Pagine correlateMostra tutte
Follower: 2.154.275 · Blog personale
Follower: 2.551.834 · Ristorante
Follower: 3.556.876 · Cucina/cucinare
Follower: 3.515.505 · Cibo e bevande
Follower: 1.531.847 · Cucina/cucinare
Follower: 4.526.065 · Interesse
Follower: 4.835.845 · Media
Follower: 475.664 · Sito web
Follower: 1.915.771 · Attore
Follower: 1.597.057 · Media
Follower: 2.265.336 · Cibo e bevande
Trascrizione del video
แก ง ค ั ่ว นี่ ก็ต้อง ใช้ น้ํา พริก แก ง ใต้ นะครับ น้ํา พริก แก ง ใต้ นี่ ซื้อ มา สิบบาท แล้วก็ นี่ นะครับ กระดูก อ่อน กระดูก อ่อน แล้วก็ ห ั่น เป็น ชี ส ชี ส พอดี คํา แล้ว แบบนี้ เด ือ ด แล้วก็ ต้ม กระดูก อ่อน เนี้ย ให้ นุ่ม น ว ล นุ่ม นิ่ม น้ํา เด ือ ด แล้วก็ ต้ม เลย ต ัก น้ํา ให้ เด ือ ด แล้ว ครับ ก็ ใส่ กระดูก อ่อน ลงไป เลย น้ํา พริก แก ง ใต้ ยังไม่ ผสม กะ ปิ นะครับ นี่ นะฮะ กะ ปิ ไม่ต้อง ผสม ใน น้ํา พริก ครับ ใส่ ใน นี่ เลย กระ ท ะ ต้ม เลย แบบนี้ ละ ลาย ลงไป อ่ะ แล้ว ปลา ก็ ตาม ไปเลย นี่ ป รุ ง รส กัน แบบนี้ เลย ก็ เดี๋ยว จะ ต้ม ให้ น้ํา แห้ง เลยนะครับ หมู ของเรา จะ นุ่ม นั่นแหละ เมื่อ น้ํา แห้ง ตัวนี้ ก็ รอ โอเค นี่ นะครับ น้ํา ง ว ด ประมาณนี้ ก็ ใส่ น้ํา พริก แก ง ใต้ ลงไป ได้เลย นะครับ ใส่ ลงไป เลย เออ ใส่ ไป แล้วก็ ละ ลาย ละ ลาย ป รุ ง รส น้ํา ปลา ไปแล้ว อ่า แล้วก็ ใส่ น้ําตาล น้ําตาล นิดเดียว พอ ครับ พอ แล้ว ต่อไป ก็จะ ใส่ ใบ มะ ก รู ด ฉ ี ก ใส่ ลงไป แบบนี้ ใส่ ไป อีก อ่า แล้วก็ คน กลิ่น ใบ มะ ก รู ด ก็จะ เพิ่ม ความ หอม มากเลย นะครับ แล้วก็ พอ เลย เสร็จแล้ว ก็ จัด ใส่ จา น สี สัน นี่ เร ้า ใจ เลยนะครับ สะ ใจ วัย รุ่น แน่นอน ใส่ จา น เสร็จแล้ว นี่ นะครับ เพิ่ม ความ เผ็ด เร ้า ใจ ด้วย ลูก โด ด นะครับ พริก ขี้ หนู ใส่ ไป แก ง ค ั ่ว พริก กระดูก อ่อน พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ แก ง ค ั ่ว พริก แก ง ใต้ นะครับ นี่ ฮะ กระดูก อ่อน นุ่ม น ว ล เลยนะครับ ชิม แล้ว นะครับ เผ็ด แก ง ค ั ่ว พริก กระดูก อ่อน ขึ้น โต๊ะ พร้อม รับประทาน แล้ว ครับ ก็ ตํา เอง เผ็ด เอง นะครับ ก็เลย ก็ต้อง รับ ผิด ชอบ เอง โอเค ก็ ลอง ชิม ดู แล้ว นะครับ อืม น้ํา พริก แก ง ใต้ นี่ ไม่ต้อง บรร ยาย ส ร ร พ คุณ นะครับ ดู อ่อน เค ี้ย ว แบบ ก รุ บ ก รอบ นุ่ม น ว ล อืม ก็ ต้ม ให้ นุ่ม เลยนะครับ ใช้ เวลา ต้ม ก็ ครึ่ง ชั่วโมง นุ่ม ๆ อยู่ กระดูก อ่อน ก็ เค ี้ย ว ได้เลย กระดูก อ่อน นี่ ก ริ ๊บ ก ริ ๊บ ก ริ ๊บ ก ริ ๊บ เลยนะครับ ดู แบบนี้ เต็ม ปาก เต็ม คํา เป็น ไง ครับ อื้อหือ