Pagine correlateMostra tutte
Follower: 2.154.257 · Blog personale
Follower: 2.551.827 · Ristorante
Follower: 3.556.864 · Cucina/cucinare
Follower: 3.515.501 · Cibo e bevande
Follower: 1.531.845 · Cucina/cucinare
Follower: 4.526.046 · Interesse
Follower: 4.835.834 · Media
Follower: 475.663 · Sito web
Follower: 1.915.757 · Attore
Follower: 1.597.047 · Media
Follower: 2.265.337 · Cibo e bevande
Trascrizione del video
ปลา กะ พ ง ล ุ ย สวน พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ ปลา กะ พ ง นี่ เราก็ ผ ่า แบ เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ ล้าง เนี้ย เอา เลือด ออก ให้ หมดเลย นะครับ เพราะว่า มี เลือด เนี้ย เวลา ไป ทอด เนี้ย ก็ จะทําให้ ดํา นะครับ เดี๋ยว เราก็จะ โร ย แป้ง ก่อน ก่อน ที่จะ เอาไป ทอด รา ด ได้ รา ด ด้วย น้ํา ย ํา สมุนไพร ปลา เนี้ย เราก็ จะต้อง นี่ นะครับ โร ย ด้วย แป้ง ทอด ก รอบ เวลา ทอด เค้า จะได้ ก รอบ นอก นุ่ม ใน นะครับ ไม่ ติด กระ ท ะ แบบนี้ เรา นี่ เห็นไหม ครับ ซั บ น้ํา จน แห้ง เลยนะครับ แล้ว เราก็ กลับ ด้าน อีก ด้าน นึง ทอด น้ํามัน เยอะ ๆ เลยนะครับ น้ํามัน ร้อน แล้วก็ สาย ปัง ทอด โอ้โห ล ้น กระ ทะเล ย ร้อน นี่ นะครับ ทอด แบบ ไม่ ติด กระ ท ะ ก็คือ ร ่อ น นะครับ พร ิ้ว ไหว เหมือน สาย ลม แบบนี้ อย่างงี้ เลยนะครับ ก็คือ ไม่ ติด กระ ท ะ เดี๋ยว เราก็จะ ทําการ กลับ หน้า นะครับ ขอบคุณครับ นี่ หนัง คง ร ่อ น กัน เลยนะครับ แล้วก็ มาดู ด้าน หน้า กัน เดี๋ยว หา วิธี ก่อน ปลา ตัว ใหญ่ นะครับ ่ สวยงาม สวยงาม แบบนี้ ใช้ได้ แล้ว พอ เลยนะครับ ค ว ัก สะ เด็ด น้ํามัน ค ว ัก สะ เด็ด น้ํามัน นะครับ ลา ก กะ พ ง นี่ เราก็ จัด ใส่ จา น แล้ว นะครับ สวยงาม มากเลย นะครับ นี่ นะครับ การ ค ลุก แป้ง มันก็จะ ทํา ถ้วย ให้ สวยงาม แบบนี้ เครื่อง ย ํา สมุนไพร นะครับ ก็จะมี นี่ นะครับ พริก แดง ซ อย อันนี้ จะเป็น ข ิง ห ั่น เต ๋ า ตะ ไ คร ้ ซ อย หอม แดง ห ั่น เต ๋ า ๋ ต้น หอม ซ อย ใบ มะ ก รู ด ซ อย สมุนไพร เรา ห ลา ก ห ลา ก หลาย เลยนะครับ น้ํา ปลา นะครับ ปลา นี่ ก็ สาม ช้อน เลย มะนาว มะนาว เนี้ย สอง ก็ พอ มันจะ เปรี้ยว เกิน ต่อไป ก็ น้ํา เชื่อ ม นะครับ น้ํา เชื่อ ม หนึ่ง กิน แล้วก็ คน เลย อืม ของ สมุนไพร เพื่อ ให้ เข้า กับ เครื่อง ย ํา นะครับ น้ํา ปลา ต้อง เลือก หยด ทอง เพราะ ทําให้ น้ํา ย ํา ของเรา หอม ก ลม ก ล ่อ ม เครื่อง ย ํา สมุนไพร ก็ เสร็จแล้ว ต ัก รา ด บน ตัว ปลา เลยนะครับ แบบนี้ อืม ยังไม่ จบ นะครับ ก็จะ โร ย ด้วย เม็ด มะ ม ่ว ง ห ิ ม พา น ต์ ค ั ่ว นะครับ แบบนี้ พ ง ล ุ ย สวน นะครับ สวน บ้าน ใคร ไม่รู้ ปลา กะ พ ง ล ุ ย สวน พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ ก็เป็น ปลา กะ พ ง นะครับ ทอด แบบ ก รอบ นอก นุ่ม ใน รา ด ด้วย น้ํา ย ํา สมุนไพร หอม น้ํา ปลา ห ื ้ ม หอม ปลา กะ พ ง ล ุ ย สวน ขึ้น โต๊ะ พร้อม รับประทาน แล้ว ครับ โอ้โห ฟัง เสียง ก รอบ นะครับ แบบนี้ ก็จะ ก รอบ นอก นุ่ม ใน นะครับ เพราะว่า เรา เรา เรา อ่า ค ลุก แป้ง ด้วย อ่า ก รอบ เครื่อง สมุนไพร นะครับ นี่ นี่ ล ุ ย สวน นี่ ไว้ หลัง บ้าน นะครับ บ้าน ใคร ไม่รู้ อื้อหือ เสียง แมว ร้อง มาแล้ว นะครับ ปลา ทอด นี่ เห็นไหม แมว มา แรง เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ โอ้โห นี่ นะครับ เจ้า ทอง นะครับผม มาแล้ว ครับ มาแล้ว ครับ แมว อืม ก็ ต่อเนื่อง ครับ ต่อเนื่อง โอ้โห แม่ ยัง ร้อง อยู่ นะครับ กลิ่น ปลา ทอด ก็จะ หอม ห วน ชวน คน แล้วก็ แมว นะครับ อืม โอ้โห ไม่ หยุด เลยนะครับ อื้อหือ ชอบ ใจ คลิป นี้ ก็ กด ไล ค ์ กด แชร์ กด ติดตาม ให้ ด้วย นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ