Pagine correlateMostra tutte
Follower: 2.154.286 · Blog personale
Follower: 2.551.834 · Ristorante
Follower: 3.556.890 · Cucina/cucinare
Follower: 3.515.509 · Cibo e bevande
Follower: 1.531.848 · Cucina/cucinare
Follower: 4.526.077 · Interesse
Follower: 4.835.856 · Media
Follower: 475.664 · Sito web
Follower: 1.915.785 · Attore
Follower: 1.597.062 · Media
Follower: 2.265.335 · Cibo e bevande
Trascrizione del video
กุ น เช ีย ง นี่ ก็จะเป็น กุ น เช ีย ง ทอด น้ํา นะครับ ตอนนี้ เราก็ กุ น เช ีย ง นี่ เราก็ ห ั่น เป็น เป็น ท่อ น ๆ เพราะ ตอนแรก เนี่ย เขา ยาว ห ั่น ก่อน นะครับ เพราะว่า คร ึ ง ใน กระ ท ะ ไม่ได้ ฮะ ยาว เกิน ใน กระ ท ะ ของเรา นี่ มี น้ํา นะครับ น้ํา เด ือ ด แล้วก็ ใส่ เลย ใส่ เลย ใส่ นี่ ค ล ึ ง น้ํา น้อย ไฟ แรง นะครับ ค ล ึ ง ไป ค ล ึ ง มา โดน น้ํา เริ่ม แห้ง ตัวนี้ ก็ ใช้ ไฟ อ่อน นะครับ ใช้ ไฟ อ่อน แล้วก็ ค ล ึ ง ต่อ นี่ นะครับ น้ํามัน ของ เขา ก็ เริ่ม ออกมา แล้ว นะครับ มันจะ มี ไหม ้ นิด หน่อย แล้วก็ ทิ้งไว้ เรื่อยเรื่อย อ่ะ แบบนี้ นะครับ ใช้ได้ แล้ว พอ เลย มา ห ั่น ดู กัน ครับ นี่ นุ่ม น ว ล ห ั่น ง่าย ทํา ไข่ เจ ีย ว สอง ฟอง พอ นะครับ ปลา พริก ไทย กุ น เช ีย ง ก็จะ ใส่ ลงไป ใน ไข่ เลย ทอด ใน หม้อ ใส่ น้ํามัน เลย ใช้ ไฟ แรง เลยนะครับ นี่ครับ ค วัน ขึ้น แล้วก็ ใส่ ไข่ ลงไป ก็จะเป็น ไข่ ไฟ แดง นะครับ ตอนนี้ เราก็ แดง แป ร ๊ด เลยนะครับ ไฟ นี่ ท่วม จอ เลย เกือบ ชาว บ้าน เลย เกือบ ชาว บ้าน แล้ว เนี้ย จาก นั้น เราก็จะ กลับ ด้าน นะครับ แบบนี้ ไฟ ท ่ว ง จอ โอ้ ไข่ นี่ ใส่ จัด ใส่ จา น ข้าว เสร็จแล้ว ก็จะ โร ย ด้วย ต้น หอม ซ อย นะครับ แบบนี้ ใส่ ไป น้ํา ปลา พริก ไข่ เจ ีย ว กุ น เช ีย ง พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ นี่ นะครับ กุ น เช ีย ง ทอด น้ํา นะครับ สี สัน สวยงาม มากเลย ไข่ เจ ีย ว แบบ ไฟ ท่วม จอ เลยนะครับ ข้าว น้ํา ปลา พริก ผัก ชี แบบนี้ ไข่ เจ ีย ว กุ น เช ีย ง ขึ้น โต๊ะ พร้อม รับประทาน แล้ว ครับ วันนี้ ก็ ใช้ เด็ก ชาย นิ น จา นะครับ นี่ครับ แห ว ก นะครับ แห ว ก กําลัง แห ว ก ไข่ นะครับ ไข่ รา ด สอง ฟอง ครับ กําลัง ดี ข้าว ครับ ข้าว หนึ่ง จา น นะครับ อืม เต็ม ปาก เต็ม คํา นี่ เผ็ด เลยอ่ะ ไหน ดู ครับ ดู ครับ ไหน ดู ครับ ข้อ นี้ เผ็ด ไหม อ่ะ ไม่ เผ็ด ครับ มันเป็น ไข่ เจ ีย ว กุ น เช ีย ง ครับผม ไหน ดู ดู แห ว ก แห ว ก ตรง กลาง หน่อย ครับ แห ว ก ตรง กลาง ให้ดู หน่อย ครับ ทอด แบบ ปู ก รอบ เลยนะครับ นี่ อื้อหือ ไหน ดู ครับ ฝ ี กุ น เช ีย ง ก็ยัง สวยงาม อยู่ เลยนะครับ นี่ อ่า โอ้ เขา เอา ด้วย นะครับ โห ไข่ เปล่า เปล่า ครับ เต็ม ปาก เต็ม คํา อืม เข้า ตาม เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ