Περιήγηση τοποθεσιών

Δείτε το νέο και βελτιωμένο κατάλογο τοποθεσιών μας.

Οι Τοποθεσίες σάς επιτρέπουν να βλέπετε πού είναι οι φίλοι σας και να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας. Όταν χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες, θα μπορείτε να δείτε αν οι φίλοι σας έχουν κοινοποιήσει την παρουσία τους κάπου κοντά σας και να συνδεθείτε εύκολα μαζί τους. Μπορείτε να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε κοντινές τοποθεσίες, για να ενημερώσετε τους φίλους σας για το πού βρίσκεστε, να τους προσθέσετε με ετικέτα σε τοποθεσίες που επισκέπτεστε και να βλέπετε τα σχόλιά τους σχετικά με αυτές τις τοποθεσίες. Χρησιμοποιήστε τις Τοποθεσίες για να συνδεθείτε με άτομα στο Facebook με έναν εντελώς νέο τρόπο.

Τοποθεσίες με τις περισσότερες δηλώσεις παρουσίας