Как стать счастливее и уверенно идти к своим целям? Все ответы — в книге «Сам себе государство. Как совершить революцию в жизни». Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить предзаказ ผลิตภัณฑ์และนโยบายที่พร้อมให้บริการสำหรับเพจข่าวลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์
ล่าสุด28 พ.ค. 2020

ผลิตภัณฑ์และนโยบายที่พร้อมให้บริการสำหรับเพจข่าวลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์

เพจข่าวที่ลงทะเบียนอาจมีสิทธิ์ใช้งานผลิตภัณฑ์และนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อผู้เผยแพร่ข่าวโดยเฉพาะ เมื่อลงทะเบียนเพจข่าว คุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งต่อไปนี้*
  • ได้รับการยกเว้นจากนโยบายของเราเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม การเลือกตั้ง และโฆษณาทางการเมือง ผู้เผยแพร่ข่าวที่ได้รับการยกเว้นสามารถลงโฆษณาในหัวข้อเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาตโฆษณา ติดป้ายข้อจำกัดความรับผิดชอบลงในโฆษณา หรือแสดงโฆษณาดังกล่าวในส่วนประเด็นปัญหา การเลือกตั้ง หรือการเมืองของคลังโฆษณาเป็นเวลา 7 ปี สำหรับผู้เผยแพร่ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประเทศต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศบังคับให้ต้องผ่านกระบวนการอนุญาต
  • ข่าว Facebook ข่าว Facebook News เป็นพื้นที่สำหรับข่าวสารต่างๆ บนแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ ซึ่งทยอยเปิดให้ผู้คนในสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้งานกันได้แล้ว
  • ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ผู้เผยแพร่ข่าวที่ลงทะเบียนแล้วมีโอกาสเข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในพื้นที่ข่าวสารเฉพาะด้านบน Facebook เช่น ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ด้วยจำนวนประเทศที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 100 แห่ง ศูนย์ข้อมูลจึงเข้าถึงผู้คนด้วยเรื่องราวข่าวสารและข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19
  • WhatsApp Business API ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่างใช้งาน WhatsApp Business API เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วโลกผ่านวิธีการเรียบง่าย ปลอดภัย และไว้วางใจได้
  • ส่งข้อความข่าวสารใน Messenger เพจที่ลงทะเบียนสามารถส่งข่าวสารอัพเดตให้ผู้ที่สมัครรับข้อมูลใน Messenger ได้เป็นประจำ
  • ตัวระบุข่าวด่วน ตัวระบุข่าวด่วนเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่สามารถแจ้งข่าวด่วนบน Facebook ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบในกลุ่มผู้เผยแพร่ข่าวที่ลงทะเบียนในประเทศที่ร่วมรายการทั่วโลก
  • ปุ่มบริบท ปุ่มบริบทจะช่วยมอบข้อมูลประกอบเพิ่มเติมให้แก่ผู้คนเกี่ยวกับผู้เผยแพร่และบทความที่พวกเขาเห็นบน Facebook เช่น นโยบายด้านบรรณาธิการ และนโยบายการตรวจสอบข้อเท็จจริง
*การลงทะเบียนไม่ได้รับประกันถึงสิทธิ์ในการใช้งาน ผู้เผยแพร่อาจต้องผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ อีก
คำแนะนำ
คุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่
คำแนะนำ
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

เรื่องราวเพิ่มเติม

/5

สมัครเพื่อรับข่าวสารและอัพเดตล่าสุดจาก Facebook Journalism Project

สมัคร