) Сегодня я с удивлением обнаружил, что моя дипломная работа была опубликована на одном популярном сайте готовых курсовых и дипломных работ. Эта утечка явно бы не произошла без участия моего "любимого" университета.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·