Používanie apiek Pages, Numbers a Keynote so službou Box

Spolupracujte s ostatnými v reálnom čase na dokumentoch Pages, Numbers a Keynote uložených v službe Box. Na stránke box.com ďalej môžete zobrazovať náhľady dokumentov, upravovať dokumenty alebo vytvárať nové dokumenty online.

Spolupracovať na dokumentoch s použitím služby Box môžete v týchto zariadeniach a verziách softvéru Apple:

Ak chcete spolupracovať na dokumentoch Pages, Numbers alebo Keynote online na stránke box.com, budete potrebovať prehliadač Safari 9.1.3 alebo novší, prípadne Google Chrome pre Mac a prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge pre PC. 


Začíname

 1. Navštívte stránku box.com a založte si osobný1 účet v službe Box. Už ho máte? Ak áno, prejdite na ďalší krok.
 2. Ak máte osobný účet, prihláste sa a potom kliknite alebo klepnite na svoje iniciály v pravom hornom rohu prehliadača. Vyberte Account Settings (Nastavenia účtu) a potom Integrations (Integrácie). 
  V prípade podnikových účtov majú správcovia služby Box Enterprise prístup k nastaveniam Integrations (Integrácie) v menu Admin Console (Konzola správy) > Settings (Nastavenia) > Apps (Apky).
 3. Ak chcete zapnúť spoluprácu na dokumentoch iWork, vyberte iWork Collaboration (Spolupráca na dokumentoch iWork).
 4. Ak chcete zobrazovať náhľady dokumentov iWork online v službe Box, vyberte iWork Previews (Náhľady iWork).


Spolupráca na dokumente

Po nastavení služby Box a aktivovaní spolupráce na dokumentoch iWork môžete automaticky spolu s ostatnými v reálnom čase vykonávať úpravy ktoréhokoľvek dokumentu iWork, ktorý je už v službe Box uložený.

 1. Ak chcete začať spoluprácu na novom dokumente, presuňte alebo uložte ho do služby Box:
  • Na Macu dokument potiahnite do priečinka Box na postrannom paneli vo Finderi. Ak na postrannom paneli vo Finderi položka Box nie je, otvorte apku Box z priečinka Aplikácie.
  • Na iPhone alebo iPade dokument presuňte alebo skopírujte do služby Box prostredníctvom správcu dokumentov v apke Pages, Numbers alebo Keynote alebo prostredníctvom apky Súbory.2
  • Online v účte služby Box sa prihláste do účtu a potom dokument potiahnite na obrazovku All Files (Všetky súbory). Alebo môžete kliknúť na Upload (Nahrať), vybrať File (Súbor) a potom vybrať príslušný dokument.
 2. Ak chcete pozvať ostatných, otvorte dokument z priečinka Box, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Collaboration (Spolupráca)  a pozvite ľudí prostredníctvom stránky box.com
 3. Po začatí spolupráce môžete dokument spravovať: 
  • Ak chcete vidieť, kto práve dokument upravuje, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Spolupráca .
  • Ak chcete nastaviť obmedzenia zobrazovania a vykonávania zmien v dokumente, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Spolupráca  a potom klepnite na Nastavenia zdieľania.

Úpravy v režime offline

Aj keď nie ste pripojený na internet, môžete zdieľaný dokument naďalej upravovať. Úpravy, ktoré vykonáte v režime offline, sa uložia najmenej na 30 dní a po návrate do režimu online sa automaticky nahrajú do služby Box. Ostatní účastníci uvidia vami vykonané zmeny po ich nahratí. Stav synchronizácie dokumentu môžete na iPhone alebo iPade skontrolovať pomocou správcu dokumentov a na Macu výberom Zobraziť > Zobraziť stav synchronizácie.

Ak chcete poslať kópiu dokumentu s vašimi zmenami niekomu inému pred nahratím zmien, na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac , na Macu kliknite na Zdieľať a potom vyberte Odoslať kópiu. Ak pripojíte dokument z apky Súbory (na iPhone alebo iPade) alebo z Findera (na Macu), vaše zmeny sa nezačlenia. Ak niekto, s kým spolupracujete, vymaže objekt, snímku Keynote alebo hárok Numbers, ktoré ste upravili v režime offline, vaše úpravy sa v dokumente po vašom návrate do režimu online a synchronizovaní dokumentu so službou Box neprejavia.


Náhľady, úpravy a vytváranie dokumentov iWork online v službe Box

Zobrazovať náhľady, upravovať a vytvárať nové dokumenty iWork môžete v prehliadači, ak ste sa prihlásili do účtu služby Box.3 Na obrazovke Files and Folders (Súbory a priečinky) môžete postupovať takto:

 • Ak chcete zobraziť náhľad dokumentu iWork online v službe Box, vyberte príslušný dokument. 
 • Ak chcete dokument iWork upravovať online v službe Box, vyberte ho, vyberte Open (Otvoriť) na paneli s nástrojmi a potom vyberte Pages, Numbers alebo Keynote na webe.
 • Ak chcete vytvoriť nový dokument iWork online v službe Box, kliknite na New (Nový). Potom vyberte, či chcete vytvoriť dokument Pages, tabuľku Numbers alebo prezentáciu Keynote.


Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Keď využívate spoluprácu na dokumentoch iWork alebo keď zobrazujete náhľad alebo dokument iWork na webe, vaše súbory sú dočasne uložené na zabezpečených serveroch Apple.

Na používanie apiek iWork sa vzťahujú zmluvné podmienkyzásady ochrany osobných údajov apiek iWork na webe spoločnosti Apple.

Ak máte osobný účet v službe Box, spoluprácu a náhľady prostredníctvom služby Box môžete vypnúť na tabe Integrations (Integrácie) v menu Account Settings (Nastavenia účtu). Ak máte podnikový účet v službe Box, obráťte sa na svoju organizáciu.


Viac informácií

1. Ak chcete využívať iWork spoluprácu s podnikovým účtom v službe Box, musí byť vo vašej organizácii zapnutá iWork spolupráca.

2. Uistite sa, že máte na iPhone alebo iPade službu Box pridanú medzi svoje Miesta. Po jej pridaní môžete presúvať a kopírovať dokumenty do služby Box pomocou správcu dokumentov a apky Súbory.

3. Na stránke box.com môžete otvoriť dokument s veľkosťou až 1 GB. Ak je dokument väčší ako 1 GB, pred otvorením na stránke box.com ho zmenšite v apke Pages, Numbers alebo Keynote na iPhone, iPade alebo Macu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: