Използване на Suica или PASMO на iPhone или Apple Watch в Япония

Плащането за пътувания и в магазини никога не е било по-лесно и удобно. Научете къде и как да плащате със Suica или PASMO на своя iPhone и Apple Watch.

За да използвате Suica или PASMO с Apple Pay, ви трябва iPhone 8 или iPhone 8 Plus или по-нов, или Apple Watch Series 3 или по-нов с най-новата версия на iOS или watchOS. Можете също да използвате Suica на iPhone 7, iPhone 7 Plus или Apple Watch Series 2, закупени в Япония.

Научете как да настроите карта Suica или PASMO в приложението Wallet.*

*За да добавите карта PASMO в Wallet, трябва да настроите двуфакторно удостоверяване за вашия Apple ID.

Използване на карта Suica или PASMO за пътувания

Можете да използвате Suica или PASMO с Apple Pay за плащане за пътувания навсякъде, където можете да използвате физическа карта Suica или PASMO или където се приемат оперативно съвместими IC карти. Ако вашата карта Suica или PASMO е зададена като карта за Express Transit, задръжте горната част на iPhone или Apple Watch на няколко сантиметра от скенера за билети, когато преминавате през мястото за валидиране на билети. Вашият iPhone или Apple Watch трябва да е включен, но не е необходимо да е свързан с мрежа. Не е необходимо да събуждате или отключвате устройството или да отваряте приложение, когато преминавате през мястото за валидиране на билети. Ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

На вашия съвместим модел iPhone с най-новата версия на iOS е възможно да разполагате със запасен заряд за карти за Express Transit до пет часа, когато вашият iPhone има нужда от зареждане, в зависимост от устройството. За да разберете дали картите за Express Transit са налични, когато iPhone трябва да се зареди, натиснете страничния бутон. Честото извършване на това действие може да намали значително или изчерпи резервния заряд за картите за Express Transit. Ако изключите вашия iPhone, тази възможност няма да е налична.

Как да заплащате за пътувания с PASMO

Ако вашата карта Suica или PASMO не е настроена за Express Transit, е необходимо да използвате Face ID или Touch ID, когато преминавате през мястото за валидиране на билети. На Apple Watch щракнете двукратно върху страничния бутон за достъп до картите си и плъзнете, за да изберете карта Suica или PASMO. След това задръжте дисплея до скенера за билети, когато преминавате през мястото за валидиране на билети.

Може да е необходимо служител на станцията да провери вашата карта Suica в Apple Pay. В този случай включете Service Mode (Режим на обслужване) на устройството, преди да го подадете на служителя:

 • От своя iPhone отворете Wallet и изберете картата, докоснете бутона за повече информация  и отворете Service Mode (Режим на обслужване).
 • Ако използвате Apple Watch, свалете го от китката си, въведете кода за достъп, за да го отключите, и щракнете двукратно върху страничния бутон. След това изберете картата си, превъртете надолу и докоснете Turn on Service Mode (Включване на режим на обслужване). След това помолете служителя да задържи часовника ви с дисплея надолу.

Промяна на вашата карта Suica или PASMO за Express Transit

Първата карта Suica или PASMO, добавена в Wallet, е вашата карта за Express Transit. Ако добавите още карти Suica или PASMO и желаете да промените картата за Express Transit, изпълнете тези стъпки.

iPhone

 1. Отворете Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit), изберете друга карта и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или код за достъп.

Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone.
 2. Отворете раздела My Watch (Моят Watch) и докоснете Wallet & Apple Pay (Wallet и Apple Pay) > Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете друга карта и потвърдете чрез въвеждане на кода за достъп на вашия Apple Watch.

Използване на карта Suica или PASMO в магазини

На магазини, които приемат Suica или PASMO, се поставят следните знаци за плащания.

Знак за плащане със Suica      

Може да е необходимо да изберете опцията за Suica или PASMO на терминала при плащането или да уведомите служителя на касата с коя карта ще платите.

Ако вашата карта Suica или PASMO е зададена като карта за Express Transit, задръжте горната част на iPhone или дисплея на Apple Watch на няколко сантиметра от безконтактния четец, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея. Не е необходимо да събуждате или отключвате устройството или да отваряте приложение, за да извършите покупката.

На вашия съвместим модел iPhone с най-новата версия на iOS резервният заряд за карти Express Transit е наличен за до пет часа, когато вашият iPhone има нужда от зареждане. За да разберете дали картите за Express Transit са налични, когато iPhone трябва да се зареди, натиснете страничния бутон. Честото извършване на това действие може да намали значително резервния заряд за картите за Express Transit. Ако изключите вашия iPhone, тази възможност няма да е налична.

Ако картата Suica или PASMO не е зададена като карта за Express Transit, но е зададена като карта за плащане по подразбиране:

 • На iPhone използвайте Face ID или поставете пръст върху Touch ID и задръжте горната част на вашия iPhone на няколко сантиметра от безконтактния четец, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея.
 • Ако използвате Apple Watch, щракнете двукратно върху страничния бутон и приближете дисплея на няколко сантиметра от безконтактния четец.

Ако картата Suica или PASMO не е зададена като карта за плащане по подразбиране:

 • На iPhone X или по-нов модел щракнете двукратно върху страничния бутон. На iPhone 8 или по-стар модел задръжте горната част на вашия iPhone близо до безконтактния четец, без да поставяте пръст върху Touch ID. Когато картата по подразбиране се покаже, я докоснете и после изберете желаната карта. За да извършите плащането, използвайте Face ID или поставете пръст върху Touch ID и задръжте горната част на вашия iPhone на няколко сантиметра от безконтактния четец, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея.
 • На Apple Watch щракнете двукратно върху страничния бутон за достъп до картите в Apple Pay и плъзнете, за да изберете картата. За да извършите плащането, приближете дисплея на Apple Watch на няколко сантиметра от безконтактния четец.

Проверка на баланса по карта Suica или PASMO

От своя iPhone отворете Wallet и докоснете картата Suica или PASMO. Ще се покаже текущият баланс.

На Apple Watch отворете Wallet, докоснете картата Suica или PASMO и превъртете надолу чрез Digital Crown, за да видите текущия баланс.
Как да проверите баланса по картата PASMO

Ако балансът по картата Suica или PASMO не се актуализира

 1. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone.
 2. Докоснете своята карта за пътуване Suica или PASMO, след което докоснете бутона за повече информация More info (Повече информация).
 3. Включете Service Mode (Режим на обслужване) и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или код за достъп.

За да изключите Service Mode (Режим на обслужване), докоснете картата. Ако балансът ви все още не е правилен, рестартирайте своя iPhone.

Добавяне на парични средства в карта Suica или PASMO

За да добавите пари в карта Suica или PASMO, настройте поддържана кредитна или предплатена карта в приложението Wallet.

На iPhone отворете Wallet и докоснете картата, в която желаете да добавите парични средства. Докоснете бутона за повече информация , докоснете Add Money (Добавяне на парични средства), изберете сумата и докоснете Add (Добавяне). Изберете картата, чрез която желаете да платите, и използвайте Face ID или поставете пръст върху Touch ID, за да извършите трансакцията.

На Apple Watch:

 1. Отворете Wallet.
 2. Докоснете карта Suica или PASMO.
 3. Докоснете Add Money (Добавяне на парични средства) и следвайте указанията на екрана.

Преди началото на пътуването се уверете, че разполагате с достатъчно парични средства по картата Suica или PASMO в приложението Wallet за цялото пътуване. Или се уверете, че имате кредитна или предплатена карта в приложението Wallet, с която можете да платите билета. Също се уверете, че зарядът на батерията е достатъчен, за да издържи цялото пътуване.

Използване на приложението Suica или PASMO

Когато изтеглите приложението Suica https://apps.apple.com/app/id1156875272 или PASMO, можете да го използвате за допълнителни услуги на картата си. Можете например да извършвате следното:

 • Създаване на нова карта Suica или PASMO
 • Създаване или промяна на план за пътуване
 • Закупуване на билет за Shinkansen или Green Car**
 • Настройване на автоматично презареждане (само с View Card)
 • Настройване или промяна на известията, които получавате от JR East

** Можете да купувате билети за Shinkansen за линиите Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, Joetsu и Hokuriku Shinkansen. Можете да купувате билети за Green Car единствено за влакове на JR East.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: