משאבים בנושא נגיף הקורונה (COVID-19)משאבים בנושא נגיף הקורונה (COVID-19): אנחנו כאן כדי לעזור לעסק שלכם בתקופת התפרצות נגיף הקורונה. קבל מידע נוסף
Facebook Business
תחילת העבודה
פתרונות

Stay up to date with travel advertising on Facebook

Subscribe

Discovery

Facebook has changed the way people share and find travel inspiration. 76% of people in the US who use Facebook weekly share their travel experiences, ask their friends for travel recommendations and check into places while traveling.‏1‏ Start showcasing your travel offerings and services on Facebook.

Learn more

Convenience

Travelers spent 5x more time on Facebook than on travel related apps, sites and searches.‏2‏ With travel ads on Facebook, you make it easy for people to find their next flight, hotel or vacation package where they’re already spending their time online.

Connection

In the US, 62% of People surveyed say messaging is the easiest, most convenient way to contact a business.‏3‏ Facebook tools like Messenger make it easy to offer personal service to people before they book their trip at home, or while they’re traveling around the globe.

Learn More
Travel Ads

Take a free course to learn more about travel advertising on Facebook.

Travel Insights

Discover insights about the ways people book and share their travel experiences.

Facebook Success Stories

Find out how businesses have found success with travel ads on Facebook.

Travel Partners

Find a Facebook Marketing Partner to help with your travel advertising.

האם הדף הזה היה מועיל?