கீச்சுகள்

@89512114312 -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @89512114312 -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Караченцев. Неважно как ты прожил свою жизнь. Для меня ты остался тем самым Николаем из Юноны и Авось. Спасибо тебе огромное.

  மீளமை
 2. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Этот кот поднимается или спускается? Поднимается - Лайк Спускается - Ретвит

  மீளமை
 3. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Это Александр Черноудов, простой пилот из Казани, и он герой. В марте, Александр смог благополучно посадить авиалайнер с двумя неработающими двигателями и сломанными шасси. Спас жизни 236 пассажиров. Но по телевизору вам покажут Дерипаску, а не его. Поддержим РЕТВИТОМ ГЕРОЯ !

  மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Захарова объяснила, почему Британия планирует усилить давление на Россию

  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மீளமை
 6. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  А накидайте, плз, хороших фильмов. Таких, знаете, чтоб и сюжет, и подумать, и спецэффекты, и мозг включать надо....

  மீளமை
 7. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·