ટ્વીટ્સ

તમે @Morrin76ceben અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @Morrin76ceben અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. એ પુનટ્વીટ કરી

  33-летний мужчина в Уфе ночью вышел во двор, чтобы перепарковать машину. Его задержали, а потом оштрафовали на 15 тысяч рублей за «нарушение самоизоляции». Владимира Путина, нарушающего карантин прямым образом (у него был подтверждённый контакт с заражённым) не оштрафовали.

  પૂર્વવત્ કરો
 2. એ પુનટ્વીટ કરી
  3 એપ્રિલ

  «Россия с 4 апреля приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа» Главное правило российского государства: всегда кидай, предавай, бросай своих граждан, никогда не помогай своим

  પૂર્વવત્ કરો
 3. એ પુનટ્વીટ કરી

  Объясняю логику Путина. Он исходит из того, что почти вся экономика государственная. Бюджетники+работники госкомпаний+работники крупных контролируемых компаний. Им платить зарплату будут.Остальными - всякими дизайнерами, юристами, таксистами, официантами и проч можно пожертвовать

  પૂર્વવત્ કરો
 4. એ પુનટ્વીટ કરી
  2 એપ્રિલ

  «Россия продала США средства защиты от коронавируса и аппараты ИВЛ» В разгар эпидемии жизненно-важные средства идут на продажу в другие страны, а тебя посадят за твит о якобы фейк-новостях о том, что масок нигде нет

  પૂર્વવત્ કરો
 5. એ પુનટ્વીટ કરી
  2 એપ્રિલ

  В общем, дело еще хуже, чем предполагалось. Отсюда и срок - 30 апреля.

  પૂર્વવત્ કરો
 6. એ પુનટ્વીટ કરી

  Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА БЕЗ РАБОТЫ. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни одного слова об это не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель.

  પૂર્વવત્ કરો
 7. એ પુનટ્વીટ કરી
  1 એપ્રિલ

  Как так выходит? В кризисной ситуации, блогер Навальный рассуждает более здраво, чем мудрый президент Путин(со своим выступлением про 13%-ный налог на вклады).

  પૂર્વવત્ કરો
 8. એ પુનટ્વીટ કરી
  1 એપ્રિલ

  15-летнему сыну вице-мэра Москвы гонять под 140 по городу можно, а писать об этом - нельзя. Потому что свобода только для мажоров, а не для слова

  પૂર્વવત્ કરો
 9. એ પુનટ્વીટ કરી
  31 માર્ચ

  Слепаков упал на днище и оттуда подхрюкивает😫

  પૂર્વવત્ કરો
 10. એ પુનટ્વીટ કરી
  પૂર્વવત્ કરો
 11. એ પુનટ્વીટ કરી

  Так, господа! Я требую разрешить людям бегать! Бег в одиночестве совершенно безопасен. Бег поможет людям держать себя в форме, укрепит иммунитет и сделает их счастливыми!

  પૂર્વવત્ કરો
 12. એ પુનટ્વીટ કરી

  Стоимость "национального достояния" и онлайн-кинотеатра: Март 2008 Газпром - $305 млрд Netflix - $2 млрд Март 2020 Netflix - $163 млрд Газпром - $52 млрд

  પૂર્વવત્ કરો
 13. એ પુનટ્વીટ કરી
  28 માર્ચ

  Лукашенко заморозил коронавирус. Всё, победа! А я вам всегда говорил, что белорусы спасут мир

  પૂર્વવત્ કરો
 14. એ પુનટ્વીટ કરી

  Прочитал внимательно указ Собянина. Все безработные получат по 19 500 рублей. Таким образом, Москва стала первым городом в мире, где коронавирус превращает безработных сразу в средний класс.

  પૂર્વવત્ કરો
 15. એ પુનટ્વીટ કરી
  27 માર્ચ

  Можно смело предсказать только одно, что в новогоднем обращении президент скажет: «Это был непростой год!»

  પૂર્વવત્ કરો
 16. એ પુનટ્વીટ કરી

  La Stampa: российская помощь Италии для борьбы с коронавирусом на 80% бесполезна

  પૂર્વવત્ કરો
 17. એ પુનટ્વીટ કરી
  26 માર્ચ

  Это фотографии польского министра здравоохранения, до начала эпидемии и сейчас. Он возглавляет борьбу с эпидемией в стране и, очевидно, практически не спит. Но российские чиновники не могут себе позволить выглядеть так ужасно, правда?

  પૂર્વવત્ કરો
 18. એ પુનટ્વીટ કરી

  «В Сингапуре разработали тест, выявляющий коронавирус за пять минут». В России официально все еще меньше 500 заболевших, поэтому за импорт этой штуки будут наказывать как за контрабанду оружия и наркотиков

  પૂર્વવત્ કરો
 19. એ પુનટ્વીટ કરી
  25 માર્ચ

  Назовите хотя бы одну страну, кроме России, которая в качестве меры борьбы с эпидемией ввела новые налоги.

  પૂર્વવત્ કરો
 20. એ પુનટ્વીટ કરી
  25 માર્ચ

  КАНИКУЛЫ

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·