கீச்சுகள்

@NikeLumpenprole -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @NikeLumpenprole -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. «Администрация президента: Перенести мусор на Рублевку, к резиденциям «мусорной мафии»: Воробьева, Чемезова, Шипелова» - Подпишите петицию! с помощью

  மீளமை
 2. когда митинг?

  மீளமை
 3. மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Что я рассчитываю услышать завтра по российскому ТВ? Что прогрессивное правительство Мадуро свергнуто хунтой, финансируемой и направляемой США.

  மீளமை
 5. மீளமை
 6. இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 7. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  В 1938 в тюрьмах Москвы и области скопилось 824 инвалида. А мест не хватало. Замнаркомвнудел Заковский обязал тройку НКВД пересмотреть их дела, добавив, что в Ленинграде он легко решил проблему, расстреляв инвалидов. И московских тоже казнили. Вот такой коммунистический фашизм.

  மீளமை
 8. Это не коммунисты, это сталинисты, настоящие коммунисты за прямую демократию. А народ проголосовал просто против едра

  மீளமை
 9. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Срочно: Костя Салтыков задержан и доставлен в СК! Не дождавшись выхода из спецприёмника, Константина задержали приставы Следственного комитета. Адвокат направился к нему.

  மீளமை
 10. так закалялась сталь , гаркнет это полицейское государство вскоре

  மீளமை
 11. Здравствуйте Алексей , что вы можите сказать про П.Грудинин

  மீளமை
 12. давно пора легализовывать , от запретов больше вреда

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·