Настройване на Apple Pay

Започнете с добавянето на вашите кредитни, дебитни или предплатени карти към вашия iPhone, iPad, Apple Watch или Mac.

Ето какво ви е необходимо, за да използвате Apple Pay в поддържани региони:

Ако желаете да използвате Apple Pay на две или повече устройства, е необходимо да добавите картата на всяко от тях. За да започнете, изберете устройството по-долу. След като настроите Apple Pay на iPhone или Apple Watch, можете да използвате картите си в мрежата в Safari3 на някои модели на Mac, докато сте влезли в iCloud. На Apple Watch Series 3 и по-нови модели и iPhone 8, iPhone 8 Plus и по-нови модели можете да добавите до 12 карти на устройство. На по стари модели можете да добавите до осем карти на устройство.

Вашата Apple Card4 е добавена автоматично към автоматичното попълване за Wallet и Safari на устройството, което сте използвали, за да кандидатствате за Apple Card. Можете също да добавите Apple Card на своя iPad, Apple Watch или модел на Mac с Touch ID.

В САЩ можете също да изпращате и получавате парични средства до и от приятелите и семейството си през Apple Pay и да използвате Apple Cash на своя iPhone, iPad или Apple Watch.Можете също да извършвате плащания към участващи фирми в Business Chat на своя iPhone, iPad или iPod touch.

В определени държави и региони можете също да добавяте клиентски карти, самолетни билети, билети за филми, ваучери, карти с наградни точки и ИД карти на обучаващо се лице в Wallet. Получете помощ за добавянето на вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на iPhone

 1. Отидете в Wallet и докоснете бутона Add (Добавяне).
 2. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Гледайте демонстрацията, за да научите как работи. Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате със своя Apple ID, карти на други устройства или карти, които наскоро сте премахнали, изберете ги и въведете кодовете за сигурност на картите. Възможно е да е необходимо да изтеглите приложение от вашата банка или издателя на картата ви, за да добавите карта в Wallet. В Континентален Китай може да се наложи да създадете или актуализирате 6-цифрен код за достъп.
 3. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в Wallet и докоснете картата.
 4. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Получете помощ за добавянето на вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на iPad

 1. Отидете на Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).6
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате с вашия Apple ID, карти на други устройства или карти, които наскоро сте премахнали, изберете ги и въведете кодовете за сигурност на картите.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card в Wallet на своя iPad.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите своята карта в Wallet.

Добавяне на карта на Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и отидете в раздела My Watch. Ако имате няколко часовника, изберете един от тях.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Следвайте стъпките, за да добавите карта.6 За да добавите нова карта, докоснете Add Card (Добавяне на карта). Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате със своя Apple ID, карти на други устройства или карти, които наскоро сте премахнали, изберете ги и въведете кодовете за сигурност на картите. В Континентален Китай може да се наложи да създадете или актуализирате 6-цифрен код за достъп.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card в Wallet на вашия Apple Watch.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите своята карта в Wallet.

Добавяне на карта на Mac

Добавяне на карта в Apple Pay на Mac

За да добавите карта в Apple Pay, ви е необходим модел Mac с Touch ID. На модели Mac без вграден Touch ID можете да извършите покупката с Apple Pay на отговарящ на условията iPhone или Apple Watch: на вашия iPhone отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и включете Allow Payments on Mac (Разрешаване на плащания на Mac).

Можете да добавите карта на модел Mac с Touch ID по следния начин:

 1. На модел Mac с Touch ID отидете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).3,6
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате със своя Apple ID, просто въведете кода за защита.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да добавите картата в Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card в Wallet на своя Mac.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите своята карта в Wallet.

Плащанията между физически лица с Apple Pay и Apple Cash не са налични в macOS.

Какво следва

След като добавите картите на всяко от устройствата си, можете да започнете да използвате Apple Pay:

 1. Уверете се, че сте влезли в iCloud на всичките си устройства. На устройство с iOS е необходимо да настроите Face ID, Touch ID или парола. На Apple Watch е необходимо да зададете парола. Ако излезете от iCloud или премахнете кода си за достъп, всички кредитни, дебитни, предплатени карти, карти за пътуване и лични карти на учащ ще бъдат премахнати от това устройство.
 2. Ако сте на възраст под 13 години, услугата Apple Pay не е достъпна и не можете да добавите карта в приложението Wallet. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
 3. В континентален Китай можете да използвате онлайн Apple Pay в Safari единствено на съвместими модели iPhone и iPad с iOS 11.2 или по-нова версия. В Нидерландия можете да използвате Apple Pay онлайн единствено на съвместим iPhone или iPad.
 4. Apple Card се издава от клон на Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City. Apple Card се предлага единствено в САЩ.
 5. Изпращането и получаването на парични средства с Apple Pay и картата Apple Cash са услуги, които се предоставят от Green Dot Bank, член на FDIC. Apple Cash се предлага единствено в САЩ. Ако сте на възраст под 18 години, вашият семеен организатор може да настрои Apple Cash за вас като част от Apple Cash Family. След това можете да изпращате и получавате пари с Apple Pay. Научете повече за правилата и условията.
 6. В Италия картите Maestro не могат да се добавят на iPad или Mac. В Австралия не можете да добавяте карти eftpos на iPad или модел Mac с Touch ID. В Нидерландия можете да добавяте карти Maestro на всички съвместими устройства с изключение на Mac.
 7. В Япония можете също да добавяте карти Suica или PASMO в Apple Pay. В Континентален Китай можете да добавяте карти за пътуване към Apple Pay. Научете кои модели iPhone и Apple Watch са съвместими за използване на Suica или PASMO в Япония и за карти за пътуване в Континентален Китай.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: