Pagine correlateMostra tutte
Follower: 2.154.236 · Blog personale
Follower: 2.551.822 · Ristorante
Follower: 3.556.849 · Cucina/cucinare
Follower: 3.515.494 · Cibo e bevande
Follower: 1.531.843 · Cucina/cucinare
Follower: 4.526.028 · Interesse
Follower: 4.835.822 · Media
Follower: 475.663 · Sito web
Follower: 1.915.737 · Attore
Follower: 1.597.038 · Media
Follower: 2.265.338 · Cibo e bevande
Trascrizione del video
เครื่อง ต้ม ย ํา ครับผม มี หมู ทอด น้ํา ปลา กุ้ง ห ม ึก เ ต้า หู ้ ปลา กร ว ด ครับ ไข่ ล ว ก ลืม ไข่ ได้ ไง แหม วันนี้ จะไป ทําอะไร ครับผม มา ม่า ครับ มา ม่า มา ม่า อะไร ครับ ต้ม ย ํา โอ้โห โอ้โห ขั้นตอน แรก ล ว ก เส้น ก่อน ครับ สาม นาที จับ เวลา คน ให้ เข้า กัน ครับผม ครบ สาม นาที แล้ว ปิด ไฟ พัก สะ เด็ด น้ํา เส้น ใส่ ใน ชา ม ครับผม จัด เลี้ยง ช ้อ ป ป ิ้ง ปา ล์ ม มี ่ ก็ ตั้งใจ เรีย ง มากเลย นะครับ นี่ นะครับ ก็ แล้ว แต่ จะ หา ได้ ตาม ชอบ ชอบ แบบ ไหน ชอบ อะไร ก็ หา มา ใส่ เอง ได้เลย นะครับ โอเค ให้มัน ดู โอ้โห ้ ท ท ็อ ป ป ิ้ง ก็ จัด เรีย ง อย่าง สวยงาม แล้ว นะครับ เครื่อง ป รุ ง ซอง ก็มา ใส่ ใน น้ํา เลยนะครับ นี่ ก็เป็น น้ํา ซ ุ ป ใหม่ นะครับ ไม่ใช่ น้ํา น้ํา ล ว ก เส้น นะครับ อ่า นี่ ก็ ใส่ เครื่อง ป รุ ง น้ํา พริก เ ผ า ไปแล้ว แล้วก็ นี่ นะครับ ผง ป รุ ง รส ของ เขา เครื่อง ต้ม ย ํา นะครับ ใส่ เห ็ด ฟา ง ด้วย นะครับ เห็น ความ สุข แล้ว ปิด ไฟ แล้ว ครับ เท ใส่ ใน ชา ม เลย ต่อไป ไข่ ล ว ก นะครับ สุดท้าย ต้น หอม ซ อย นะครับ ค่ะ มา ม่า ต้ม ย ํา โอ้โห พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ โอ้โห นี่ นะครับ เครื่อง ก็ แล้ว แต่ จะ ตาม ชอบ เลยนะครับ อันนี้ ก็เป็น ไข่ ล ว ก ออ น เซ็น นะครับ ไข่ แ ฝ ด อื้อหือ มอง ไม่เห็น เส้น เลย มา ม่า ต้ม ย ํา โอ้โห ขึ้น โต๊ะ พร้อม รับประทาน แล้ว ครับ ทํา เอง กิน เอง อร่อย เอง เชิญ เลยครับ เชิญ เลยครับ เชิญ เลยครับ อร่อย เอง เชิญ เลยครับ เชิญ เลยครับ ปา ล์ ม มี ่ ก็ ไม่ ถ นัด ตะ เก ีย บ นะครับ ก็ นี้ ก็เป็น ช้อน ส ้อ ม ดีกว่า อืม ห ึ ก็จะมี พ ง ค รัก ษ ์ พิ ทัก ษ ์ อยู่ นะครับ อยู่ ข้างหลัง นะครับ น่ะ แมว ครับ แมว ตัวนี้ มัน ไม่มี ก้า ง นะครับ แต่ อด กิน นะครับ หมู ทอด น้ํา ปลา นะครับ ก็ ทํา หมู ก รอบ ไม่ทัน นะครับ ใช้ หมู ทอด น้ํา ปลา ก็ ไม่ใช่ ปัญหา อืม กิน แล้วก็ ไม่ต้อง กลัว อ้วน นะครับ เพราะว่า นี่ นะครับ เรามี นัก กีฬา มา รอ อยู่ นะครับ ก็ นัก แบ ด มิ น ต ัน นะครับ ไหน ไม้ แ ฝ ด ครับ ไม้ แ ฝ ด ครับ นี่ นะครับ ก็ รอ ตี แบ ต อยู่ นะครับ นู่น สนาม แบ ต อยู่ นู่น ครับ ตอนนี้ โอ้ ไข่ ไข่ ไข่ ไข่ ไข่ นี่ ไข่ แ ฝ ด นะครับ โอ้ ไข่ เ ยิ้ม อืม ไข่ เ ยิ้ม ไข่ เ ยิ้ม อืม โอ้ ซี ้ ด ซี ้ ด ซี ้ ด ซี ้ ด ซี ด ซี ด อืม นี่ นะครับ ไข่ แ ฝ ด นะครับ ไข่ แ ฝ ด ชาย โฟ ล์ ตี้ นะครับ ก็ มาให้ กําลัง ใจ นะครับ ห ม ึก ครับ ห ม ึก ครับ ห ม ึก ครับ อืม ห ม ึก นี่ ก็ ตัว เล็ก นะครับ โอ้โห เล่น ซะ ตัว เลยนะครับ อืม เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ