ટ્વીટ્સ

તમે @NikeLumpenprole અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @NikeLumpenprole અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. 11 એપ્રિલ, 2019

  «Администрация президента: Перенести мусор на Рублевку, к резиденциям «мусорной мафии»: Воробьева, Чемезова, Шипелова» - Подпишите петицию! с помощью

  પૂર્વવત્ કરો
 2. 21 માર્ચ, 2019

  когда митинг?

  પૂર્વવત્ કરો
 3. 21 માર્ચ, 2019
  પૂર્વવત્ કરો
 4. એ પુનટ્વીટ કરી
  23 જાન્યુ, 2019

  Что я рассчитываю услышать завтра по российскому ТВ? Что прогрессивное правительство Мадуро свергнуто хунтой, финансируемой и направляемой США.

  પૂર્વવત્ કરો
 5. 15 જાન્યુ, 2019
  પૂર્વવત્ કરો
 6. 15 જાન્યુ, 2019
  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 7. એ પુનટ્વીટ કરી

  В 1938 в тюрьмах Москвы и области скопилось 824 инвалида. А мест не хватало. Замнаркомвнудел Заковский обязал тройку НКВД пересмотреть их дела, добавив, что в Ленинграде он легко решил проблему, расстреляв инвалидов. И московских тоже казнили. Вот такой коммунистический фашизм.

  પૂર્વવત્ કરો
 8. 18 સપ્ટે, 2018

  Это не коммунисты, это сталинисты, настоящие коммунисты за прямую демократию. А народ проголосовал просто против едра

  પૂર્વવત્ કરો
 9. એ પુનટ્વીટ કરી

  Срочно: Костя Салтыков задержан и доставлен в СК! Не дождавшись выхода из спецприёмника, Константина задержали приставы Следственного комитета. Адвокат направился к нему.

  પૂર્વવત્ કરો
 10. 27 ફેબ્રુ, 2018

  так закалялась сталь , гаркнет это полицейское государство вскоре

  પૂર્વવત્ કરો
 11. 21 ડિસે, 2017

  Здравствуйте Алексей , что вы можите сказать про П.Грудинин

  પૂર્વવત્ કરો
 12. 11 ઑગસ્ટ, 2017

  давно пора легализовывать , от запретов больше вреда

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·