கீச்சுகள்

@billie__willie -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @billie__willie -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  После полковников Захарченко из МВД и Черкалина из ФСБ, задержан полковник Ширенов из ФСО

  இந்த ஊடகத்தில் உணர்ச்சிகரமான விஷயம் இருக்கக்கூடும். மேலும் அறிய
  மீளமை
 2. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 22

  I compiled a list of free design resources a couple of weeks ago. We have had 140 contributors and 672 commits since then. Check it out and feel free to make a PR if you have something to add

  மீளமை
 3. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 10

  Обычные 5G вышки в Северной Осетии

  இந்த ஊடகத்தில் உணர்ச்சிகரமான விஷயம் இருக்கக்கூடும். மேலும் அறிய
  மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Поехал за водкой на велосипеде. Купил и подумал, а вдруг упаду по дороге и разобью. Решил сразу выпить всю бутылку. И это было правильное решение. По дороге 7 раз упал.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  — Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами — Что? — Возможен отрицательный рост жильцов — Что, блять? — На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась — Адрес скажите! — РИА Новости, приезжайте скорее

  மீளமை
 6. மே 2

  ГЕРОИ КОРОНЫ И ВИРУСА: Заражение Эрэфии via

  மீளமை
 7. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Гармония

  மீளமை
 8. Hey experts, will bitcoin reach 10k today?

  மீளமை
 9. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  . has really been working on his French. 😂 🎥: b.gally11/ TikTok

  மீளமை
 10. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  совещание на удаленке, не благодарите)

  மீளமை
 11. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 27

  мы с никитой так познакомились

  மீளமை
 12. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  "15 апреля Международное энергетическое агентство опубликовало мрачный прогноз: спрос упадет на 29 млн барр. в апреле и еще на 26 млн барр. в мае — то есть через полтора месяца миру не нужно будет больше половины добываемой нефти" Когда падает жижа бензопомойка разваливается! 👍

  மீளமை
 13. 5 шагов для России via

  மீளமை
 14. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Вы видите вот это? 24% граждан вообще остались без средств к существованию. Я предлагаю начать общенациональную сетевую кампанию за использование резервов России (17,7 трлн рублей) для помощи гражданам. Присоединяйтесь.

  மீளமை
 15. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Митинг во Владикавказе не надо называть "митинг против самоизоляции". Это митинг за право на жизнь. Люди ходят честно работать и жить. Если работать им не дают, то они хотят получить помощь от государства, получающего их налоги и доходы от ресурсов. Имеют полное право.

  மீளமை
 16. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции. Около полутора тысяч человек вышли на протест. Онлайн на сайте: В телеграме:

  மீளமை
 17. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 18

  Gym people: This is a simple exercise you can do at home with no Gym equipment The exercise:

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 18. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஏப். 10

  Собянин готовится вводить цифровые ошейники. 1. Старайтесь сидеть дома 2. Саботируйте тотальную слежку. Если очень нужно выйти — даже не думайте нигде регистрироваться. Не бойтесь штрафов — у них нет ресурсов, чтобы штрафовать всех. Вот единственный правильный QR-код:

  மீளமை
 19. Таинственный остров Медведева via

  மீளமை
 20. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Английским не владею, к сожалению. Но, по-моему, этот парень показывает и рассказывает, что сейчас легко можно подделать любое видео. Даже с президентами. Да?

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·