Pagine correlateMostra tutte
Follower: 2.154.296 · Blog personale
Follower: 2.551.833 · Ristorante
Follower: 3.556.897 · Cucina/cucinare
Follower: 3.515.514 · Cibo e bevande
Follower: 1.531.850 · Cucina/cucinare
Follower: 4.526.081 · Interesse
Follower: 4.835.860 · Media
Follower: 475.664 · Sito web
Follower: 1.915.795 · Attore
Follower: 1.597.065 · Media
Follower: 2.265.337 · Cibo e bevande
Trascrizione del video
กระ วา น ก็จะเป็น สมุนไพร ทาง ภาค ตะ วัน ออก นะครับ ก็มี กลิ่น หอม ฉ ุ น นะครับ นี่ ต้น คล้าย คล้าย ข ่า เดี๋ยว เราก็จะ กิน ทั้ง ห น ่อ ทั้ง ใบ เลย ผัก คา ง ก็คือ ปลา กด คา ง นี่ เอง นะครับ อันนี้ ก็จะ ห ั่น เป็น ชิ้น ชิ้น พอดี คํา แบบ ใหญ่ ใหญ่ เลยนะครับ ก็ ห ั่น ชิ้น เล็ก เดี๋ยว เ ละ นี่ นะครับ ปลา กด คา ง ก็ ห ั่น เป็น ชิ้น ชิ้น พอดี คํา แล้ว นะครับ เดี๋ยว เราก็จะ ซ อย กระ วา น นะครับ ซ อย เราจะ ห ั่น แบบ เฉ ีย ง เฉ ีย ง ช่วง โค น นี่ เราก็ จะต้อง ห ั่น แบบนี้ นะครับ ห ั่น เฉ ีย ง ไม่ได้ แล้ว นะครับ นี่ ต้อง ซ อย ถ ี่ ๆ อย่างงี้ นี่ อร่อย ย ิ บ เลย เรา เป็นคน ถ นัด เรื่อง การ ซ อย นะครับ ไม่ใช่ ปัญหา อันนี้ เราก็ ห ั่น ซ อย แล้ว นะครับ ต่อไป ก็จะเป็น ใบ ซ อย เหมือนกัน ซ อย เลย เดี๋ยว ม ้ว น ก่อน ม ้ว น แล้ว ซ อย ง่ายง่าย แบบนี้ กระ เท ีย ม พริก ขี้ หนู ป ึ๊บ ป ึ๊บ กะ ปิ ความ หอม คือ กะ ปิ นะครับ โ ข ล ก ต่อ จะ โ ข ล ก แห ล ก โ ข ล ก ห ยา บ โห ล ก ละเอียด ก็ ตาม ชอบ เลยนะครับ ทํา อาหาร กิน อิ่ม อร่อย กัน แล้วก็ อย่าลืม นะครับ ล้าง จา น ด้วย น้ํา ยา ล้าง จา น วา วา หา ซื้อ ได้ ที่ ร้าน ทุกอย่าง ยี่สิบ บาท ทั่ว ประเทศ สําหรับ ผู้ ประกอบ การ รับ ไป ขาย ต่อ กํา ไร งาม เครื่อง ที่ โ ข ล ก ไว้ ก็ ใส่ เลย กลิ่น หอม มากเลย นะครับ ก็ ใส่ ปลา เลย กลิ่น ฉ ุ น มากเลย กลิ่น หอม ฉ ุ น แหละ โอเค เสร็จแล้ว ก็จะ ใส่ กระ วา น นะครับ ใส่ ทั้ง ห น ่อ ทั้ง ทั้ง ใบ เนี่ย ใส่ ไปเลย แบบนี้ ผัด ต่อ น้ํา ปลา นี่ ก็จะ ใส่ ที่ ขอ บ กระ ท ะ ใส่ นิดเดียว พอ ก่อน เพราะว่า เรา ใส่ กะ ปิ ไปแล้ว อ่า กับ น้ําตาล ๆ ตัด บา ตร ไม่ได้ ก็จะ ยังไม่ สุ ก นะครับ ใส่ น้ํา ดิ โอเค จาก กล่อง ของเรา ก็ ใหญ่ เลยนะครับ อ่า โอเค ตรงนี้ ก็ รอ น้ํา เริ่ม ง ว ด ก็จะ ใส่ นี่ นะครับ พริก แก ง ครับ ก็ เพิ่ม สี สัน หน่อย ก็ เดี๋ยว เราจะ ไม่มี สี เลย แบบนี้ น้ํา แห้ง กิน แล้วก็ พอ เลยนะครับ พอ เสร็จแล้ว ก็ ต ัก ใส่ จา น ๆ ปลา ค ัง ผัด กระ วา น พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ ปลา ค ัง นะครับ เป็น เป็น ปลา น้ํา จ ื ด นะครับ ก็ อร่อย เลยนะครับ เนื้อ แน่น นี่ครับ ห น ่อ ของ หวาน ก็เป็น อ่า สมุนไพร ทาง ภาค ตะ วัน ออก นะครับ ระ ย อ ง จั น ต รา ด พริก ปลา ค ัง ผัด กระ วา น ขึ้น โต๊ะ พร้อม รับประทาน แล้ว ครับ เนื้อ จะ รับ ผิด ชอบ โดย เด็ก ชาย นิ น จา นะครับ รสชาติ ก็จะ ต้อง เป็น เผ็ด ร้อน เร ้า ใจ สะ ใจ วัย รุ่น แน่นอน อ่า ใจ บอก สะ ใจ นะครับ ก็ เตรียม น้ํา ปลา พริก มา มาแล้ว เลยนะครับ อืม น้ํา ปลา พริก น้ํา ปลา พริก อืม เอา น้ํา ปลา อย่างเดียว ถ้า ไม่ เอา พริก ครับ เพราะว่า ของ ใน จา น ก็ เผ็ด อยู่แล้ว แหละ เอา พริก มา ทําไม น่ะ อือ อือ ห ือ อือ ห ือ นี่ นะครับ ก็ หอม เลยนะครับ เป็น สมุนไพร ทาง ภาค ตะ วัน ออก ก็ ทํา คลิป ให้ดู อยู่ บ่อย ๆ นะครับ อือ อือ นี่ วันนี้ ก็มา มา ทั้ง ห น ่อ กัน ทั้ง ใบ เลยนะครับ อ่า ไม่ต้อง เว ้น ว ร ร ค กัน เลยนะครับ สงสัย จะ ไม่ เผ็ด เห็น เปล่า ครับ เห็น เปล่า ครับ ก็ เผ็ด นิด หน่อย เผ็ด นิด หน่อย ก็ ไม่รู้ นะครับ เป็นยังไง เป็น ไง เป็น ไง ครับ เป็น ไง โอ้โห