Настройване на карта в Wallet за плащане на пътувания с Apple Pay

Изберете карта за плащане на пътувания с Apple Pay и научете как да включите Express Transit.

Какво ви е необходимо за настройването на карта в Wallet за плащане на пътувания

Какво ви е необходимо, за да използвате Express Transit

Ако използвате приложението на доставчика на транспортни услуги

След като изтеглите приложението на доставчика на транспортни услуги, може да го използвате за други услуги, като например:

 • Настройване на нова карта за пътуване
 • Прехвърляне на баланса на вашата виртуална карта
 • Добавяне на парични средства в картата за пътуване

Може да е необходимо да се свържете с доставчика на транспортни услуги, за да разберете дали можете да добавяте парични средства във вашата карта за пътуване чрез приложението му.

Настройване на карта в Wallet за Express Transit

Можете да настроите отговаряща на условията карта в Wallet за използване с Express Transit.3 Направете справка при вашия доставчик на транспортни услуги, за да видите кои карти отговарят на условията за използване с Express Transit в Wallet. Следвайте тези стъпки, за да настроите отговаряща на условията платежна карта или карта за пътуване в Wallet:

Настройване на нова платежна карта

За да настроите кредитна, дебитна или предплатена карта за Express Transit с Apple Pay, следвайте тези стъпки:

На iPhone

 1. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone и докоснете бутона Add (Добавяне).
 2. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта.
 3. Докоснете Next (Напред).
 4. Включете Express Transit за новата си карта.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Add Card (Добавяне на карта).
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта, след което докоснете Next (Напред).
 4. Включете Express Transit за новата си карта.

Настройване на нова карта за пътуване в Wallet

Можете да настроите нова карта за пътуване, която да използвате за Express Transit с Apple Pay в Wallet:

 1. Проверете дали настройката Region (Регион) на устройството ви е зададена правилно.
  • На iPhone отворете Settings (Настройки) > General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и превъртете надолу до Region (Регион).
  • Ако използвате Apple Watch, отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch. След това докоснете General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и проверете Region (Регион).
 2. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone.
 3. Докоснете бутона Add (Добавяне), след това докоснете Continue (Продължи).
 4. Докоснете картата за пътуване, изберете сума за добавяне в картата и докоснете Add (Добавяне).4
 5. Следвайте стъпките, за да създадете нова карта за пътуване на вашия iPhone.
 6. Включете Express Transit за вашата нова карта за пътуване.

Използването на карти за пътуване може да е ограничено в зависимост от наличността в съответния регион. Възможно е някои карти за пътуване да не са налични във вашия район. Може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на транспортни услуги, за да видите дали във вашия град или регион се поддържа добавянето на карти за пътуване в Wallet.

Първата добавена в Wallet карта за пътуване става автоматично вашата карта за Express Transit. Можете да промените картата за Express Transit в Wallet по всяко време.

След като картата ви е настроена в Wallet, можете да добавяте пари към вашата карта за пътуване. Само отворете Wallet на вашия iPhone или Apple Watch, докоснете картата си за пътуване и след това докоснете Add Money (Добавяне на пари). Ако не виждате Add Money (Добавяне на пари), се свържете с местния доставчик на транспортни услуги, за да разберете как можете да добавите пари към картата си за пътуване в Wallet.

Прехвърляне на баланса на физическата карта за пътуване в Wallet

Първо проверете дали настройката Region (Регион) на устройството е зададена правилно:

 • Ако използвате iPhone, отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и превъртете надолу до Region (Регион).
 • Ако използвате Apple Watch, отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch. След това докоснете General (Общи) > Language & Region (Език и регион) и проверете Region (Регион).

След като зададете Region (Регион), следвайте тези стъпки:

На iPhone

 1. Отворете приложението Wallet и докоснете бутона Add (Добавяне), след което докоснете Continue (Продължаване).
 2. Докоснете името на картата за пътуване, която желаете да добавите.
 3. Докоснете Transfer Existing Card (Прехвърляне на баланс от съществуваща карта).
 4. Въведете 4-те или 5-те цифри от номера на вашата карта и друга задължителна информация, която се изисква от вас.5
 5. Поставете горната част на вашия iPhone върху картата за пътуване и изчакайте, докато на екрана не се покаже Card Added (Картата е добавена). Този процес може да отнеме няколко минути.

 

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Add Card (Добавяне на карта) и след това докоснете Continue (Продължаване).
 4. Докоснете името на картата за пътуване, която желаете да добавите.
 5. Докоснете Transfer Existing Card (Прехвърляне на баланс от съществуваща карта).
 6. Следвайте стъпките, за да прехвърлите баланса.

Когато прехвърлите баланса си в Wallet, физическата ви карта може вече да не работи. Ако търсената карта за пътуване не се показва, може да не е налична във вашия регион.

Ако се показва No card detected (Не е открита карта) или Could not add card (Картата не може да бъде добавена)

Ако вашият iPhone има калъф, махнете калъфа или отстранете всякакъв метал, който се намира между вашия iPhone и физическата ви карта. След това отново опитайте да прехвърлите картата си в Wallet. Уверете се, че горната част на вашия iPhone лежи върху физическата ви карта и е неподвижна.

Включване на Express Transit

Когато включите Express Transit за дадена карта, можете бързо да плащате за пътувания с Face ID, Touch ID или парола. Ето как да включите Express Transit за платежна карта или карта за пътуване:

На iPhone

 1. Отворете приложението Settings (Настройки) на вашия iPhone.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и изберете раздела My Watch.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay и след това докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете карта и извършете удостоверяване с паролата за вашия Apple Watch.

Как да преместите картата си за пътуване

За разлика от кредитните и дебитните карти в Wallet, картите за пътуване могат да са налични само на едно устройство в даден момент.2 Можете да преместите картата си за пътуване от вашия iPhone на вашия Apple Watch или можете да преместите картата си за пътуване от по-стар iPhone към нов iPhone.

Как да прехвърлите картата за пътуване от iPhone на Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch. Ако имате няколко часовника, изберете един от тях.
 2. Превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Превъртете надолу до картата за пътуване, която желаете да прехвърлите на Apple Watch.
 4. След това докоснете бутона Add (Добавяне) до картата.

Можете да използвате приложението Watch, за да преместите картата си обратно на вашия iPhone, когато не пътувате.

Как да преместите картата си за пътуване на нов iPhone

 1. Отворете приложението Wallet на сегашния iPhone и докоснете картата за пътуване.
 2. Докоснете бутона за допълнителна информация .
 3. Превъртете надолу и докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта), след което докоснете Remove (Премахване).
 4. Отворете приложението Wallet на новия iPhone и докоснете бутона за добавяне .
 5. В Transit Cards (Карти за пътуване) докоснете картата си за пътуване.
 6. Добавете вашата карта за пътуване в новия iPhone.

Научете повече

 1. Ако излезете от iCloud или изключите Face ID, Touch ID или код за достъп на iPhone или Apple Watch, всички кредитни и дебитни карти, както и картите за пътуване се премахват от устройството. След премахване на карта за пътуване от което и да е устройство оставащият баланс се запазва и може да се прехвърли на същия или друг iPhone или Apple Watch, който е свързан с мрежа и на който сте влезли в iCloud със същия Apple ID.
 2. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
 3. На някои местоположения, където може да плащате за пътувания с платежна карта в приложението Wallet, Express Transit може да бъде включено автоматично на устройството ви. Научете къде можете да използвате Express Transit за плащане за пътувания през Apple Pay.
 4. Издадена в Хонконг карта Visa, Mastercard или UnionPay, която използвате с Apple Pay, е необходима за закупуване или допълване на карта Octopus в приложението Wallet. Ако имате кредитна или дебитна карта, която не е издадена в Хонконг, използвайте приложението Octopus App for Tourists вместо това.
 5. В Хонконг за персонализираните карти Octopus и за картите с включена автоматична услуга за добавяне на стойност (AAVS) се изискват дата на раждане и документ за самоличност от Хонконг.
Дата на публикуване: