Larry bird (21+)

@Larrybird70250

NSFW(21+)

Москва, Россия
ફેબ્રુઆરી 2012 જોડાયા

ટ્વીટ્સ

તમે @Larrybird70250 અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @Larrybird70250 અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. પિન કરાયેલી ટ્વીટ
  7 જાન્યુ, 2019

  Всем привет! Основная моя деятельность. - комментарии. Смотрите раздел «твиты и ответы»

  પૂર્વવત્ કરો
 2. એ પુનટ્વીટ કરી

  «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов в этой стране. Их купила компания, на 100% принадлежащая правительству России

  પૂર્વવત્ કરો
 3. એ પુનટ્વીટ કરી

  «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

  પૂર્વવત્ કરો
 4. એ પુનટ્વીટ કરી

  "Роснефть" ожидает снятия американских санкций со своих дочерних компаний:

  પૂર્વવત્ કરો
 5. એ પુનટ્વીટ કરી

  A teen who tested positive for , was refused care because he had no insurance. He would later die. Read his full story here.

  પૂર્વવત્ કરો
 6. એ પુનટ્વીટ કરી

  17летний американец, заразившийся Covid, умер потому, что ему отказали в помощи из-за отсутствия медицинской страховки.

  પૂર્વવત્ કરો
 7. એ પુનટ્વીટ કરી
  પૂર્વવત્ કરો
 8. એ પુનટ્વીટ કરી

  В Москве пройдёт масштабная дезинфекция.

  પૂર્વવત્ કરો
 9. એ પુનટ્વીટ કરી

  Губернатор Ульяновской области заявил об увеличении продаж алкоголя после введения выходной недели.

  પૂર્વવત્ કરો
 10. એ પુનટ્વીટ કરી

  Врачам старше 65 лет сохранят льготы на транспорт в Москве — оперативный штаб

  પૂર્વવત્ કરો
 11. એ પુનટ્વીટ કરી

  Читайте интервью с министром культуры РФ Ольгой Любимовой на нашем сайте. Вчера в эфире «Говорит Москва» она рассказала о мерах поддержки культурных пространств во время коронавируса

  પૂર્વવત્ કરો
 12. એ પુનટ્વીટ કરી

  Американская семья, заразившаяся вирусом, после смерти кормильца собирает деньги на оплату медицинских счетов.

  પૂર્વવત્ કરો
 13. એ પુનટ્વીટ કરી

  Путин доволен: Россия в стороне от глобального экономического коллапса (The Economist, Великобритания)

  પૂર્વવત્ કરો
 14. એ પુનટ્વીટ કરી

  Зато Грета может быть довольна: выбросы в атмосферу резко снизились по всему миру.

  પૂર્વવત્ કરો
 15. એ પુનટ્વીટ કરી

  Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на $2 трлн

  પૂર્વવત્ કરો
 16. એ પુનટ્વીટ કરી

  Вице-премьер Татьяна Голикова в формате видеоконференции провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию действий работодателей и работников в условиях предотвращения распространения коронавируса

  પૂર્વવત્ કરો
 17. એ પુનટ્વીટ કરી

  Глава : Наша стратегия поддержки бизнеса – снизить и перенести все фиксированные платежи в условиях, когда существенно сократились доходы. Чтобы у бизнеса в выборе между зарплатой, налогами, кредитами, арендными платежами приоритетом были именно зарплаты

  પૂર્વવત્ કરો
 18. એ પુનટ્વીટ કરી
  27 માર્ચ

  Увлечённая подсчётом стоимости грошового костюма химзащиты Путина, при посещении инфекционной больницы, либерота привычно забыла обсудить испачканный мукой пиджак мошенника Лёхи Navalny, стоимостью в электросамокат, изобретённый другим жуликом, Чубайсом.

  પૂર્વવત્ કરો
 19. એ પુનટ્વીટ કરી
  27 માર્ચ

  Минздрав расширил список лекарств для лечения при коронавирусе.

  પૂર્વવત્ કરો
 20. એ પુનટ્વીટ કરી
  27 માર્ચ

  У корра Первого канала в Нью-Йорке власти экспроприировали посылку с масками, которая шла к нему из Азии. Как там Дудь говорит - капитализм, счастье, зае..сь!

  પૂર્વવત્ કરો
 21. એ પુનટ્વીટ કરી

  В России должна быть определена головная организация, которая займется формированием единой научно-технической политики и координацией всех заинтересованных структур в сфере внедрения 5G

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·