ટ્વીટ્સ

તમે @OVCIOM અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @OVCIOM અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. પિન કરાયેલી ટ્વીટ
  20 માર્ચ, 2019

  «Война никогда не меняется. Так же неожиданно как Корейская Ядерная началась и Третья Мировая. Хотя потом все сказали, что ожидали чего-то подобного. Если есть термин «ядерная война», должно быть и явление. Что-то такое писал Мёрфи про атомную бомбу на стене»

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 2. એ પુનટ્વીટ કરી
  ને પ્રત્યુતર આપી રહ્યાં છે
  પૂર્વવત્ કરો
 3. એ પુનટ્વીટ કરી

  Колумбийский ун-т: на каждый подтвержд случай заражения COVID-19 может приходиться до 10 недокументир.В этом гл причина быстрого распростр коронавируса: большое кол-во больных с легкими симптомами (или даже с их отсутствием) могут быть ответственны за 80% зафиксир случ заражения.

  પૂર્વવત્ કરો
 4. Посмотрим в чем выйдут российские врачи, когда у нас будет 400 к больных

  પૂર્વવત્ કરો
 5. એ પુનટ્વીટ કરી

  Говноеды накатали целую лживую статью! А ответ умещается в две строчки: - до крымнаша: 26 р/кг - после крымнаша: 96 р/кг

  પૂર્વવત્ કરો
 6. એ પુનટ્વીટ કરી
  ને પ્રત્યુતર આપી રહ્યાં છે

  и зачали через яндекс-доставку, мама сама выбирала водилу посимпатичней

  પૂર્વવત્ કરો
 7. Я видел такое, что вам людям даже не снилось. Атакующие скорые, лучи Си, пронзающие QR-коды у врат Коммунарки. Всё было смыто весенним хлорамином.

  પૂર્વવત્ કરો
 8. Распечатывайте. Не благодарите

  પૂર્વવત્ કરો
 9. એ પુનટ્વીટ કરી
  ને પ્રત્યુતર આપી રહ્યાં છે

  Это было незадолго до битвы при Карантине I и создания межгалактического Самоизолятора. Повстанцы тогда скрестили лимон с маской и имбирем, что дало человечеству шанс на выживание.

  પૂર્વવત્ કરો
 10. 5 એપ્રિલ

  УМВД по ЦАО сообщает, что за нарушение правил самоизоляции Иисус будет задержан до 19 апреля.

  પૂર્વવત્ કરો
 11. 5 એપ્રિલ

  С твоей мамой мы познакомились в Карантиндере, Ковидий.

  પૂર્વવત્ કરો
 12. 5 એપ્રિલ

  Карантиндер не показывает мэтчи ближе 5 км.

  પૂર્વવત્ કરો
 13. 5 એપ્રિલ

  Тёплый уаз,менты уже ждут Отпечатков наших ног С протоколом в планшете,с дубинкой в руках Есть макароны, бумаги рулоны Гречи полный мешок Можно остаться,но ну его нах QR-код на рукаве Медицинская маска на голове Пожелай мне удачи в бою,пожелай мне удачи Не остаться в этой Москве

  પૂર્વવત્ કરો
 14. એ પુનટ્વીટ કરી
  5 એપ્રિલ
  ને પ્રત્યુતર આપી રહ્યાં છે

  Вырос, засох и отвалился..

  પૂર્વવત્ કરો
 15. 5 એપ્રિલ

  Надо идти, но там менты ждут Отпечатков наши ног

  પૂર્વવત્ કરો
 16. એ પુનટ્વીટ કરી
  4 એપ્રિલ

  Помню пару лет назад по сети гуляла дикая песня в исполнении детей "Чего-то там в последний бой, Дядя Вова мы с тобой"🤦‍♂️ А "дядя Вова" при первом же шухере забился в самый дальний уголок - "не хочу ничего решать, хочу творожок и в бассейн, а не вот это всё":))

  પૂર્વવત્ કરો
 17. એ પુનટ્વીટ કરી
  4 એપ્રિલ

  Великая. Сплотила навеки.

  પૂર્વવત્ કરો
 18. એ પુનટ્વીટ કરી

  Это шедевр 💪💪😂😂😂😂

  આ મીડિયામાં સંવેદનશીલ સામગ્રી સામેલ હોઈ શકે છે. વધુ જાણો
  પૂર્વવત્ કરો
 19. એ પુનટ્વીટ કરી
  4 એપ્રિલ
  ને પ્રત્યુતર આપી રહ્યાં છે

  - вы же знаете, что водка не лечит от коронавирус, правильно ? - корона что?

  પૂર્વવત્ કરો
 20. એ પુનટ્વીટ કરી
  4 એપ્રિલ
  પૂર્વવત્ કરો
 21. એ પુનટ્વીટ કરી
  4 એપ્રિલ
  ને પ્રત્યુતર આપી રહ્યાં છે

  У Чаушеску то же рейтинг рос до последнего часа его жизни, в подвале

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·