Bla gjennom Pages-, Numbers- og Keynote-filer som du har laget på iPhone, iPad eller iPod touch

Bruk dokumentorganisereren til å bla gjennom, organisere og administrere dokumenter, regneark og presentasjoner.

Dokumentorganisereren i Pages, Numbers eller Keynote sammen med Filer-appen, slik at dokumentene dine holdes oppdatert på tvers av enheter og apper. Slik får du tilgang til dokumentorganisereren når du har et åpent dokument:

 • På iPad trykker du på Dokumenter, Regneark eller Presentasjoner, avhengig av hvilken app du bruker.
 • På iPhone trykker du på Dokumenter-, Regneark- eller Presentasjon-knappen Tilbake-knappen.

Bla gjennom dokumenter

For å bla gjennom dokumenter andre steder, trykker du på lenken øverst til venstre for å utvide Plasseringer-listen i dokumentorganisereren. Det kan hende at du må trykke mer enn én gang.

Trykk på en plassering i Plasseringer-listen for å åpne den i dokumentorganisereren. Plasseringer kan inkludere enheten din, iCloud Drive og tredjeparts skytjenester. Hvis du ikke ser en plassering du vil bla gjennom, kan du slå den på så den vises i Bla gjennom-menyen.

Du kan også bla gjennom dokumenter ved å gjøre følgende:

 • For å se nylig redigerte dokumenter i iWork-appen du for øyeblikket bruker, trykker du på Nylige.
 • For å se etter et spesifikt dokument trykker du i søkefeltet øverst i vinduet, og deretter skriver du inn deler av eller hele navnet på dokumentet.
 • For å sortere dokumenter i dokumentorganisereren etter navn, dato, størrelse eller etikett, sveiper du ned i dokumentorganisereren til knappene vises, og trykker deretter på en av knappen på iPad, eller trykk på Mer-knappen og velger et alternativ på iPhone.
 • For å se dokumentene som deler en etikett, trykker du på en etikett i Bla gjennom-menyen. Finn ut hvordan du jobber med etiketter.

Du kan også endre hvordan du viser elementer i dokumentorganisereren:

 • Trykk på Symboler-knappen , Liste-knappen Liste-knappen eller Kolonne-knappen på iPad, avhengig av gjeldende visning, og velg deretter et annet alternativ fra menyen.
 • Trykk på Mer-knappen på iPhone , og trykk deretter på Symboler eller Liste.

Organiser dokumentene dine med mapper og etiketter

Du kan holde dokumentene organisert ved å opprette mapper og lagre dokumentene i dem.

 1. Utvid Plasseringer-listen i dokumentorganisereren, og trykk deretter på plasseringen der du vil lagre mappen, for eksempel iCloud Drive eller På iPad.
  iPad Pro med Pages-filleser åpen
 2. På iPad trykker du på Ny mappe-knappen .  Trykk på Mer-knappen på iPhone , og trykk deretter på Ny mappe. 
 3. Gi mappen et navn, og trykk deretter på Ferdig.
 4. For å opprette en nytt dokument i den mappen åpner du mappen, og deretter trykker du på Opprett dokument. Dokumentet blir deretter lagret i den mappen til du flytter det.

Du kan også bruke etiketter til å organisere filene dine. Etiketter gjør det enkelt å finne et dokument du trenger, på en rask måte.

Legg til en etikett på et dokument

 1. Trykk på Velg, og deretter trykker du på miniatyrbildet av dokumentet, slik at et hakemerke vises på det.
 2. Trykk på Del på iPad, eller trykk på Del-knappen på iPhone, og deretter trykker du på Legg til etikett.
 3. Du kan velge en eksisterende etikett eller opprette din egen. Slik oppretter du din egen etikett:
  • Trykk på Legg til ny etikett.
  • Angi et navn på etiketten, og velg en farge.
  • Trykk på Legg til etikett. Du kan merke dokumenter med den nye etiketten, og etiketten vises også i Bla gjennom-menyen.

Administrer etiketter

 1. Utvid Plasseringer-listen i dokumentorganisereren.
 2. Trykk på Mer-knappen i Plasseringer-listen, og trykk deretter på Rediger sidepanel på iPad, eller trykk på Rediger på iPhone.
 3. Trykk på navnet til en eksisterende etikett.
 4. Deretter angir du navnet på den nye etiketten.
 5. Trykk på Ferdig.


Administrere dokumenter

Du kan dele, flytte, kopiere og slette dokumenter i dokumentorganisereren. Trykk på Velg, trykk på miniatyrbildet av dokumentet slik at du ser et hakemerke på det, og trykk deretter på alternativet du ønsker, nederst på skjermen.

iPad Pro med Pages-filleser åpen og en fil valgt

 • For å dele et dokument trykker du på Del på iPad, eller du kan trykke på Del-knappen på iPhone, og deretter velge hvordan du vil dele dokumentet. For å dele eller lagre dokumentet i et annet format, som f.eks. PDF, trykker du på Eksporter.
 • For å kopiere eller flytte dokumentet til en annen mappe eller plassering trykker du på Flytt på iPad, eller du kan trykke på Flytt-knappen på iPhone, velge den nye plasseringen, og deretter trykker du på Kopier eller Flytt.
 • For å slette et dokument trykker du på Slett på iPad, eller du kan trykke på Slett-knappen på iPhone.

Endre navn på et dokument

Påse at du viser dokumentene som miniatyrbilder før du gir dem nye navn.

 1. Trykk på dokumentnavnet i dokumentorganisereren, og trykk deretter på «x» i tekstfeltet for å slette det nåværende navnet.
 2. Skriv inn et nytt navn, og klikk deretter på Ferdig.

Bla gjennom og åpne nylig slettede eller tidligere versjoner av dokumenter

 1. Utvid Plasseringer-listen i dokumentorganisereren.
 2. Trykk på Nylig slettet. Nylig slettede dokumenter vises i dokumentorganisereren. 
 3. Trykk på Velg, trykk på ett eller flere dokumenter, og trykk deretter på Gjenopprett. 
 4. For å få informasjon om et nylig slettet element kan du trykke og holde på navnet til dokumentet eller mappen, løfte opp fingeren og deretter trykke på Info i menyen.

Du kan også bla gjennom og gjenopprette tidligere versjoner av et dokument som du har lagret i iCloud Drive:

 1. Utvid Plasseringer-listen i dokumentorganisereren, og trykk deretter på iCloud Drive.
 2. I dokumentorganisereren trykker du på Velg, trykker på et dokument, og deretter gjør du ett av følgende:
  • På iPad: Trykk på Versjoner. 
  • På iPhone trykker du på Versjoner-knappen .
 3. Trykk på en versjon for å velge den. 
  • Trykk på Forhåndsvis for å forhåndsvise en versjon. Du kan søke etter tekst i forhåndsvisningen, og du kan kopiere tekst og objekter. Du kan imidlertid ikke redigere i forhåndsvisningen. 
  • Trykk på Lagre en kopi for å åpne en versjon som du kan redigere.
  • Trykk på Gjenopprett for å erstatte den gjeldende versjonen med forhåndsvisningsversjonen.
  • Trykk på Lukk for å gå tilbake til den gjeldende versjonen.


Tilpass Bla gjennom-menyen

Du kan slå på eller av plasseringer der du lagrer dokumenter, endre rekkefølge på elementer og redigere etikettkategorier. Endringer du gjør i Bla gjennom-menyen i dokumentorganisereren påvirker også Bla gjennom-menyen i Filer-appen. Hvis du bruker en tredjeparts skytjeneste som Box til å administrere dokumentene, kan du laste ned, installere og konfigurere appen deres på enheten, og deretter slår du den på for å bruke den med dokumentorganisereren og Filer-appen.

 1. Utvid Plasseringer-listen i dokumentorganisereren.
 2. Trykk på Rediger i Bla gjennom-menyen, og deretter kan du gjøre følgende:
  • Slå på plasseringen du vil bruke.
  • For å endre rekkefølge på elementer i listen trykker og holder du på Endre rekkefølge-knappen , og deretter drar du plasseringen eller etikettnavnet til en ny plass.
  • For å fjerne en etikettkategori trykker du på Slett-knappen .
 3. Trykk på Ferdig. 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: