Pagine correlateMostra tutte
Follower: 2.154.242 · Blog personale
Follower: 2.551.826 · Ristorante
Follower: 3.556.851 · Cucina/cucinare
Follower: 3.515.496 · Cibo e bevande
Follower: 1.531.844 · Cucina/cucinare
Follower: 4.526.035 · Interesse
Follower: 4.835.822 · Media
Follower: 475.663 · Sito web
Follower: 1.915.745 · Attore
Follower: 1.597.042 · Media
Follower: 2.265.338 · Cibo e bevande
Trascrizione del video
โอ การ เก็บ ดอก ทุเรียน นี่ ก็ นี่ นะครับ เอา ผ้า เนี้ย มา ปู กับ พื้น เลยนะครับ เดี๋ยว เขา ก็ ร่วง ลงมา เอง ร่วง ลงมา เนี้ย ตอนเช้า มา เก็บ เอา เรียกว่า มา ปู ตอน เย็น นี่ นะครับ ปู ผ้า ไว้ เดี๋ยว ตอน ตอน ตอน ตอนเช้า มา เก็บ นี่ นะครับ ตอนเช้า เราก็ มาดู นะครับ ก็ นี่ ดอก เขา ก็ ร่วง ลง พื้น เราก็จะ มา เก็บ กัน แบบนี้ นะครับ นี่ ห ล ่น เพ ีย บ เลย ดอก ทุเรียน ที่จะ เอาไป ไป ช ุ บ แป้ง ทอด เนี้ย ไป ทํา อาหาร นี่ ก็ต้อง เป็น ส่วน ทุเรียน ที่ เขา เป็น เกษตร อิน ท รี ย์ นะครับ ก็คือ ไม่ ใช้ สาร เค มี ไม่ ใช้ สาร อ่า ยา ฆ ่า แม ลง หรือว่า อ่า ยา ฆ ่า หญ้า อะไร นะครับ ก็เป็น สาร อิน ท รี ย์ ที่ สวน ก็เป็น สาร อิน ท รี ย์ เกษตร อิน ท รี ย์ นะครับ ก็คือ ไร ้ สาร ร้อยเปอร์เซ็นต์ เลย ก็ เก็บ ไป กิน ได้ เก็บ กิน ได้ ถ้า เป็น ส่วน ที่ เขา ฉีด ยา นี่ ก็ อย่า ไป กิน นะครับ เก็บ กิน ไม่ได้ นะครับ ตาย ได้ มาแล้ว เดี๋ยว ก็จะ เอาไป ล้าง น้ํา แล้ว ก็จะ ผ ึ่ง ให้ แห้ง นะครับ เดี๋ยว เราก็จะ มา ช่วย ทอด กัน น้ํามัน ที่ ใช้ ทอด นี่ ก็ต้อง ใส่ เยอะ ๆ เลยนะครับ เออ ทอด จะได้ โร ย ๆ ออกมา แป้ง ทอด ก รอบ ยี่ห้อ อะไร ก็ได้ นะครับ แล้ว แต่ หา ได้ ตาม ชอบ เลย เก ล ือ นิด หน่อย น้ํา ที่ ใช้ ผสม แป้ง นี่ จะเป็น นี่ นะครับ โซ ดา แช่ เย็น นะครับ โซ ดา แช่ เย็น ก็จะ เพิ่ม ความ ก รอบ แล้วก็ คน อืม น้อย ไป ก็ ไม่ใช่ ปัญหา เพิ่ม ได้ แป้ง ที่ ผสม นี่ ก็ นี่ นะครับ ประมาณนี้ นะครับ ไม่ เห ล ว ไม่ ข ้น กลาง กลาง พอ ห น ื ด ห น ื ด นี่ ประมาณนี้ แป้ง พร้อม น้ํามัน พร้อม มา แล้วก็ นี่ นะครับ ดอก ทุเรียน เดิน เร็ว มาก พอ แล้วก็ หยิบ ทอด ไฟ นี่ ก็จะเป็น เป็น ไป กลาง จุด อ่อน นะครับ อ่า ค่อยค่อย ใส่ ไป อย่า ใช้ ไฟ แรง นะครับ ไฟ แรง เดี๋ยว เดี๋ยว ไหม ้ เดี๋ยว มันก็จะ ไม่ อ่า ยังไม่ สุ ก เป็น ไง ข้างนอก ยังไม่ ก รอบ ทอด ไป เรื่อยเรื่อย นะครับ ใจ เย็น เย็น นะครับ ก็ อย่า ใช้ ไฟ แรง นะครับ เดี๋ยว เขาจะ ไม่ ไม่ ก รอบ นะครับ ไหม ้ ก่อน ก่อน ก่อน ก รอบ น่ะ วันนี้ ก็ ใจ เย็น เย็น ครับ ทอด ไป เรื่อยเรื่อย อืม แล้วก็ คน บ้าง นิด หน่อย อ่า นี่ นะครับ ก็ เหลือ ง ก รอบ แบบนี้ เลยนะครับ นี่ ใช้ได้ แล้ว นะครับ นี่ ก็ พอ เลยครับ เ พา ะ สะ เด็ด น้ํามัน เลย ดอก ทุเรียน ทอด พร้อม ขึ้น โต๊ะ รับประทาน แล้ว ครับ ก็ น้ํา จิ้ม นี่ ก็เป็น น้ํา จิ้ม ไก่ ง่ายง่าย นะครับ มี ผัก ชี นี่ นะครับ ก รอบ แน่นอน หมดเลย ครับ ดอก ทุเรียน ทอด ขึ้น โต๊ะ พร้อม รับประทาน แล้ว ครับ นี่ นะครับ ท่าน ผู้ ชม ก รอบ มากเลย ครับ ก รอบ มาก อ่า อ่า ไม่เอา ครับ โค ้ ช ไม่ เอา โค ้ ช ไม่ เอา ที่นี่ ได้ ฮะ ที่นี่ ได้ อื้ม ก รอบ ตุ ๊บ ต ั ๊บ เลยนะครับ อ่ะ น้อง น้อง ครับ เชิญ ครับ น้อง น้อง กิน ได้ นะครับ อ่ะ ไม่เอา ไม่ เอา ไม่ เอา ไม่ เอา ไม่เป็นไร ครับ นี่ นะฮะ ก็ ทีม งาน มา เยอะแยะ เลยนะครับ ด้าน นี้ ครับ วิ น นี่ นิ น จา นะครับ จ้ะ แล้วก็มี ติ ๊ด ซา น อ่ะ โอ้โห นี่ ก รอบ กัน ส นั่น หู ด้วย นะครับ ก็ นี่ นะครับ เอ ร ็ด อร่อย นะครับ ทํา น้ํา จิ้ม ไก่ ก็ ง่าย ๆ นะครับ ก็ ซื้อ มา นะครับ ไม่ต้อง ทํา เอง นะครับ เสีย เวลา โอเค แล้วก็ เป็น อาหาร ว่า ง สําหรับ เด็ก กิน เพ ลิ น เพ ลิ น กัน ได้เลย นะครับ ส่วน ทุเรียน ก็ อยู่ บน ต้น ก็ มีความ หอม อยู่แล้ว นะครับ หอม อืม แล้วก็ มา ค ลุก แป้ง ก็ อร่อย ดี นะครับ โอ้โห อร่อย เลยนะครับ เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ เป็น ไง ครับ โอ้