Фактуриране и абонаменти

Намерете отговори на вашите въпроси относно покупки, абонаменти, плащания и фактуриране.

Променете метода си на плащане

Прегледайте регистрираните методи на плащане, изберете кой метод на плащане предпочитате да се таксува първо или актуализирайте информацията си за плащане.

Относно Директивата за платежните услуги

В Европа може да бъдете помолени да удостоверите покупки или промени в информацията ви за плащане с вашата банка или с издателя на картата.

Поддържайте акаунта си защитен

Научете как да разпознавате често срещани измами с карти за подарък и по имейл.