Używanie aplikacji Pages, Numbers i Keynote w usłudze Box

Współpracuj z innymi w czasie rzeczywistym na dokumentach w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote przechowywanych w usłudze Box. Możesz również wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć nowe dokumenty pakietu w sieci w witrynie box.com.

Za pomocą usługi Box możesz współpracować nad dokumentami na tych urządzeniach i w tych wersjach oprogramowania Apple:

Aby współpracować nad dokumentami online w aplikacjach Pages, Numbers lub Keynote w witrynie box.com, potrzebujesz przeglądarki Safari 9.1.3 (lub nowszej), Google Chrome dla komputera Mac lub Google Chrome albo Microsoft Edge dla komputera stacjonarnego. 


Pierwsze kroki

 1. Odwiedź witrynę box.com i zarejestruj się, aby otrzymać osobiste1 konto Box. Masz już konto? Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.
 2. Jeśli masz osobiste konto, zaloguj się, a następnie kliknij lub stuknij swoje inicjały w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz opcję Account Settings (Ustawienia konta), a następnie pozycję Integrations (Integracje). 
  W przypadku kont korporacyjnych administratorzy Box Enterprise mogą uzyskać dostęp do ustawień Integrations (Integracje), wybierając kolejno opcje Admin Console (Konsola administratora) > Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje).
 3. Wybierz opcję iWork Collaboration (Współpraca iWork), aby włączyć współpracę z pakietem iWork.
 4. Aby wyświetlić podgląd dokumentów pakietu iWork online w usłudze Box, wybierz opcję iWork Previews (Podgląd iWork).


Współpraca nad dokumentem

Po założeniu konta w usłudze Box oraz włączeniu opcji współpracy z pakietem iWork można automatycznie wspólnie z innymi edytować każdy dokument pakietu iWork przechowywany w usłudze Box.

 1. Aby rozpocząć współpracę nad nowym dokumentem, przenieś lub zachowaj dokument w usłudze Box:
  • Na komputerze Mac: przeciągnij dokument do folderu Box na pasku bocznym Findera. Jeśli usługa Box nie znajduje się na pasku bocznym Findera, otwórz aplikację Box z folderu Programy.
  • Na telefonie iPhone lub iPadzie: przenieś lub skopiuj dokument do usługi Box za pomocą menedżera dokumentów w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote albo aplikacji Pliki.2.
  • Online na koncie Box: zaloguj się na konto, a następnie przeciągnij dokument do ekranu Wszystkie pliki. Możesz również kliknąć kolejno opcje Upload (Prześlij), File (Plik) i wybrać dokument.
 2. Aby zaprosić innych, otwórz dokument w folderze usługi Box, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca , a następnie zaproś osoby za pośrednictwem witryny box.com
 3. Po rozpoczęciu współpracy możesz zarządzać dokumentem: 
  • Aby sprawdzić, kto obecnie edytuje dokument, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca .
  • Aby ustawić ograniczenia dotyczące tego, kto może wyświetlać dokument i wprowadzać w nim zmiany, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca , a następnie stuknij opcję Ustawienia udostępniania.

Edycja w trybie offline

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, nadal możesz edytować udostępniony dokument. Zmiany wprowadzone w trybie offline są zapisywane na co najmniej 30 dni i automatycznie przesyłane do usługi Box po powrocie do trybu online. Inni uczestnicy zobaczą Twoje zmiany po ich przesłaniu. Możesz sprawdzić status synchronizacji dokumentu w menedżerze dokumentów na telefonie iPhone lub iPadzie albo wybierając kolejno opcje Widok > Pokaż stan synchronizacji na komputerze Mac.

Aby wysłać kopię dokumentu ze zmianami do innej osoby przed przesłaniem zmian, stuknij przycisk Więcej na telefonie iPhone lub iPadzie albo kliknij opcję Udostępnij na komputerze Mac i wybierz polecenie Wyślij kopię. Jeśli załączysz dokument z aplikacji Pliki na telefonie iPhone lub iPadzie lub z Findera na komputerze Mac, zmiany nie zostaną uwzględnione. Jeśli osoba, z którą współpracujesz, usunie obiekt, slajd Keynote lub arkusz Numbers edytowany w trybie offline, zmiany te nie będą widoczne w dokumencie, gdy będziesz z powrotem w trybie online, a dokument zsynchronizuje się z usługą Box.


Podgląd, edycja i tworzenie dokumentów pakietu iWork w usłudze Box

Po zalogowaniu się na koncie Box możesz wyświetlać podgląd, edytować i tworzyć nowe dokumenty pakietu iWork w przeglądarce.3 Z ekranu Wszystkie pliki możesz wykonać następujące czynności:

 • Zaznacz dokument, aby wyświetlić podgląd dokumentu pakietu iWork online w usłudze Box. 
 • Aby edytować dokument pakietu iWork online w usłudze Box, wybierz opcję Open (Otwórz) na pasku narzędzi, a następnie wybierz aplikację Pages, Numbers lub Keynote w Internecie.
 • Kliknij opcję New (Nowy), aby utworzyć nowy dokument online pakietu iWork. Następnie wybierz dokument aplikacji Pages, arkusz kalkulacyjny aplikacji Numbers lub prezentację aplikacji Keynote.


Warunki i prywatność

Podczas współpracy w ramach pakietu iWork lub wyświetlania podglądu pakietu iWork lub dokumentu w Internecie pliki są tymczasowo przechowywane na bezpiecznych serwerach Apple.

Użytkowanie aplikacji pakietu iWork Apple podlega warunkom świadczenia usługi iWork w Internecie oraz zasadom ochrony prywatności.

Jeśli masz osobiste konto Box, możesz wyłączyć współpracę za pomocą usługi Box oraz pogląd w zakładce Integrations (Integracje) w sekcji Account Settings (Ustawienia konta). Jeśli masz korporacyjne konto Box, skontaktuj się ze swoją organizacją.


Więcej informacji

1. Aby korzystać z opcji współpracy z pakietem iWork za pomocą konta korporacyjnego Box, opcja ta musi zostać włączona przez Twoją organizację.

2. Upewnij się, że na telefonie iPhone lub iPadzie masz dodaną usługę Box do swoich lokalizacji. Po dodaniu usługi Box możesz przenosić i kopiować dokumenty do usługi Box za pomocą menedżera dokumentów i aplikacji Pliki.

3. W witrynie box.com można otworzyć dokument o rozmiarze do 1 GB. Jeśli dokument jest większy niż 1 GB, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na telefon iPhone, iPada lub komputer Mac i zmniejsz rozmiar dokumentu przed próbą otwarcia go w witrynie box.com.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: