Ställa in och använda iCloud för Windows

Med iCloud för Windows uppdateras automatiskt bilder, dokument och bokmärken på din pc till dina Apple-enheter.

Innan du börjar

Se till att du ställer in iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac och att du är inloggad med ditt Apple‑ID. Följ sedan stegen nedan för att hämta och ställa in iCloud för Windows. 

Vill du komma åt de senaste iCloud-funktionerna? Se rekommenderade systemkrav. iCloud kräver en internetanslutning. iCloud kanske inte är tillgängligt i alla områden och funktionerna kan variera. Om du använder ett hanterat Apple-ID finns det inte stöd för iCloud för Windows.

Ställa in iCloud för Windows

 1. Hämta iCloud för Windows till din pc. 
 2. Starta om datorn.
 3. Se till att iCloud för Windows är öppet. Om det inte öppnas automatiskt klickar du på Start, öppnar Appar eller Program och öppnar iCloud för Windows.
 4. Ange ditt Apple-ID för att logga in på iCloud.
 5. Välj funktionerna och innehållet som du vill hålla uppdaterade på dina enheter.
 6. Klicka på Verkställ.

* Läs om hur du tar reda på vilket Windows-system du använder.

Hämta och dela dina bilder

När du slår på Bilder skapar iCloud för Windows en bildmapp i Utforskaren som kallas iCloud-bilder. iCloud-bilder överför nya bilder och videor som du lägger till i överföringsmappen för iCloud-bilder på din pc, så att du kan visa dem i appen Bilder på din iPhone, iPad, iPod touch och Mac samt på iCloud.com. Dina nya bilder och videor hämtas automatiskt från iCloud-bilder.

Dela dina bilder

Du kan även dela dina bilder. Med Delade album kan du visa, dela och kommentera på bilder och videor som du delar med andra. Och om du använder den senaste versionen av iCloud för Windows kan du fästa bilder och behålla dem lokalt på din enhet. När du lossar dem överförs de till iCloud i stället.

Läs om hur du ställer in och använder iCloud-bilder

Se dina filer och mappar med iCloud Drive

iCloud för Windows skapar en iCloud Drive-mapp i Utforskaren när du aktiverar iCloud Drive. I den här mappen hittar du dokument som du har lagrat på iCloud. När du skapar en fil på din pc och sparar den i iCloud Drive-mappen visas den även på dina andra enheter.

Om du vill arbeta med vänner eller kollegor på filer kan du dela enskilda filer eller skapa en delad mapp och dela flera filer. Du kan även nåla fast filer och mappar så att du kan använda dem offline och enkelt kontrollera status hos en hämtad eller delad fil. På iCloud för Windows 12 kan du hitta och återställa filer som raderats från iCloud Drive under de senaste 30 dagarna i Senast raderade i iOS, iPadOS, på iCloud.com eller i Papperskorgen i macOS och i papperskorgen i Windows. Filerna går inte att återställa om du använder Radera eller Radera alla i Senast raderade eller tömmer Papperskorgen i macOS. Om du inte ser filerna som du vill återskapa kan du återställa filer som raderats under de senaste 30 dagarna på iCloud.com.

Du kan också komma åt dina iCloud Drive-filer och -mappar på iCloud.com.

Om du får ett felmeddelande när du försöker flytta en fil från iCloud för Windows kan du behöva hämta filen till din Windows-pc. Försök flytta filen igen när du har hämtat den. 

Håll dina appar uppdaterade

När du använder iCloud på alla dina enheter kan du hålla Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter* uppdaterade oavsett vilken enhet du använder. Se bara till att iCloud är inställt på din pc, iPhone, iPad, iPod touch eller Mac med hjälp av stegen nedan. 

* På en Mac eller iOS-enhet visas Påminnelser istället för Uppgifter.

På en pc

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Markera Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter och klicka sedan på Använd. 
 3. Nu visas ditt iCloud Mail-konto i mappfönstret till vänster i Microsoft Outlook 2007 till och med Outlook 2016.

Läs mer om hur du skapar ett appspecifikt lösenord för att hålla informationen uppdaterad på dina enheter om du loggar in på iCloud med ett e-postprogram från tredje part utanför iCloud för Windows.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] och välj därefter iCloud. 
 2. Aktivera Mail, Kontakter, Kalendrar och Påminnelser.

På din Mac

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Apple-ID.
 2. Klicka på iCloud och välj sedan Mail, Kontakter, Kalendrar och Påminnelser.

Spara dina lösenord på alla enheter

Om du använder tvåfaktorsautentisering med ditt Apple‑ID och äger en enhet med iOS 14 eller senare kan du spara viktiga lösenord för webbplatser och hålla dem uppdaterade i Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch och i Chrome på din pc.

 1. Aktivera lösenord i inställningspanelen för iCloud för Windows.
 2. Hämta tillägget för iCloud-lösenord i Chrome Web Store. 

När det är installerat trycker du bara på symbolen för Chrome-tillägget iCloud-lösenord när du besöker en webbplats där du har sparat inloggningsuppgifter. 

Hantera användningen av lagringsutrymmet på iCloud-lagring och din kontoinformation

Hantera användningen av lagringsutrymmet på iCloud

 • Om du vill se ditt tillgängliga lagringsutrymme på iCloud öppnar du iCloud för Windows.
 • Om du vill hantera ditt lagringsutrymme klickar du på Lagring. Välj en app för att se hur mycket lagringsutrymme du använder eller klicka på Köp mer lagring för att uppgradera din lagringsplan.

Om du använder iCloud för Windows 10 eller senare kan du fästa filer för att ha dem lokalt på din enhet. När du lossar dem överförs de till iCloud i stället.

Hantera din kontoinformation

Om du vill göra ändringar i ditt Apple-ID, till exempel uppdatera din e-post, postadress eller annan kontoinformation, öppnar du iCloud för Windows och klickar på Kontodetaljer. Klicka på Hantera Apple-ID.

Uppdatera din version av iCloud för Windows

I iCloud för Windows 10 eller senare:

Gå till Microsoft Store för att kontrollera om det finns programuppdateringar. 

I tidigare versioner av iCloud för Windows: 

Om du vill söka efter uppdateringar öppnar du Apple Software Update på din pc. Välj Redigera > Inställningar och ange när du vill söka efter uppdateringar om du vill bli aviserad när en uppdatering är tillgänglig via Apple Software Update. Du kan välja att söka varje dag, vecka, månad eller aldrig. 

Behöver du ytterligare hjälp? Läs mer om vad du ska göra om du inte kan hämta eller installera iCloud för Windows

Stänga av eller avinstallera iCloud för Windows

Om du stänger av en tjänst i iCloud för Windows hålls inte dina data automatiskt uppdaterade på iCloud och inga uppdateringar görs på dina andra enheter. Följ dessa steg för att stänga av en tjänst eller iCloud:

 • Om du vill stänga av en tjänst på din pc öppnar du iCloud för Windows och markerar eller avmarkerar sedan den tjänsten. Klicka på Använd när du vill spara ändringarna. 
 • Om du vill stänga av iCloud för Windows öppnar du iCloud för Windows och loggar sedan ut. 

Om du vill avinstallera iCloud för Windows måste du komma ihåg att göra en kopia av dina iCloud-data och spara dem på din pc. Logga sedan ut från iCloud för Windows på din pc och följ dessa steg:

Windows 8 eller senare:

 1. Gå till Start-skärmen, högerklicka längst ned till vänster och välj sedan Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Avinstallera ett program.
 3. Klicka på iCloud > Avinstallera.
 4. Välj Ja när du uppmanas att bekräfta åtgärden.

Windows 7:

 1. Klicka på Start-menyn > Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Program > Program och funktioner.
 3. Välj iCloud > Avinstallera.
 4. Klicka på OK om du vill fortsätta.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: