Използване на Express Transit с Apple Pay

Плащайте бързо за пътувания с Apple Pay, като използвате Express Transit на вашия iPhone и Apple Watch, без да се налага да будите или отключвате устройството си, нито да отваряте приложение. Дори не е необходимо потвърждаване с Face ID, Touch ID или парола.

Какво ви е необходимо, за да използвате Express Transit с Apple Pay

Преди да започнете, настройте карта в Wallet, която да се използва за Express Transit с Apple Pay. Можете да настроите нова кредитна, дебитна или предплатена карта или нова карта за пътуване.

Плащане на пътувания с Express Transit

За да използвате Express Transit, вашият iPhone или Apple Watch трябва да е включен, но не е необходимо да е свързан с мрежа.2

Използване на Express Transit на вашия iPhone

 1. Дръжте горната част на вашия iPhone близо до средата на безконтактния четец.
 2. Изчакайте, докато усетите вибрация.
 3. Ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

Използване на Express Transit на вашия Apple Watch

 1. Задръжте дисплея на вашия Apple Watch близо до средата на безконтактния четец.
 2. Изчакайте, докато усетите вибрация.
 3. Ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

Когато плащате през безконтактен четец, дръжте картата или устройството, с което искате да платите, отделно от другите ви карти или устройства. Това може да помогне да се избегне конфликт между картите и да се таксува правилната карта. Конфликт между картите може да възникне, когато картата и устройството ви случайно се използват едновременно. Свържете се с доставчика си на транспортни услуги, за да научите повече за конфликта между картите, или ако смятате, че е таксувана грешната карта.

Ако искате да използвате Face ID или Touch ID, за да пътувате, можете да изключете Express Transit за Apple Pay в приложението Settings (Настройки).

Възможно е в един и същ град да имате платежна карта и карта за пътуване, разрешени за Express Transit. Ако доставчикът на транспортни услуги приема карти за плащане и за пътуване, безконтактният четец избира автоматично картата за пътуване.

При неизпълнение на трансакция се свържете с доставчика на транспортни услуги, за да научите дали Express Transit се поддържа на съответното място. След това изпълнете инструкциите на безконтактния четец. Може да е необходимо да изберете друга карта в Wallet, за да извършите плащането за пътуване:

 1. Щракнете двукратно върху страничния бутон или бутона Home (Начало).
 2. Изберете карта.
 3. Извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

Добавяне на парични средства в картата за пътуване

Можете да добавяте парични средства в картата за пътуване на вашия iPhone или Apple Watch с Apple Pay.3

На iPhone

 1. Отворете приложението Wallet и докоснете картата за пътуване.
 2. Докоснете Add money (Добавяне на парични средства), изберете сума, която да добавите в картата си за пътуване, след което докоснете Add (Добавяне).
 3. Изберете картата, с която искате да платите, след което завършете трансакцията с Face ID или Touch ID.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Wallet.
 2. Докоснете картата за пътуване.
 3. Докоснете Add Money (Добавяне на парични средства) и следвайте указанията на екрана.

 

Ако не виждате Add Money (Добавяне на парични средства), направете справка с местния доставчик на транспортни услуги, за да разберете как можете да добавите парични средства към картата си за пътуване в Wallet.

Преди началото на пътуването се уверете, че разполагате с достатъчно парични средства по картата за пътуване в Apple Pay за цялото пътуване. Или се уверете, че имате кредитна, дебитна или предплатена карта в Apple Pay, с която можете да платите билета. Също се уверете, че зарядът на батерията е достатъчен, за да издържи цялото пътуване.

Научете какво можете да направите, ако добавите парични средства, но балансът на картата ви за пътуване не се актуализира в приложението Wallet.

Карти за Express Transit с резервен заряд

Можете да използвате резервен заряд с вашите карти Express Transit за бързо плащане на пътувания. На вашия съвместим модел iPhone с най-новата версия на iOS разполагате със запасен заряд, който е наличен за срок от пет часа, когато вашият iPhone трябва да се зареди.

За да разберете дали картите за Express Transit са налични, когато iPhone трябва да се зареди, натиснете страничния бутон. Честото извършване на това действие може да намали значително резервния заряд за картите за Express Transit. Ако изключите вашия iPhone, тази възможност няма да е налична.*

*Можете да използвате карти за Express Transit с резервен заряд с iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR или по-нов модел.

Активиране и промяна на картата за Express Transit

Ако добавите още карти в Wallet, които могат да се използват за плащане на пътувания, и желаете да промените картата за Express Transit, изпълнете следните стъпки за iPhone или Apple Watch:

На iPhone

 1. Отворете Settings (Настройки), превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с паролата за вашия Apple Watch.

Ако не желаете да настроите карта за Express Transit, изберете None (Няма) или Off (Изключено).2

Можете да настроите една платежна карта като карта за Express Transit за транспортна мрежа и една карта за пътуване като карта за Express Transit за транспортна мрежа.**

**Ако сте разрешили Express Transit за карта за пътуване в континентален Китай, не можете да разрешите други карти за Express Transit освен Suica, PASMO и Octopus.

Дезактивиране на Express Transit

За да изключите Express Transit за вашата карта, изпълнете тези стъпки:

На iPhone

 1. Отворете Settings (Настройки), превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Докоснете None (Няма) или Off (Изключено).

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit) и след това докоснете None (Няма).

Ако забраните Express Transit, можете да продължите да използвате Apple Pay за плащане на пътувания чрез удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

Премахване на картата за Express Transit

Ако е необходимо да премахнете картата за Express Transit от Wallet, изпълнете тези стъпки:

На iPhone

 1. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone.
 2. Докоснете вашата карта Express Transit.
 3. Докоснете бутона More (Още), след което докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта).

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете картата за Express Transit и след това докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта).

Ако вашето устройство е изгубено или откраднато

Ако устройството ви е изгубено или откраднато, можете да изпълните тези стъпки, за да блокирате използването му:

 1. Отворете: iCloud.com и влезте със своя Apple ID.
 2. Изберете Find My iPhone и след това изберете All Devices (Всички устройства).
 3. Изберете устройството и след това изберете Lost Mode (Режим на изгубено устройство).

Когато изберете Lost Mode (Режим на изгубено устройство), устройството не може да се използва за плащане на пътувания или извършване на каквито и да е трансакции с Apple Pay.

 1. Ако не сте сигурни дали местоположението ви поддържа карти за пътуване с Apple Pay, се свържете с доставчика на транспортни услуги.
 2. На някои местоположения, където можете да плащате за пътувания с платежна карта в приложението Wallet, Express Transit може да се включи автоматично на устройството ви.
 3. За закупуване или допълване на карта Octopus в приложението Wallet се изисква издадена в Хонконг карта Visa, Mastercard или UnionPay, която използвате с Apple Pay. Ако имате кредитна или дебитна карта, която не е издадена в Хонконг, използвайте приложението Octopus for Tourists вместо това.
Дата на публикуване: