ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @OVCIOM ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @OVCIOM ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್
  ಮಾರ್ಚ್ 20,2019

  «Война никогда не меняется. Так же неожиданно как Корейская Ядерная началась и Третья Мировая. Хотя потом все сказали, что ожидали чего-то подобного. Если есть термин «ядерная война», должно быть и явление. Что-то такое писал Мёрфи про атомную бомбу на стене»

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  14 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

  Колумбийский ун-т: на каждый подтвержд случай заражения COVID-19 может приходиться до 10 недокументир.В этом гл причина быстрого распростр коронавируса: большое кол-во больных с легкими симптомами (или даже с их отсутствием) могут быть ответственны за 80% зафиксир случ заражения.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. Посмотрим в чем выйдут российские врачи, когда у нас будет 400 к больных

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  21 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Говноеды накатали целую лживую статью! А ответ умещается в две строчки: - до крымнаша: 26 р/кг - после крымнаша: 96 р/кг

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  22 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

  и зачали через яндекс-доставку, мама сама выбирала водилу посимпатичней

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. Я видел такое, что вам людям даже не снилось. Атакующие скорые, лучи Си, пронзающие QR-коды у врат Коммунарки. Всё было смыто весенним хлорамином.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. Распечатывайте. Не благодарите

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  23 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

  Это было незадолго до битвы при Карантине I и создания межгалактического Самоизолятора. Повстанцы тогда скрестили лимон с маской и имбирем, что дало человечеству шанс на выживание.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. ಏಪ್ರಿ 5

  УМВД по ЦАО сообщает, что за нарушение правил самоизоляции Иисус будет задержан до 19 апреля.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. ಏಪ್ರಿ 5

  С твоей мамой мы познакомились в Карантиндере, Ковидий.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. ಏಪ್ರಿ 5

  Карантиндер не показывает мэтчи ближе 5 км.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಏಪ್ರಿ 5

  Тёплый уаз,менты уже ждут Отпечатков наших ног С протоколом в планшете,с дубинкой в руках Есть макароны, бумаги рулоны Гречи полный мешок Можно остаться,но ну его нах QR-код на рукаве Медицинская маска на голове Пожелай мне удачи в бою,пожелай мне удачи Не остаться в этой Москве

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಏಪ್ರಿ 5
  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

  Вырос, засох и отвалился..

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. ಏಪ್ರಿ 5

  Надо идти, но там менты ждут Отпечатков наши ног

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಏಪ್ರಿ 4

  Помню пару лет назад по сети гуляла дикая песня в исполнении детей "Чего-то там в последний бой, Дядя Вова мы с тобой"🤦‍♂️ А "дядя Вова" при первом же шухере забился в самый дальний уголок - "не хочу ничего решать, хочу творожок и в бассейн, а не вот это всё":))

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಏಪ್ರಿ 4

  Великая. Сплотила навеки.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಏಪ್ರಿ 4

  Это шедевр 💪💪😂😂😂😂

  ಈ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಏಪ್ರಿ 4
  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

  - вы же знаете, что водка не лечит от коронавирус, правильно ? - корона что?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಏಪ್ರಿ 4
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 21. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಏಪ್ರಿ 4
  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

  У Чаушеску то же рейтинг рос до последнего часа его жизни, в подвале

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·