கீச்சுகள்

@Oleg55208434 -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @Oleg55208434 -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Понравилось: «крестик и нолик»))

  மீளமை
 2. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Конституционный суд РФ провел самое важное заседание за всю свою историю. Сделал его закрытым. И за закрытыми дверями несколько престарелых проституток в мантиях предали и закон и страну. Обменяли будущее миллионов людей на свои служебные дачи и квартиры.

  மீளமை
 3. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Если в доме завелись крысы, можно, конечно, повесить плакат "Уходите! Надоели!" Но это не поможет.

  மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Дорогая депутат Стебенкова, внешний вид депутата Бесединой меня волнует гораздо меньше, чем источник дохода на который вы купили два 100-метровые квартиры в Москве, одну под другой, объединив их в суперэлитную 2-этажную квартиру. В ПРБ у вас её отнимут, а вас - отдадут под суд.

  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Киселев прокомментировал падение рубля: "Россия остается в плюсе" Дебил: это не плюс, это могильный крест.

  மீளமை
 6. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  2036-й. 84-летний Путин идёт на очередной первый срок. Его поддерживает 87-летняя Матвиенко Военными мультиками заведует 81-летний Шойгу. 76-летний силовик Сечин ведёт борьбу с 76-летним либералом Кудриным. О величии державы рассказывает 82-летний Киселёв. Стабильность.

  மீளமை
 7. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மார். 7
  மீளமை
 8. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  По моему информативненько получилось :)

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 9. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Почта России выпустила марку с портретом Путина. Вскоре пошли жалобы, что марка не приклеивается. Оказалось, люди плевали не на ту сторону...

  மீளமை
 10. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Экоактивисты, стоя под натиском северного ветра и пурги, обращаются к каждому из нас. Послушайте и поддержите этих отважных, замечательных людей. Защищая Шиес, они защищают наше будущее.

  மீளமை
 11. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Ретвит, если предпочли бы, если бы он не всплыл:

  மீளமை
 12. -க்கான பதிலில்

  это ты долбоеб

  மீளமை
 13. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Хорошая футболка, надо брать...

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·