ટ્વીટ્સ

તમે @3_14159265e અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @3_14159265e અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. 22 માર્ચ

  Как справится с желанием потратить все свои деньги на всякие приколюхи, потому что если я не куплю их сейчас, то возможно уже не куплю никогда и сдохну вообще

  પૂર્વવત્ કરો
 2. 22 માર્ચ

  Энергия солнца и воды всегда со мной и я готова на них жить

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 3. 22 માર્ચ

  Все люди в мире: как нахуй выжить. Еды мало, че делать Анарексички: Мое время пришло

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 4. 17 માર્ચ

  Интроверты готовились к короновирусу всю жизнь Наше время пришло

  પૂર્વવત્ કરો
 5. 9 માર્ચ

  И это было на полном серьезе. Он спросил: " Ну ты как, симпатичная или не очень? Скинь фотку, оценю по 10бальной шкале". И потом к нему присоединился другой парень, который начал рассказывать про свою шкалу оценивания девушек

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 6. 9 માર્ચ

  Недавно парень в телеге предложил мне оценить мою внешность из-за того, что я просто немного пожаловалась, что хуесошу себя У меня только один вопрос Ебать, я вам что, фильм на кинопоиске, чтобы меня оценивать?

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 7. 6 ફેબ્રુ

  Скамейки у МИФИ, которые мы заслужили

  પૂર્વવત્ કરો
 8. 27 ડિસે, 2019

  Открыла под новый год страх общества и абсолютную неприязнь к нему. Теперь страдаю, выходя из дома и видя людей. Как вам такое, девачки? А какие загоны вы открыли под нг?

  પૂર્વવત્ કરો
 9. 10 ફેબ્રુ, 2019

  "-на звёздное небо похоже -где вы видели зелёное небо? -а вы были когда-нибудь в Капотне?"

  પૂર્વવત્ કરો
 10. 10 ફેબ્રુ, 2019

  E=mc^2 Жизнь–говно и сущий ад

  પૂર્વવત્ કરો
 11. 28 સપ્ટે, 2018

  Извините, кому продать душу, чтобы купить билет на концерт Эда Ширина и Пилотов

  પૂર્વવત્ કરો
 12. 24 સપ્ટે, 2018

  Проснулась с мыслью зарегаться в твиттере, чтобы весь мир увидел мои смешные и классные шутки. Ну в твиттере я зарегалась, а классных и смешных шуток пока нет

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·