ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @O7OaSug4wyikcJi ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @O7OaSug4wyikcJi ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್
  ಮೇ 25

  Он под наркокотиками... КаКиМи НаРКоТиКаМи? Сейлор Ом, так сазать

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. ಮೇ 11
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. ಏಪ್ರಿ 16
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜನವರಿ 23

  😀😊🙈💛💚 Вас посетила настоящая 🙏😮🙏🤔🤞😊 вакцина от коронавируса 🤐😱🤢 Разошли этот текст 7-ми людям 🙈🌚😻💜💛 🌛🤠🤡 И тогда ты, вся твоя семья никогда не заболеют 😀🌞🥳🤑😇😇😇 Текст проверен🤞☝️☝️☝️✍️💪 Вирусу нас не одолеть 🧠💥🔥✨🤓😎😎😎 Прерывать нельзя

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·