கீச்சுகள்

@3_14159265e -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @3_14159265e -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. Как справится с желанием потратить все свои деньги на всякие приколюхи, потому что если я не куплю их сейчас, то возможно уже не куплю никогда и сдохну вообще

  மீளமை
 2. Энергия солнца и воды всегда со мной и я готова на них жить

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 3. Все люди в мире: как нахуй выжить. Еды мало, че делать Анарексички: Мое время пришло

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 4. Интроверты готовились к короновирусу всю жизнь Наше время пришло

  மீளமை
 5. И это было на полном серьезе. Он спросил: " Ну ты как, симпатичная или не очень? Скинь фотку, оценю по 10бальной шкале". И потом к нему присоединился другой парень, который начал рассказывать про свою шкалу оценивания девушек

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 6. Недавно парень в телеге предложил мне оценить мою внешность из-за того, что я просто немного пожаловалась, что хуесошу себя У меня только один вопрос Ебать, я вам что, фильм на кинопоиске, чтобы меня оценивать?

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 7. Скамейки у МИФИ, которые мы заслужили

  மீளமை
 8. Открыла под новый год страх общества и абсолютную неприязнь к нему. Теперь страдаю, выходя из дома и видя людей. Как вам такое, девачки? А какие загоны вы открыли под нг?

  மீளமை
 9. "-на звёздное небо похоже -где вы видели зелёное небо? -а вы были когда-нибудь в Капотне?"

  மீளமை
 10. E=mc^2 Жизнь–говно и сущий ад

  மீளமை
 11. Извините, кому продать душу, чтобы купить билет на концерт Эда Ширина и Пилотов

  மீளமை
 12. Проснулась с мыслью зарегаться в твиттере, чтобы весь мир увидел мои смешные и классные шутки. Ну в твиттере я зарегалась, а классных и смешных шуток пока нет

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·