เลือกหาไฟล์ Pages, Numbers และ Keynote บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ใช้ตัวจัดการเอกสารเพื่อเรียกดู จัดระเบียบ และจัดการเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอของคุณ

ตัวจัดการเอกสารใน Pages, Numbers หรือ Keynote จะทำงานร่วมกับแอพไฟล์เพื่อให้เอกสารอัพเดทบนอุปกรณ์ทุกเครื่องและในแอพต่างๆ อยู่เสมอวิธีเข้าถึงตัวจัดการเอกสารเมื่อคุณเปิดเอกสารมีดังนี้

 • บน iPad ให้แตะเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอตามแอพที่กำลังใช้
 • บน iPhone ให้แตะเอกสาร สเปดชีต หรือปุ่มงานนำเสนอ ปุ่มกลับ

เรียกดูเอกสาร

ในการเรียกดูเอกสารในตำแหน่งอื่น ให้แตะลิงก์ที่มุมบนซ้ายเพื่อขยายรายการตำแหน่งในตัวจัดการเอกสาร คุณอาจต้องแตะมากกว่าหนึ่งครั้ง

ในรายการตำแหน่ง ให้แตะตำแหน่งเพื่อเปิดในตัวจัดการเอกสาร ตำแหน่งที่ตั้งอาจรวมถึงอุปกรณ์ของคุณ, iCloud Drive และบริการระบบคลาวด์ของบริษัทอื่น หากไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเรียกดู คุณสามารถเปิดเพื่อให้ปรากฏในเมนูเลือกหาได้

คุณสามารถเรียกใช้เอกสารได้โดยทำตามชั้นตอนใดชั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

 • หากต้องการดูเอกสารที่แก้ไขล่าสุดในแอพ iWork ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ให้แตะ "ล่าสุด"
 • หากต้องการค้นหาเอกสารใดเป็นการเฉพาะ ให้แตะในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าต่าง แล้วป้อนชื่อเต็มของเอกสารนั้นหรือบางส่วนของชื่อเอกสารก็ได้
 • หากต้องการเรียงลำดับเอกสารในตัวจัดการเอกสารตามชื่อ วันที่ ขนาด หรือแท็ก ให้ปัดลงในตัวจัดการเอกสารจนกว่าปุ่มจะปรากฏขึ้นมา จากนั้นแตะปุ่มบน iPad หรือแตะปุ่มเพิ่มเติม และเลือกตัวเลือกบน iPhone
 • หากต้องการดูเอกสารที่แชร์แท็ก ให้แตะแท็กในเมนูเลือกหา ดูวิธีการทำงานกับแท็ก

คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีการดูรายการในตัวจัดการเอกสารได้ด้วย โดยทำดังนี้

 • บน iPad ให้แตะปุ่มไอคอน  ปุ่มรายการ ปุ่มรายการ หรือปุ่มคอลัมน์  โดยขึ้นอยู่กับมุมมองปัจจุบันของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกอื่นจากเมนู
 • บน iPhone ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  จากนั้นแตะไอคอนหรือรายการ

จัดระเบียบเอกสารด้วยโฟลเดอร์และแท็ก

คุณสามารถดูแลให้เอกสารเป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยการสร้างโฟลเดอร์และจัดเก็บเอกสารไว้ในโฟลเดอร์

 1. ขยายรายการตำแหน่งในตัวจัดการเอกสารของฉัน จากนั้นแตะตำแหน่งที่ต้องการจัดเก็บโฟลเดอร์ เช่น iCloud Drive หรือ "บน iPad ของฉัน"
  iPad Pro ที่เปิดหน้าต่างเลือกไฟล์ Pages อยู่
 2. บน iPad ให้แตะปุ่ม "โฟลเดอร์ใหม่"  บน iPhone ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  จากนั้นแตะโฟลเดอร์ใหม่
 3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วแตะ "เสร็จสิ้น"
 4. หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ในโฟลเดอร์นั้น ให้เปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะ "สร้างเอกสาร" จากนั้นเอกสารดังกล่าวจะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์นั้นจนกว่าคุณจะย้ายเอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แท็กในการจัดระเบียบไฟล์ได้ด้วย เนื่องจากแท็กจะช่วยให้ค้นหาเอกสารที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วได้ง่ายๆ

ติดแท็กเอกสาร

 1. แตะ "เลือก" แล้วแตะภาพตัวอย่างเอกสารเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏที่เอกสารนั้น
 2. แตะแชร์บน iPad หรือแตะปุ่มแชร์ บน iPhone แล้วแตะเพิ่มแท็ก
 3. คุณสามารถเลือกแท็กที่มีอยู่หรือจะสร้างเองก็ได้ หากต้องการสร้างแท็กของตัวเอง ให้ทำดังนี้
  • แตะ "เพิ่มแท็กใหม่"
  • ป้อนชื่อสำหรับแท็ก แล้วเลือกสี
  • แตะ "เพิ่มแท็ก" คุณสามารถติดแท็กเอกสารด้วยแท็กใหม่ และแท็กดังกล่าวจะไปปรากฏในเมนูเลือกหาด้วย

จัดการแท็ก

 1. ขยายรายการตำแหน่งในตัวจัดการเอกสาร
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติมในรายการตำแหน่ง จากนั้นแตะแก้ไขแถบด้านข้างบน iPad หรือแตะแก้ไขบน iPhone
 3. แตะชื่อของแท็กที่มีอยู่แล้ว
 4. จากนั้นให้ป้อนชื่อของแท็กใหม่
 5. แตะเสร็จสิ้น


จัดการเอกสาร

คุณสามารถแชร์ ย้าย คัดลอก และลบเอกสารได้ในตัวจัดการเอกสาร โดยแตะเลือก แตะภาพตัวอย่างของเอกสารเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏที่เอกสารนั้น จากนั้นให้แตะตัวเลือกที่คุณต้องการที่ด้านล่างของหน้าจอ

iPad Pro ที่เปิดหน้าต่างเลือกไฟล์ Pages และเลือกหนึ่งไฟล์อยู่

 • หากต้องการแชร์เอกสาร ให้แตะแชร์บน iPad หรือแตะปุ่มแชร์ บน iPhone หรือ iPod touch จากนั้นให้เลือกวิธีการแชร์เอกสารที่คุณต้องการ หากต้องการแชร์หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่น เช่น PDF ให้แตะส่งออก
 • หากต้องการคัดลอกหรือย้ายเอกสารไปยังโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้แตะ "ย้ายบน iPad" หรือแตะ ปุ่มย้าย  บน iPhone ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ จากนั้นแตะคัดลอกหรือย้าย
 • หากต้องการลบเอกสาร ให้แตะลบบน iPad หรือแตะปุ่มลบ บน iPhone

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดูเอกสารเป็นรูปย่อ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อเอกสาร

 1. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะชื่อเอกสาร แล้วแตะ "x" ในช่องข้อความเพื่อลบชื่อปัจจุบัน
 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วแตะ "เสร็จสิ้น"

เรียกดูและเปิดเอกสารเวอร์ชั่นที่ลบล่าสุดและเวอร์ชั่นก่อนหน้า

 1. ขยายรายการตำแหน่งในตัวจัดการเอกสาร
 2. แตะ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" เอกสารที่เพิ่งลบล่าสุดจะปรากฏในตัวจัดการเอกสาร 
 3. แตะ "เลือก" แตะเอกสารอย่างน้อยหนึ่งรายการ แล้วแตะ "กู้คืน" 
 4. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เพิ่งลบล่าสุด ให้แตะที่ชื่อของเอกสารหรือโฟลเดอร์ค้างไว้ ยกนิ้วขึ้น แล้วแตะ "ข้อมูล" ในเมนู

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูและกู้คืนเอกสารเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่คุณจัดเก็บไว้ใน iCloud Drive ได้ โดยทำดังนี้

 1. ขยายรายการตำแหน่งในตัวจัดการเอกสารจากนั้นแตะ iCloud Drive
 2. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือก" แตะเอกสาร แล้วทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • บน iPad ให้แตะ "เวอร์ชั่น" 
  • บน iPhone ให้แตะปุ่มเวอร์ชั่น 
 3. แตะเวอร์ชั่นเพื่อเลือก 
  • หากต้องการดูตัวอย่างของเวอร์ชั่น ให้แตะ "การแสดงตัวอย่าง" โดยคุณสามารถค้นหาข้อความในการแสดงตัวอย่าง รวมถึงสามารถคัดลอกข้อความและวัตถุได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไขในการแสดงตัวอย่างได้ 
  • หากต้องการเปิดเอกสารในเวอร์ชั่นเพื่อดำเนินการแก้ไข ให้แตะ "บันทึกสำเนา"
  • หากต้องการแทนที่เวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยเวอร์ชั่นที่แสดงตัวอย่าง ให้แตะ "กู้คืน"
  • หากต้องการกลับสู่เวอร์ชั่นปัจจุบัน ให้แตะ "ปิด"


ปรับแต่งเมนูเลือกหาตามที่ต้องการ

คุณสามารถเปิดหรือปิดตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บเอกสารไว้ได้ รวมถึงการเรียงลำดับรายการและแก้ไขหมวดหมู่ของแท็ก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเมนูเลือกหาในตัวจัดการเอกสารก็จะมีผลต่อเมนูเลือกหาในแอพไฟล์เช่นกัน หากคุณใช้บริการระบบคลาวด์ของบริษัทอื่น เช่น Box เพื่อจัดเก็บและแชร์เอกสาร ดาวน์โหลด ติดตั้ง และตั้งค่าแอพบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดแอพดังกล่าวไว้เพื่อใช้งานร่วมกับตัวจัดการเอกสารและแอพไฟล์

 1. ขยายรายการตำแหน่งในตัวจัดการเอกสาร
 2. ในเมนูเลือกหา ให้แตะ "แก้ไข" แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • เปิดตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้
  • หากต้องการเรียงลำดับรายการใหม่ ให้แตะปุ่มเรียงลำดับใหม่ ค้างไว้ แล้วลากตำแหน่งที่ตั้งหรือแท็กป้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่
  • หากต้องการลบหมวดหมู่แท็ก ให้แตะปุ่มลบ
 3. แตะ เสร็จสิ้น 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: