Pagine correlateMostra tutte
Follower: 2.154.255 · Blog personale
Follower: 2.551.827 · Ristorante
Follower: 3.556.856 · Cucina/cucinare
Follower: 3.515.500 · Cibo e bevande
Follower: 1.531.844 · Cucina/cucinare
Follower: 4.526.037 · Interesse
Follower: 4.835.826 · Media
Follower: 475.663 · Sito web
Follower: 1.915.750 · Attore
Follower: 1.597.042 · Media
Follower: 2.265.338 · Cibo e bevande
Trascrizione del video
โดย จะ ทํา ซ อ ส ห ม่า ล่า นะครับ ซ อ ส ห ม่า ล่า นี่ ทํา เสร็จแล้ว ก็จะ มา ทา ไส้ กร อก นะครับ ไส้ กร อก เสีย บ ไม้ ย่า ง น้ํา เปล่า ซ อ ส หอย นาง ร ม น้ํามัน ง า พริก ห ม่า ล่า ก็ หา ซื้อ ได้ ตาม ร้าน ขาย ขนม นะครับ ไม่ใช่ พริก ป ่น นะครับ นี่ น้ํา พริก พริก ห ม่า ล่า น้ําตาล ปี ๊บ อยากจะ ได้ เผ็ด มาก ก็ ใส่ พริก ไป เยอะ เยอะ นะครับ เผ็ด น้อย ก็ ใส่ พริก น้อย เดี๋ยวจะ เค ี่ยว ก่อน นี่ นะครับ เค ี่ยว จน แบบ เข้มข้น ประมาณนี้ นะครับ ใช้ได้ แล้วก็ พอ เลย ปิด ไฟ ไม้ ที่ ใช้ เสีย บ ไส้ กร อก นี่ ก็ต้อง แช่ น้ํา ไว้ แล้ว นะครับ สอง ชั่วโมง นะครับ เวลา เอาไป ย่า ง นี่ ก็ ตรง ที่ ไม่ได้ เสีย บ นี่ ก็จะ ได้ ไม่ ไหม ้ นะครับ ไส้ กร อก ที่ เราจะ ใช้ ย่า ง วันนี้ นี่ นะครับ ก็จะเป็น ไส้ กร อก ไก่ กลิ่น วา นิ ลา นะครับ ต รา บี เค พี นะครับ ก็จะเป็น ไส้ กร อก นี่ หอม กลิ่น นม สีชมพู เลยนะครับ นี่ นี่ ฮะ วันนี้ สมาชิก ในการ ช่วย เสีย บ ไส้ กร อก ก็มา กัน ครบ คร ัน เลยนะครับ เป็นคน เสีย บ นี่ ก็จะ เสีย บ ให้ดู เลยนะครับ นี่ ส่วน ปา ล์ ม มี ่ ก็ มือ บ ั ้ง นะครับ ไม่ต้อง บ ั ้ง ด้วย นะครับ เพราะว่า มันจะ ได้ สุ ก ง่าย ๆ นะครับ เป็น เนื้อ กัน เอง ง่าย ๆ ง่าย ๆ นะครับ ก็ เหมาะ สําหรับ เด็ก ๆ เลยนะครับ นี่ครับ ไส้ กร อก สีชมพู นะครับ อันนี้ จะเป็น รุ่น ไซ ซ์ ห้า บาท นะครับ ไซ ซ์ ห้า บาท นะ อันนี้ ก็มา แพ ็ ค เก จ จ ิ้ง ใหม่ เลยนะครับ ห ่อ สี อ่า พ ลา ส ติ ก สี ใส นะครับ แล้วก็ แถม ฟรี สอง ชิ้น นะครับ ใน หนึ่ง ห ่อ นี่ ก็จะมี ยี่สิบ สอง ชิ้น โอเค ไส้ กร อก ก็ เสีย บ ไม้ เรียบร้อยแล้ว นะครับ วันนี้ ก็จะมี เพื่อน ไส้ กร อก ด้วย ก็จะเป็น เป็น เห ็ด แล้วก็ มี กระ เจ ี๊ย บ ด้วย นะครับ โอ้ย ตอนนี้ สมาชิก ของเรา ก็ ช่วย กัน ย่า ง นะครับ ย่า ง ไส้ กร อก ย่า ง เห ็ด ย่า ง กระ เจ ี๊ย บ นะครับ นี่ นะครับ วันนี้ ก็ ย่า ง จน หอม เลยนะครับ อื้อหือ หอม กลิ่น วา นิ ล ลา ออกมา เลยนะครับ เนี้ย เริ่ม แห้ง แล้ว เราก็จะ ทา ด้วย น้ํา ซ อ ส นะครับ ก็เป็น ซ อ ส ห ม่า ล่า นะครับ ห ม่า ล่า อ่า อันนี้ รับ ผิด ชอบ เด็ก ชาย นิ น จา นะครับ นิ น จา ก็ อ่า ทา อยู่ ทา อยู่ อ่า ปา ล์ ม มี ่ ช่วย ช่วย อ่า เป็นคน ช่วย พล ิก นะครับ อ่า อาจารย์ เป็นคน ทา แต่ แห้ง แล้วก็ ทา นะครับ แล้วก็ จะ ย่า ง ต่อ ให้ แห้ง อ่า น้ํา ซ อ ส ซึม เข้าไป ใน ใน เนื้อ ของ ไส้ กร อก เลยนะครับ อ่า ปา ล์ ม มี ่ ก็ ถ นัด เรื่อง การ กลับ นะครับ กลับ ไป กลับมา หมุน ไป หมุน มา ไส้ กร อก ก็ นี่ นะครับ แห้ง มา ประมาณนี้ นะครับ ก็ ใช้ได้ แล้ว นะครับ พอ เลย พอ ไส้ กร อก ย่า ง ซ อ ส มา ล่า พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ ซ อ ส มา ล่า นะครับ ก็ ทํา แบบ เผ็ด น้อย นะครับ เพราะว่า วันนี้ เด็ก กิน นะครับ นี่ ไส้ กร อก ของเรา ก็เป็น ไส้ กร อก นม สีชมพู กลิ่น วา นิ ล ลา ไส้ กร อก ย่า ง ซ อ ส มา ล่า ขึ้น โต๊ะ พร้อม รับประทาน แล้ว ครับ ทีม งาน ของเรา ก็ เด็ก ชาย โฟ ส ตี้ ก็ กิน ไม่ได้ นะครับ เพราะว่า น่าจะ มี รสชาติ เผ็ด อยู่ นะครับ แต่ เผ็ด ไม่ มาก เท่าไหร่ พี่ ๆ เขา ก็ กิน กัน ได้ อยู่แล้ว นะครับ สบาย ๆ นี่ นะครับ ปอ ม มี ่ ก็ หนึ่ง ไม้ สบาย ๆ เลยนะครับ ต่อเนื่อง เลยครับ ต่อเนื่อง เลยครับ ต่อเนื่อง เลยครับ อ่อ ปา ล์ ม มี ่ ก็ เห ็ด นะครับ เห ็ด เห ็ด เผ็ด หรือ ร้อน ครับ เผ็ด ครับ อ่อ เผ็ด เผ็ด เผ็ด เผ็ด เผ็ด เผ็ด เผ็ด เผ็ด อ่า เผ็ด น้อย แล้ว นะครับ แต่ รุ่น เผ็ด น้อย แล้ว นะครับ จิ น นี่ ก็ อืม ดูด น้ํา เลยนะครับ จิ น นี่ ก็ ไส้ กร อก ต่อ ก็ รุ่นนี้ รุ่น เผ็ด นะครับ อ่า เผ็ด เผ็ด น้อย นะครับ ก็ มี รสชาติ เผ็ด อยู่ เด็ก ชาย ฟ รุ ต ตี้ แอ บ อยู่ ข้างหลัง นะครับ ก็ น่าจะ มอง นะครับ ได้ แต่ มอง ไง ต่อ ครับ อ่อ อ่อ ต่อ เลยนะครับ ต่อ เลยนะครับ ว่า ไส้ กร อก ต่อ อีก หน่อย หนึ่ง กิน นี่ กี่ ไม้ แล้ว ครับ กิน ที่สอง ครับ สอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ นิ น จา นิ น จา ไม้ ที่ เท่าไหร่ ครับ สอง ครับ สอง สอง หมด ไปแล้ว นะครับ ปา ล์ ม มี ่ มี ไม้ ที่สอง นะครับ แต่ว่า มี เห ็ด ไปแล้ว อีก ไม้ นึง นะครับ จิ น นี่ ก็ เอา น้ํา ต่อ ดีกว่า อันนี้ เผ็ด ร้อน ครับ เผ็ด ร้อน ร้อน ครับ เมื่อกี้ เผ็ด ตอนนี้ ร้อน น่ะ ได้ ได้ ดิ อ่า ปา ล์ ม มี ่ ต่อเนื่อง เลยนะครับ ต่อเนื่อง เลย อืม มิ น นี่ ยังไง ฮะ ยังไง ฮะ ยังไง ครับ อ้อ เผ็ด เผ็ด วันนี้ ต้อง เผ็ด น้อย แล้ว น่ะ เนี้ย อืม ก็ ดูดิ ทําไม ปา ล์ ม มี ่ แบบ เฉ ย เลยครับ เฉ ย เลยครับ นี่ เฉ ย เฉ ย เฉ ย ก็ เฉ ย เฉ ย เฉ ย สบาย สบาย ไม่มี วัน สบาย สบาย จิ น นี่ ก็ โอ ้ย สบาย สบาย เหมือนกัน อ่ะ เนอะ นิ น ทา น้ํา ได้ ยังไง เนี้ย เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ เป็น ไง โอ้