Gerbert

@Gerbert84516366

Как родился не помню...Как умру не знаю...

در ۱۳۹۸ خرداد پیوسته است

توييت‌ها

@Gerbert84516366 را مسدود کردید

مطمئن اید که می‌خواهید این توییت‌ها را ببینید؟ دیدن توییت‌ها، @Gerbert84516366 را از مسدودشدگی در نمی‌آورد.

@Gerbert84516366 توییت نکرده است

وقتی توییت کند، توییت‌هایش اینجا نشان داده می‌شود.

    ممکن است این را هم بپسندید

    ·