Apple ID konto kustutamine

Soovime, et saaksite oma andmete ja privaatsusega seotud otsused langetada ise, mistõttu võimaldab Apple teil igal ajal oma Apple ID konto olenemata põhjustest jäädavalt kustutada.

Sellest artiklist leiate teavet Apple ID konto kustutamise kohta ja vastuseid sellega seotud levinud küsimustele. Selleks et mõista, mida Apple ID kustutamine kaasa toob, lugege kindlasti läbi kogu leht.

Teave Apple ID kustutamise kohta

Apple ID konto kustutamise korral kustutatakse Apple’i serveritest jäädavalt Apple ID konto teave ja sellega seotud andmed. Konto kustutamise järel ei saa kontole sisse logida ega pääseda juurde andmetele, sisule ega teenustele, mis olid seotud kustutatud Apple ID-ga.

iCloudi salvestatud fotod, videod, dokumendid ja muu sisu kustutatakse jäädavalt, samuti ei saa kustutatud konto vahendusel vastu võtta rakenduste iMessage, FaceTime või iCloud Mail kaudu saadetud sõnumeid ega tehtud kõnesid. Peale selle pole enam võimalik sisse logida sellistesse teenustesse nagu iCloud, App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Pay, iMessage, FaceTime ja Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles). Peale selle tühistatakse kõik Apple Store’i broneeritud kohtumised ja AppleCare’i kasutajatoe juhtumid.

Apple ID kustutatakse jäädavalt. Kui konto on juba kustutatud, ei saa Apple seda uuesti avada või aktiveerida ega teie andmeid taastada. Kui te ei kavatse oma kontot praegu kasutada, kuid võib juhtuda, et soovite seda tulevikus siiski teha, soovitame konto kustutamise asemel see ajutiselt inaktiveerida (kui see funktsioon on teie asukohas saadaval).

Enne Apple ID kustutamise taotluse esitamist

Enne Apple ID kustutamise taotluse esitamist soovitame teha järgmised toimingud. 

 • Varundage andmed, mida talletate iCloudis (sh iCloudi andmeid salvestava Apple’i või mõne kolmanda isiku rakenduste sisu), mõnda asukohta, millele teil on juurdepääs ilma Apple ID-ta.
 • Laadige alla kõik DRM-kaitseta ostud, iTunes Matchi palad, mille koopiat teil pole, ning muud muusika- ja meediumifailid.
 • Vaadake üle mis tahes aktiivsed tellimused. Konto kustutamise korral tühistatakse tellimused arveldusperioodi lõpus.
 • Tehke koopia kogu Apple’iga seotud teabest, mida teil vaja läheb või võib vaja minna.
 • Apple ID kontot või iCloudi kasutavate rakendustega seotud probleemide vältimiseks veenduge, et oleksite kõigist seadmetest välja logitud. Pärast konto kustutamist ei saa te oma seadmete kaudu iCloudist välja logida ega teenuse Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles) funktsiooni Activation Lock (Aktiveerimislukk) välja lülitada. Kui unustate välja logida, ei pruugi teil olla võimalik oma seadet pärast konto kustutamist kasutada.

Apple ID jäädav kustutamine

Logige Maci, PC, iPhone’i või iPadi kaudu Apple ID konto lehele sisse. Seejärel kerige allpool olevasse jaotisse Data & Privacy (Andmed ja privaatsus) ning valige Manage your Data and Privacy (Andmete ja privaatsuse haldamine). Tehke järgmisel lehel jaotises Delete your account (Konto kustutamine) valik Get started (Alusta).

Kui taotlete konto kustutamist, saadetakse teile kordumatu tähtedest ja numbritest koosnev pääsukood. Hoidke see kood kindlasti alles. Kui mõtlete konto kustutamise suhtes ümber, on teil taotluse töötlemise ajal võimalik ühendust võtta Apple’i kasutajatoega ja edastada meile oma pääsukood, misjärel saame aidata teil Apple ID kasutamise jätkamiseks taotluse tühistada. 

Pärast Apple ID kustutamise taotluse esitamist

Kui oleme saanud teilt Apple ID kustutamise taotluse, soovime kontrollida, kas taotluse esitasite teie ehk konto omanik. Pärast teie isiku kinnitamist kustutatakse Apple’i serveritest jäädavalt Apple ID konto teave ja sellega seotud andmed. Seejärel ei saa enam kontole sisse logida ega pääseda juurde mis tahes andmetele, sisule, teenustele ega kohtumistele, mis olid seotud kustutatud Apple ID-ga.

Kui otsustate Apple ID kustutada, teeb Apple kõik endast oleneva, et kustutada kõik teie kontoga seotud isikuandmed. Sellegipoolest oleme kohustatud finantsaruandluse jaoks säilitama teie tehingute andmed ja samuti võib meil olla kohustus säilitada mõningat teavet seoses mõne kohtulahendi täitmise või muu käimasoleva õigusliku menetlusega.

Korduma kippuvad küsimused

Mis saab Apple ID kustutamise järel iCloudi e-kirjadest ja sõnumeist?

Apple ID kustutamise käigus kustutatakse jäädavalt ka kõik teie iCloudi e-kirjad ja sõnumid. Kõik teile iCloudi kaudu (rakendustes Mail ja iMessage) saadetud sõnumid jäävad kohale toimetamata.

Mis saab kontoga ostetud muusikast, filmidest, telesaadetest, raamatutest ja rakendustest?

Kustutatud Apple ID kontoga ei saa enam kasutada ühtki App Store’i, iTunes Store’i ega Apple Booksi teenust. Muuhulgas kuuluvad selliste teenuste hulka järgmised teenused:

 • ostetud rakenduste värskendamine;
 • varem ostetud üksuste allalaadimine;
 • DRM-kaitsega ostude sünkroonimine iOS-iga seadmetesse;
 • DRM-kaitsega ostude kopeerimine ühest arvutist teise;
 • laenutatud sisu esitamine;
 • arvutile DRM-kaitsega ostude esitamiseks loa andmine;
 • juurdepääs iTunes Matchile, kui olete tellija;
 • juurdepääs iTunesi hooajapiletitele.

Digitaalõiguste halduse (DRM) kaitseta sisu, nt iTunesist ostetud muusika, töötab pärast Apple ID kustutamist tavalisel viisil. iCloudi muusikakogus talletatav DRM-kaitseta sisu pole aga juurdepääsetav ega esitatav. Enne konto kustutamist peaksite kindlasti laadima alla kõik DRM-kaitseta ostud, iTunes Matchi palad, mille koopiat teil pole, ning muud muusika- ja meediumifailid.

Olenevalt sisu tüübist lakkab kustutatud kontoga ostetud DRM-kaitsega sisu (nt filmid, telesaated või rakendused) töötamast või värskendusi saamast. 

Mis saab konto kustutamise korral minu App Store’i või iTunes Store’i krediidist?

Pärast Apple ID kustutamist ei saa konto kasutamata jäänud krediidisaldot enam kasutada ega tagasimakset taotleda. Kasutamata jääk tuleb ära kasutada või esitada Apple’i kasutajatoele tagasimaksetaotlus enne konto kustutamist. Kui teil on Apple’i ees võlgnevusi, ei saa teie kontot kustutada enne, kui need on tasutud.

Mis saab mu tellimustest?

Kui konto kustutatakse, lõpetatakse arveldusperioodi lõpus kõigi Apple ID abil tellitud või Apple ID-ga lingitud teenuste tellimused. See kehtib nii Apple’i teenuste, nt Apple Musicu ja iCloudi salvestusruumi kui ka kolmanda isiku teenuste kohta.

Tellisin rakenduse Apple Music mobiilsideoperaatori kaudu. Mis saab mu tellimusest?

Kui tellisite Apple Musicu mõne teenusepakkuja kaudu ja olete konto linkinud kustutatava Apple ID-ga, saate jätkata muusika voogesitamist, kuid te ei pääse enam juurde muudele Apple Musicu funktsioonidele, nt iCloudi muusikakogule. 

Olen pererühma haldur. Kuidas mõjutab minu konto kustutamine teisi pereliikmeid?

Kui kustutate oma konto, saadetakse pererühm laiali ja ükski pereliige ei pääse enam jagatud tellimustele või sisule juurde. Samuti ei saa ükski pereliige enam kasutada teiste pereliikmete kogudest alla laaditud DRM-kaitsega muusikat, filme, telesaateid, raamatuid ega rakendusi.

Kui teie hallatavasse pere ühiskasutusrühma kuulub mõni laps, siis kustutatakse ka lapse konto. Enne Apple ID kustutamise taotluse esitamist võite lapse konto mõnda teise pererühma üle kanda.

Kas saan oma lapse konto kustutada?

Kui olete oma pererühma haldur, saate oma konto kustutamise taotlemisel kustutada oma lapse Apple ID. Samuti saab teie laps taotleda oma Apple ID kustutamist, milleks on vaja teie nõusolekut. 

Kas minuni jõuavad veebilehel apple.com/ee tehtud ostud?

Jah. Konto kustutamine ei mõjuta aktiivsete veebitellimuste töötlemist.

Kas pärast konto kustutamist jätkatakse pooleliolevaid toodete parandustöid?

Jah. Apple ID kustutamine ei katkesta juba alustatud parandustöid. 

Apple’i kasutajatugi abistab mind parajasti. Kas pärast konto kustutamist aidatakse mind endiselt?

Apple’i kasutajatugi saab teid aidata ka pärast seda, kui olete konto kustutanud. Võtke siiski arvesse, et kõik pooleliolevad kasutajatoe juhtumid tühistatakse ja me ei saa teid kustutatud kontoga seotud probleemidega enam aidata.

Kas saan seadme jaoks jätkata AppleCare’i paketi hooldusteenuste kasutamist?

Jah. Kui teie seadme kohta kehtib mõni AppleCare’i pakett, saate teenuse kasutamist jätkata ka siis, kui teie konto on kustutatud.

Kas pärast konto kustutamist jäävad kehtima kohtumised, mille olen Apple Store’i broneerinud?

Ei. Konto kustutamise korral tühistatakse kõik Apple Store’i kokku lepitud kohtumised ja tehtud broneeringud.

Olen iPhone’i uuendusprogrammi liige. Kas pean pärast Apple ID kustutamist jätkama maksete tegemist?

Jah. Kui olete iPhone’i uuendusprogrammi liige, peate jätkama seadme eest maksete tegemist. Samuti võtke arvesse, et ilma programmiga seotud Apple ID-ta pole võimalik veebis edaspidi uuendustellimusi teha.

Mis saab Apple ID kustutamise korral mu Apple Cashi kontost?

Pärast Apple’i ID kustutamist ei pääse te enam Apple Cashi kontole juurde. Enne kustutamist tuleb Apple Cashi saldo ära kasutada või kanda üle teisele kasutajale või pangakontole. Kui olete Apple Cashi pererühma haldur, siis tuleb oma saldo kulutada või üle kanda ka kõigil teistel teenust kasutavatel pereliikmetel. Samuti võite rahaliste vahendite jääki lasta kontrollida Apple’i toel.

Enne konto kustutamist tuvastage oma isik Apple Cashi konto väljastanud panga kaudu.* Nii tagate, et neil oleks piisavalt teavet teie nimel vaidlusjuhtumi loomiseks, pärast konto kustutamist väljavõtte väljastamiseks või pärast konto kustutamist saadud kaupmehekrediidile juurdepääsu võimaldamiseks.

Mis saab Apple ID kustutamise järel Apple Pays minu ühistranspordikaartidest?

Pärast Apple ID kustutatamist kaotate juurdepääsu Apple Pays seadistatud ühistranspordikaartidele. Enne kustutamist võite valida, kas soovite ülesjäänud saldo ära kasutada või võtta allesjäänud rahaliste vahendite tagastamiseks ühendust ühistransporditeenuse pakkujaga. Apple ei saa hüvitada ühistranspordikaardiga seotud ülesjäänud saldot ega tagastatavat teenustasu.

Jagan Apple’i platvormidel rakendusi ja muud sisu. Mis saab Apple’i ID kustutamise korral mu Store’i sisust?

Kui teie konto kustutatakse, kaotate juurdepääsu oma Store’i sisule App Store Connecti ja iTunes Connecti kaudu. Kui teie konto on seaduslik konto omanik, siis te ei saa nõustuda lepingutega ega neid uuendada ning teie sisu võib aeguda ning see eemaldatakse Store'ist, kui te ei määra oma sisule uut seaduslikku omanikku enne, kui taotlete kustutamist.  Lugege lisateavet arendajakonto haldamise kohta. 

Kas pärast konto kustutamist võib Apple minuga ühendust võtta?

Pärast Apple ID kustutamist eemaldatakse sellega seotud e-posti aadress ja muud kontaktandmed mõne päeva jooksul Apple’i postiloenditest. Konto kustutamine piirab Apple’i võimalusi teiega ühendust võtta seoses toodete, garantiide, nõuete, vaiete või muude õiguslike menetlustega, mille kohaselt teil võib olla õigus saada Apple’ilt hüvitist. Mõnel juhul, näiteks kui olete meile mõne probleemi kohta e-kirja saatnud, võime teiega ühenduse võtmiseks säilitada teie kontaktandmed, mida ei seostata teie kontoga.

Kui taotlete Apple’isse tööle kandideerimiseks või värbamiseks kasutatud Apple ID konto kustutamist, kustutatakse ka teie tööotsijaprofiil, sellega seotud teave ja kõik eelseisvad töövestlused või kohtumised.

Kuidas saan keelduda otseturundusmaterjalide saamisest?

Pärast Apple ID kustutamist eemaldatakse teid kõigist Apple’i postiloenditest automaatselt.

Mis saab, kui mõtlen pärast konto kustutamise taotluse esitamist ümber?

Taotluse töötlemise ajal saate võtta ühendust Apple’i kasutajatoega ja edastada meile oma kordumatu tähtedest ja numbritest koosneva pääsukoodi, misjärel saame aidata teie taotlust tühistada. Kui konto on juba kustutatud, ei saa Apple teie taotlust enam tühistada ega teie kontot uuesti avada ega teie andmeid taastada.

Kas saan oma andmete haldamisega seoses Apple’iga ühendust võtta?

Jah. Kui teil on meie privaatsuspoliitika või muude teemadega seoses küsimusi või tagasisidet, võtke meiega ühendust.

* Apple Payga ja Apple Cashi kaardiga raha saatmise ning vastuvõtmise teenust osutab Green Dot Bank, mis on Federal Deposit Insurance Corporationi (FDIC) liige. Lugege tingimuste kohta lisateavet.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: