Как да дезактивирате вашия акаунт Apple ID

Като част от предоставянето на контрола върху вашите данни и поверителност, Apple ви предоставя възможност да дезактивирате временно вашия акаунт Apple ID по всяко време – независимо от причината. Достъпът до тази функция може да се различава в зависимост от страната или региона.

Настоящата статия предоставя информация и отговори на често задавани въпроси относно временното дезактивиране на вашия акаунт Apple ID. Прочетете цялата статия, за да разберете какво се случва след дезактивирането на вашия Apple ID.

Относно дезактивирането на вашия Apple ID

Възможността да дезактивирате вашия акаунт ви предоставя повече контрол върху личните данни, които съхранявате при Apple. Това е начин за временно преустановяване на достъпа до вашия акаунт, без да го изтривате окончателно. 

Когато дезактивирате вашия акаунт Apple ID, ние запазваме акаунта и данните ви в състоянието, в което са, но не можете да влизате във или да използвате акаунта си. Докато вашият акаунт е дезактивиран, не можете да осъществявате достъп до данните, които съхранявате в услуги на Apple, които използват вашия Apple ID, като например iCloud, iTunes, Apple Books, App Store, Apple Pay, iMessage, FaceTime и Find My iPhone. Apple прекратява обработването или осъществяването на достъп до вашите данни, освен ако нямаме задължение да ги използваме за друга законосъобразна цел, като възвращаемост на инвестиция или правна процедура. Може да използваме вашата информация за контакт, за да се свържем с вас във връзка със заявката ви.

Преди да заявите дезактивиране на вашия Apple ID

Препоръчваме да предприемете няколко стъпки, преди да заявите дезактивиране на вашия Apple ID.

 • Направете резервно копие на данните, които съхранявате в iCloud (включително съдържанието на приложения на Apple или трети страни, които съхраняват данни чрез iCloud), на място, което не използва вашия Apple ID за достъп.
 • Изгеглете всичките си покупки без DRM, записи от iTunes Match, на които нямате копия, както и всяка друга музика или мултимедийно съдържание.
 • Прегледайте всички активни абонаменти. Абонаментите не се подновяват, докато вашият акаунт е неактивен.
 • Запазете копия на всички свързани с Apple сведения, които са ви нужни понастоящем или предполагате, че ще са ви нужни в бъдеще.
 • Излезте от всички устройства, за да избегнете проблеми с приложения, които използват вашия акаунт Apple ID или iCloud. След дезактивирането на вашия акаунт не можете да излезете от iCloud или да изключите Activation Lock (Заключване на активирането) от Find My iPhone на устройствата си. Ако забравите да излезете, е възможно да не можете да използвате устройството си, когато акаунтът ви е дезактивиран.

Как да дезактивирате временно вашия Apple ID

Влезте в страницата на вашия Apple ID акаунт от своя Mac, PC, iPhone или iPad. Превъртете надолу до Data Privacy (Данни и поверителност) и изберете Manage your data (Управление на вашите данни). На следващата страница изберете Get started (Първи стъпки) под Deactivate your account (Дезактивиране на акаунта). Ако не виждате тази опция, това означава, че функцията не е налична във вашата страна или регион. 

Когато заявите дезактивиране на вашия акаунт, ще получите уникален буквено-цифров код за достъп. Запазете този код за достъп на сигурно място, тъй като ще ви е необходим при повторното активиране на вашия акаунт. 

След като потвърдим, че сте притежателят на акаунта, който подава заявката, ще дезактивираме вашия акаунт.

Често задавани въпроси

Мога ли да получавам имейли или съобщения чрез iCloud, докато акаунтът ми е дезактивиран?

Не. Няма да получавате нови съобщения, докато вашият акаунт е дезактивиран. Съобщенията, изпратени до вас чрез iCloud (Mail и iMessage), няма да се доставят.

Какво се случва с музиката, филмите, ТВ предаванията, книгите и приложенията, закупени от мен чрез акаунта ми?

Ако сте закупили елементи от iTunes Store, App Store, Mac App Store или Apple Books с този Apple ID, не можете да използвате тези услуги, докато вашият акаунт е дезактивиран. Тези услуги включват, без да се ограничават до:

 • Актуализиране на закупени приложения
 • Изтегляне на вече закупени продукти
 • Синхронизиране на защитени с DRM покупки на устройства с iOS
 • Копиране на защитени с DRM покупки от един компютър на друг
 • Изпълнение на продукти под наем
 • Упълномощаване на компютри да изпълняват закупени елементи, защитени с DRM
 • Осъществяване на достъп до iTunes Match, ако имате абонамент
 • Достъп до закупен в iTunes сезон за сериал

Съдържанието, което не е защитено с управление на цифровите права (DRM), като например закупена музика от iTunes, продължава да работи нормално, докато вашият акаунт е дезактивиран. Но всяко съдържание, което не е защитено с DRM и се съхранява в iCloud Music Library, не е достъпно и не може да се изпълнява.

Всяко съдържание, защитено с DRM, което сте закупили, като например приложения, филми или ТВ предавания, може да спре да работи или да се актуализира, докато вашият акаунт е дезактивиран, в зависимост от типа му.

Какво се случва с моите абонаменти?

Всички ваши абонаменти за услуги като Apple Music, място за съхранение в iCloud или услуги на трети лица, за които сте се абонирали чрез вашия Apple ID или които са свързани с вашия Apple ID, се отменят в края на съответния период за таксуване, когато дезактивирате своя акаунт.

Абонирах се за Apple Music чрез моя мобилен оператор. Какво се случва с моя абонамент?

Ако сте се абонирали за Apple Music чрез мобилен оператор и сте свързали вашия акаунт с Apple ID, който дезактивирате, можете да продължите да предавате поточно музикално съдържание, но ще изгубите достъп до други функции на Apple Music, като например iCloud Music Library.

Аз управлявам семейна група. Как дезактивирането на моя акаунт ще засегне членовете на семейството ми?

Ако сте организатор на група чрез Family Sharing и дезактивирате вашия Apple ID, семейството ви ще спре да споделя елементи, като например Apple Music, място за съхранение в iCloud и покупки. Освен това детските акаунти в семейството ви ще се дезактивират заедно с вашия акаунт.

Ще продължа ли да получавам покупките си, извършени онлайн на адрес: apple.com/bg?

Да. Активните онлайн поръчки се обработват нормално след дезактивирането на акаунта ви.

Ще продължат ли текущите ремонти на продуктите ми след дезактивирането на моя акаунт?

Да. Дезактивирането на вашия Apple ID не отменя ремонтите в процес на изпълнение. 

Отделът за поддръжка на Apple ми помага за нещо точно сега. Мога ли да продължа да получавам помощ след дезактивирането на моя акаунт?

Отделът за поддръжка на Apple може да ви оказва помощ след дезактивирането на вашия акаунт. Но няма да имате достъп до никакви случаи в процес на изпълнение, докато вашият акаунт е неактивен.

Мога ли да продължа да използвам моя план AppleCare, за да получа обслужване на устройството си?

Да. Ако за устройството ви се прилага план AppleCare, можете да продължите да го използвате за обслужване, докато вашият акаунт е дезактивиран.

Ще останат ли моите предстоящи срещи в Apple Store в графика след дезактивирането на акаунта ми?

Не. Срещите и резервациите, които сте планирали в Apple Store, се отменят при дезактивирането на вашия акаунт.

Участвам в iPhone Upgrade Program (Програма за надстройка на iPhone). Трябва да ли да продължа да извършвам плащания, докато моят акаунт е дезактивиран?

Да. Ако участвате в iPhone Upgrade Program (Програма за надстройка на iPhone), трябва да продължите да извършвате плащания за вашето устройство. Няма обаче да можете да подавате последващи онлайн поръчки за надграждане без вашия свързан Apple ID.

Аз разпространявам приложения и друго съдържание в платформи на Apple. Какво се случва със съдържанието ми в магазина след дезактивирането на моя Apple ID?

Когато акаунтът ви е дезактивиран, губите достъпа до съдържанието си в магазина през App Store Connect и iTunes Connect. Ако вашият акаунт е законният „Притежател на акаунта“, няма да можете да приемате или подновявате договори и съдържанието ви може да стане невалидно и да бъде премахнато от магазина, освен ако не зададете нов законен потребител на съдържанието си, преди да заявите дезактивиране. Научете повече за управлението на акаунта си на разработчик

Как да се отпиша от прекия маркетинг?

Предоставяме лесен начин за отписване от директния маркетинг от Apple. Щракнете върху връзката за отмяна на абонамент в долната част на съответния маркетингов имейл за бързо отписване. Можете също да управлявате вашите предпочитания за комуникация от страницата на вашия акаунт Apple ID.

Мога ли да активирам повторно акаунта си?

Да. Ако заявите дезактивиране на вашия акаунт, ще получите уникален буквено-цифров код за достъп. Когато сте готови да активирате повторно вашия Apple ID, свържете се с поддръжката на Apple, предоставете своя код за достъп и ще ви помогнем да активирате повторно акаунта си. Ако изгубите този код, няма да можем да ви помогнем да активирате повторно вашия акаунт. 

Мога ли да се свържа с Apple във връзка с начина на управление на моите данни?

Да. Ако имате въпроси или обратна връзка относно нашата Декларация за поверителност или други теми, се свържете с нас.

 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: